תאי לחץ לממברנות - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

תאי לחץ לממברנות

רכישת ציוד


PROAQUA
תאי לחץ פלב"ם לממברנות


תאי לחץ לממברנות
אנו מציעים מגוון רחב של תאי לחץ ליישומי טיפול במים אוסמוזה הפוכה,ננופילטרציה ואולטרה פילטרציה ממלאי מקומי באספקה מהירה לתחום רחב של יישומים למתקנים המיוצרים על ידנו או על ידי אחרים,תאי הלחץ מצטיינים בהתאמה מושלמת לכל הממברנות המוצעות שמירה על מחיר תחרותי,המגוון הרחב אפשרויות הרכישה,התמיכה הטכנית והשרות מקנים לך הלקוח רכישה אמינה ובטוחה מספק אמין המשרת את התעשיה כבר מעל 30 שנה,באספקת ציוד איכותי לטיפול במים
______________________________________________
תאי לחץ לממברנות
______________________________________________
PROAQUA 4X40תא לחץ פלב"ם

תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
BSP1/2"תבריג4"
קוטר
PSI300לחץ40"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח התקשרומחיר
PROAQUA 4X80תא לחץ פלב"ם

תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
BSP1/2"תבריג4"
קוטר
PSI300לחץ80"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PROAQUA 4X120תא לחץ פלב"ם

תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
BSP1/2"תבריג4"
קוטר
PSI300לחץ120"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח התקשרומחיר
PROAQUA 4X40תא לחץ פלב"ם

תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
BSP1/2"תבריג4"
קוטר
PSI300לחץ40"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו   מחיר
PROAQUA 4X80תא לחץ פלב"ם

תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
BSP1/2"תבריג4"
קוטר
PSI300לחץ80"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 4X120תא לחץ פלב"ם

תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
BSP1/2"תבריג4"
קוטר
PSI300לחץ120"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח התקשרומחיר
PROAQUA 4X40תא לחץ פלב"ם

תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
פרול1/2"תבריג4"
קוטר
PSI300לחץ40"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו  מחיר
PROAQUA 4X80תא לחץ פלב"ם

תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
פרול1/2"תבריג4"
קוטר
PSI300לחץ80"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PROAQUA 4X120תא לחץ פלב"ם

תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
פרול1/2"תבריג4"
קוטר
PSI300לחץ40"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 4X40תא לחץ פלב"ם

תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
פרול1/2"פרול4"
קוטר
PSI300לחץ40"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 4X80תא לחץ פלב"ם

תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
פרול1/2"פרול4"
קוטר
PSI300לחץ80"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 4X120תא לחץ פלב"ם

תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
פרול1/2"פרול4"
קוטר
PSI300לחץ120"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח התקשרומחיר
PROAQUA 4X40תא לחץ פלב"ם

תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
VIC1/2"תבריג4"
קוטר
PSI1200לחץ40"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 4X80תא לחץ פלב"ם

תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
VIC1/2"תבריג4"
קוטר
PSI1200לחץ80"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 4X120תא לחץ פלב"ם

תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
VIC1/2"תבריג4"
קוטר
PSI1200לחץ120"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 8X40תא לחץ פלב"ם

תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
VIC1"תבריג8"
קוטר
PSI300לחץ40"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"חהתקשרומחיר
PROAQUA 8X80תא לחץ פלב"ם

תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
VIC1"תבריג8"
קוטר
PSI300לחץ80"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"חהתקשרו מחיר
PROAQUA 8X120תא לחץ פלב"ם

תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פלב"ם כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
VIC1"תבריג8"
קוטר
PSI300לחץ120"אורך

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח התקשרומחיר
PROAQUA 8X40תא לחץ פיברגלס

תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פיברגלס כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
VIC1"תבריג8"
קוטר
PSI450לחץ40"אורך

מידע נוסףפיברגלסמבנה

ש"ח  התקשרו   מחיר
PROAQUA 8X80תא לחץ פיברגלס

תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פיברגלס כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
VIC1"תבריג8"
קוטר
PSI450לחץ80"אורך

מידע נוסףפיברגלסמבנה

ש"ח התקשרומחיר
PROAQUA 8X120תא לחץ פיברגלס

תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פיברגלס כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
VIC1.5"תבריג8"
קוטר
PSI450לחץ120"אורך

מידע נוסףפיברגלסמבנה

ש"ח התקשרומחיר
PROAQUA 8X160תא לחץ פיברגלס

תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פיברגלס כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
VIC1.5"תבריג8"
קוטר
PSI450לחץ160"אורך

מידע נוסףפיברגלסמבנה

ש"ח התקשרומחיר
PROAQUA 8X200תא לחץ פיברגלס

תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פיברגלס כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
VIC1.5"תבריג8"
קוטר
PSI450לחץ200"אורך

מידע נוסףפיברגלסמבנה

ש"ח התקשרומחיר
PROAQUA 8X240תא לחץ פיברגלס

תא לחץ גבוה תעשייתי בנוי פיברגלס כולל
תמיכות כניסות ויציאות מתוברגות תא הלחץ מיועד למתקני אוסמוזה הפוכה ננו פילטרציה או אולטרה פילטרציה
VIC1.5"תבריג8"
קוטר
PSI450לחץ240"אורך

מידע נוסףפיברגלסמבנה

ש"ח התקשרומחיר
______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל
מידע נוסף
מידע נוסף
מידע נוסף

______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל
______________________________________________
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
______________________________________________
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
______________________________________________Back to content