שרפים מחליפי יונים - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

שרפים מחליפי יונים

ריכוך מים
מחליף יונים לריכוך מים
PROION
שרפים מחליפי יונים


______________________________________________
שרפים מחליפי יונים
______________________________________________
סקירה
שרפים מחליפי יונים
 מהם שרפים מחליפי יונים
שרפים מחליפי יונים הנם גרגירים עגולים קטנים של פולימר סינטטי קשה את השרף מכניסים לעמודות סגורות עם מערכת פיזור מתאימה על מנת שהשרף לא ייצא מהעמודה,את עמודת השרף לחילוף יונים ממקמים בדרכם של המים הנכנסים למערכות השונות כדי לשפרם ולהתאימם לדרישות הלקוח ליישום ודרישות המערכת,עמודות חילוף היונים אליהן מוכנס מחליף היונים או השרף נקראות בדרך כלל מרכך מחליף היונים אינו מתמוסס כלל ופעולתו מתבצעת ע"י החלפת חלק ממרכיבי המלחים הנמצאים במים במרכיבים אחרים,מרכיבי המלחים המוחלפים ע"י השרף נקראים יונים מכיוון שהשרף מחליף את יוני המלחים  שבמים ביונים אחרים אשר הוטענו ע"ג הקבוצות הפעילות כך שלאחר חלוף כמות מים מסויימת דרכו הוא יתרוקן ממלאי היונים הטעונים ויש להטעינו מחדש,לפעולה זו קוראים ריענון והוא מבוצע ע"י שטיפת מחליף היונים ברגנרנט תמיסת מלח חומצה או בסיס מחליפי יונים נמצאים במגוון רחב של יישומי טיפול במים

מחליפי יונים לשפכים -
מחליפי יונים לפרמצבטיקה -
מחליפי יונים  לכימיה -
מחליפי יונים לתוספי מזון משפרי טעם -
מחליפי יונים לטיפול במתכות -
מחליפי יונים ליישומים גרעיניים -
מחליפי יונים לטיפול והעשרת דלקים -

חילוף יונים לריכוך מים
השימוש העיקרי של שרפים לחילוף יונים הוא כמרככי מים,ריכוך המים מתבצע ע"י החלפת יוני הסידן והמגנזיום שבמים הקשים שהם יוני הקשיות ביונים אחרים בד"כ נתרן או אשלגן,במים רכים או מים מרוככים אין כל אפשרות לשקיעת אבנית תהליך הריכוך משמש להזנת דודי קיטור,מגדלי קירור,מדיחי כלים,טיפול מקדים למערכות אוסמוזה הפוכה מכבסות ומגזרי התעשייה השונים

חילוף יונים בתהליך דמינרליזציה או דיוניזציה
בתהליך הדמינרליזציה ממוצאים מהמים כל המלחים שהם מכילים,תהליך חילוף היונים במתקן דמינרליזציה מחייב שימוש בשתי עמודות לפחות המכילות שרפים אניונים וקטיונים והריענון מתבצע ע"י חומצה ובסיס איכות המים המתקבלת נמוכה מ 1מיקרוסימנס/ס"מ

חילוף יונים בתהליך דאלקליזציה
בתהליך דאלקליזציה משתמשים כאשר מי ההזנה מכילים כמות גדולה של קרבונטים,תהליך חילוף היונים בדאלקליזר דומה לריכוך מים אולם משתמשים במחליף יונים אחר והריענון מתבצע בחוצה תהליך דאלקליזציה  משמש לטיפול במי מגדלי קירור ובמי דוודי קיטור ומעניק טיפול קדם יעיל ביותר למתקני התפלה תעשייתיים

חילוף יונים לשימושים מיוחדים
תהליכים שונים של הפרדה ,ספיחת חומרים אורגאניים ועוד מתבצעים גם הם ע"י שרפים מחליפי יונים ניקוי שפכים תעשייתיים ממזהמים במפעלי ציפוי,יצרני מעגלים מודפסים ליטוש מי עיבוי וייצור מים אולטרא טהורים ליישומי גרעין,דודי קיטור ללחץ גבוה טיפול במים בתחנות כוח ועוד

מבנה שרפים לחילוף יונים
ניתן לסווג את השרפים במספר דרכים,מחליף יונים מבוססי שרפי קופולימר סטירן-דיוויניל בנזן שרפים אלו מיוצרים ע"י פילמור באמולסיה של סטירן עם 3-10 אחוזים דיווינילבנזן אחוז
:הדיוונילבנזן קובע את קשיחות השרף,את נפחו במים ועמידות בפני ממסים ומחמצנים חלוקת המשנה היא

שרף מחליף יונים מקרופורוסיבי
שרפים שבעת הפילמור מכילים ממסים והמבנה המרחבי שלהם מכיל מספר גדול של חללים ושטח הספיחה שלהם מגיע למספר מאות מ"ר לגרם והם בעלי כושר ספיחה גבוה לחומרים אורגאניים וכתוצאה הם מתאימים לטיפול במים המכילים מזהמים אורגאניים

שרף מחליף יונים ג'ל
אלו השרפים המקובלים לשמושים רגילים

שרף מחליף יונים על בסיס אקרילי
שרפים לחילוף יונים על בסיס אקרילי מבוססים פוליאקרילטים או קופולימרים אקריליים ויתרונם הוא כושר קיבול גבוה העולה על שרפים לחילוף יונים מטיפוס סטירן,שרפים אקריליים לחילוף יונים יקרים יותר ומשמשים כבסיס למחליף יונים מטיפוס קטיון חלש ולשרפים אניונים שונים

שרף מחליף יונים קטיוני חזק (SAC)
שרפים אלו מבוססים על סטירן דיווינילבנזן שעבר סולפוניזציה ויכולים להיות ג'ל או מיקרופורוסיביים,ניתן להשתמש בקטיון כלשהו בעת הריענון ללא קשר לקטיון בעת האספקה,שרפים אלו משמשים הן לריכוך מים והן לדמינרליזציה והם השרפים לחילוף יונים השימושיים ביותר

שרף מחליף קטיונים חלש (WAC)
שרפים אלו מבוססים על פוליאקרילטים,שרפים אלו מכילים כקבוצה פעילה לחילוף יונים חומצה קרבוכסילית שהיא חומצה חלשה ויש להם סלקטיביות בעיקר ליונים פוליוולנטיים,שרפים אלו משמשים לדאלקלייזר,לטיהור שפכים ולשימושים מיוחדים

שרף מחליף אניונים חזק (SBA)
שרפים אלו מבוססים אף הם על סטירן דיוונילבנזן ויכולים להיות ג'ל או מקרופורוסיביים,הקבוצה הפעילה בחילוף היונים של קבוצת שרפים זו היא אמוניום רבעוני,שרפים אלו יכולים להיות מטיפוס ג'ל ,מקרופורוסיביים או ג'ל אטום הנמצא בין שניהם מבחינה תכונותיו

שרף מחליף יונים מטיפוס I
קבוצה פעילה טרימתילאמין והם חזקים יותר  מטיפוס II שרפים אלו מתאימים להרחקת סיליקטים

שרף מחליף יונים מטיפוס II
קבוצה פעילה דימתיל אתנול אמין השרפים מקבוצה זו חלשים במקצת משרפי סוג I וכתוצאה יש להם אפיניות גבוה במקצת לאניונים פוליוולנטיים

שרף מחליף אניונים חלש (WBA)
מחליפי יונים מקבוצה זו מבוססים על סטירן או אקרילטים והקבוצה הפעילה היא דימתיל-אמין כמו במחליף יונים מטיפוס קטיוני חלש WAC גם לשרפים אלה אופייניות גבוהה ליונים פוליוולנטים שרפים מבוססים על סטירן להרחקת יונים רב ערכיים סולפטים,פוספטים וכו

שרפים מבוססים על אקרילטים לשימושים מיוחדים

שרף מחליף יונים למצע מעורב
כאשר משתמשים במצע מעורב של שני מחליפי יונים או שלושה יש צורך להשתמש בשרפים שמשקלם הסגולי מאפשר הפרדה בעת שטיפה נגדית ושינוע,מצע מעורב של שני שרפים מכיל שרף אניוני וקטיוני מצע מעורב של שלושה שרפים מכיל בנוסף גם שרף אינרטי שאינו מחליף יונים ומשקלו הסגולי בין אלו של הקטיוני והאניוני,שרף אינרטי זה מאפשר הפרדה טובה יותר בין השרפים וסידור מהיר בעת הריענון בשינוע במידה ונעשה שימוש בתחנת ריענון ובשלב השירות

שרפים לחילוף יונים באיכות גרעינית
שרפים אלו מיועדים למצע מעורב והם בעלי רגנרציה גבוהה המושגת רק בתנאי מפעל מתמחה ומבטיחים את ניקיון המים וחופשיותם מזהומים בכורים גרעיניים ובמפעלי מיקרואלקטרוניקה

שרפים לחילוף יונים למצע כפול
שרפים המתאימים למצע כפול בדומה למחליף יונים קטיוני חזק יחד עם מחליף יונים מטיפוס קטיוני חלש

טריטמנט הנדסה מספקת מגוון רחב של מחליפי יונים וכן מתקנים מושלמים ממלאי מקומי עם ניסיון של מעל 30 שנה מלווים כל פרויקט ויישום


______________________________________________
מידע נוסף
______________________________________________
מידע נוסף   
ריכוך מים
אוסמוזה הפוכה

הזמן,שרות כימיקלים ועוד
מינון ומדידה
מים למעבדות
משאבות מינון

צור קשר
תערוכות
מערכות חיטוי וחימצון
אוזון
כימיקלים לטיפול במים
דמינרליזציה

שרות
בקשת קטלוגים
הגברת לחץ מים
לגיונלה מינון וקטילה
מהנדסים,אדריכלים,יועצים
מי תהליך
אולטרה פילטרציה
מסננים

בדיקות מים ושפכים
דפי מידע
כימיקלים לטיפול במים
חיטוי מים
אלקטרודות מדידה

03-6054402:פקס
03 - 6047284:טל

______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל
מידע נוסף[image:image-12]
מידע נוסף[image:image-2]
מידע נוסף[image:image-5]
מידע נוסף[image:image-7]______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
רכישת ציוד
______________________________________________

מוצרים משלימים

____________________________________________________________________________________________
Back to content