שרף חילוף יונים - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

שרף חילוף יונים

מוצרים > טיפול במים
PROION
שרף חילוף יונים
שרף חילוף יונים
שרף חילוף יונים
סקירה
 מהם שרפים מחליפי יונים
שרפים מחליפי יונים הנם גרגירים עגולים קטנים של פולימר סינטטי קשה את השרף מכניסים לעמודות סגורות עם מערכת פיזור מתאימה על מנת שהשרף לא ייצא מהעמודה,את עמודת השרף לחילוף יונים ממקמים בדרכם של המים הנכנסים למערכות השונות כדי לשפרם ולהתאימם לדרישות הלקוח ליישום ודרישות המערכת,עמודות חילוף היונים אליהן מוכנס מחליף היונים או השרף נקראות בדרך כלל מרכך מחליף היונים אינו מתמוסס כלל ופעולתו מתבצעת ע"י החלפת חלק ממרכיבי המלחים הנמצאים במים במרכיבים אחרים,מרכיבי המלחים המוחלפים ע"י השרף נקראים יונים מכיוון שהשרף מחליף את יוני המלחים  שבמים ביונים אחרים אשר הוטענו ע"ג הקבוצות הפעילות כך שלאחר חלוף כמות מים מסויימת דרכו הוא יתרוקן ממלאי היונים הטעונים ויש להטעינו מחדש,לפעולה זו קוראים ריענון והוא מבוצע ע"י שטיפת מחליף היונים ברגנרנט תמיסת מלח חומצה או בסיס מחליפי יונים נמצאים במגוון רחב של יישומי טיפול במים

מחליפי יונים לשפכים n
מחליפי יונים לפרמצבטיקה n
מחליפי יונים  לכימיה n
מחליפי יונים לתוספי מזון משפרי טעם n
מחליפי יונים לטיפול במתכות n
מחליפי יונים ליישומים גרעיניים n
מחליפי יונים לטיפול והעשרת דלקים n

חילוף יונים לריכוך מים
השימוש העיקרי של שרפים לחילוף יונים הוא כמרככי מים,ריכוך המים מתבצע ע"י החלפת יוני הסידן והמגנזיום שבמים הקשים שהם יוני הקשיות ביונים אחרים בד"כ נתרן או אשלגן,במים רכים או מים מרוככים אין כל אפשרות לשקיעת אבנית תהליך הריכוך משמש להזנת דודי קיטור,מגדלי קירור,מדיחי כלים,טיפול מקדים למערכות אוסמוזה הפוכה מכבסות ומגזרי התעשייה השונים

חילוף יונים בתהליך דמינרליזציה או דיוניזציה
בתהליך הדמינרליזציה ממוצאים מהמים כל המלחים שהם מכילים,תהליך חילוף היונים במתקן דמינרליזציה מחייב שימוש בשתי עמודות לפחות המכילות שרפים אניונים וקטיונים והריענון מתבצע ע"י חומצה ובסיס איכות המים המתקבלת נמוכה מ 1מיקרוסימנס/ס"מ

חילוף יונים בתהליך דאלקליזציה
בתהליך דאלקליזציה משתמשים כאשר מי ההזנה מכילים כמות גדולה של קרבונטים,תהליך חילוף היונים בדאלקליזר דומה לריכוך מים אולם משתמשים במחליף יונים אחר והריענון מתבצע בחוצה תהליך דאלקליזציה  משמש לטיפול במי מגדלי קירור ובמי דוודי קיטור ומעניק טיפול קדם יעיל ביותר למתקני התפלה תעשייתיים

חילוף יונים לשימושים מיוחדים
תהליכים שונים של הפרדה ,ספיחת חומרים אורגאניים ועוד מתבצעים גם הם ע"י שרפים מחליפי יונים ניקוי שפכים תעשייתיים ממזהמים במפעלי ציפוי,יצרני מעגלים מודפסים ליטוש מי
....עיבוי וייצור מים אולטרה טהורים ליישומי גרעין,דודי קיטור ללחץ גבוה ,טיפול במים בתחנות כוח ועוד

מבנה שרפים לחילוף יונים
ניתן לסווג את השרפים במספר דרכים,מחליף יונים מבוססי שרפי קופולימר סטירן-דיוויניל בנזן שרפים אלו מיוצרים ע"י פילמור באמולסיה של סטירן עם 3-10 אחוזים דיווינילבנזן אחוז הדיווניל בנזן קובע את קשיחות השרף את נפחו במים ועמידות בפני ממסים ומחמצנים חלוקת המשנה היא

שרף מחליף יונים מקרופורוסיבי
שרפים שבעת הפילמור מכילים ממסים והמבנה המרחבי שלהם מכיל מספר גדול של חללים ושטח הספיחה שלהם מגיע למספר מאות מ"ר לגרם והם בעלי כושר ספיחה גבוה לחומרים אורגאניים וכתוצאה הם מתאימים לטיפול במים המכילים מזהמים אורגאניים

שרף מחליף יונים ג'ל
אלו השרפים המקובלים לשמושים רגילים

שרף מחליף יונים על בסיס אקרילי
שרפים לחילוף יונים על בסיס אקרילי מבוססים פוליאקרילטים או קופולימרים אקריליים ויתרונם הוא כושר קיבול גבוה העולה על שרפים לחילוף יונים מטיפוס סטירן,שרפים אקריליים לחילוף יונים יקרים יותר ומשמשים כבסיס למחליף יונים מטיפוס קטיון חלש ולשרפים אניונים שונים

שרף מחליף יונים קטיוני חזק (SAC)
שרפים אלו מבוססים על סטירן דיווינילבנזן שעבר סולפוניזציה ויכולים להיות ג'ל או מיקרופורוסיביים,ניתן להשתמש בקטיון כלשהו בעת הריענון ללא קשר לקטיון בעת האספקה,שרפים אלו משמשים הן לריכוך מים והן לדמינרליזציה והם השרפים לחילוף יונים השימושיים ביותר

שרף מחליף קטיונים חלש (WAC)
שרפים אלו מבוססים על פוליאקרילטים,שרפים אלו מכילים כקבוצה פעילה לחילוף יונים חומצה קרבוכסילית שהיא חומצה חלשה ויש להם סלקטיביות בעיקר ליונים פוליוולנטיים,שרפים אלו משמשים לדאלקלייזר,לטיהור שפכים ולשימושים מיוחדים

שרף מחליף אניונים חזק (SBA)
שרפים אלו מבוססים אף הם על סטירן דיוונילבנזן ויכולים להיות ג'ל או מקרופורוסיביים,הקבוצה הפעילה בחילוף היונים של קבוצת שרפים זו היא אמוניום רבעוני,שרפים אלו יכולים להיות מטיפוס ג'ל ,מקרופורוסיביים או ג'ל אטום הנמצא בין שניהם מבחינה תכונותיו

שרף מחליף יונים מטיפוס I
קבוצה פעילה טרימתילאמין והם חזקים יותר  מטיפוס II שרפים אלו מתאימים להרחקת סיליקטים

שרף מחליף יונים מטיפוס II
קבוצה פעילה דימתיל אתנול אמין השרפים מקבוצה זו חלשים במקצת משרפי סוג I וכתוצאה יש להם אפיניות גבוה במקצת לאניונים פוליוולנטיים

שרף מחליף אניונים חלש (WBA)
מחליפי יונים מקבוצה זו מבוססים על סטירן או אקרילטים והקבוצה הפעילה היא דימתיל-אמין כמו במחליף יונים מטיפוס קטיוני חלש WAC גם לשרפים אלה אופייניות גבוהה ליונים פוליוולנטים שרפים מבוססים על סטירן להרחקת יונים רב ערכיים סולפטים,פוספטים וכו

שרפים מבוססים על אקרילטים לשימושים מיוחדים

שרף מחליף יונים למצע מעורב
כאשר משתמשים במצע מעורב של שני מחליפי יונים או שלושה יש צורך להשתמש בשרפים שמשקלם הסגולי מאפשר הפרדה בעת שטיפה נגדית ושינוע,מצע מעורב של שני שרפים מכיל שרף אניוני וקטיוני מצע מעורב של שלושה שרפים מכיל בנוסף גם שרף אינרטי שאינו מחליף יונים ומשקלו הסגולי בין אלו של הקטיוני והאניוני,שרף אינרטי זה מאפשר הפרדה טובה יותר בין השרפים וסידור מהיר בעת הריענון בשינוע במידה ונעשה שימוש בתחנת ריענון ובשלב השירות

שרפים לחילוף יונים באיכות גרעינית
שרפים אלו מיועדים למצע מעורב והם בעלי רגנרציה גבוהה המושגת רק בתנאי מפעל מתמחה ומבטיחים את ניקיון המים וחופשיותם מזהומים בכורים גרעיניים ובמפעלי מיקרואלקטרוניקה

שרפים לחילוף יונים למצע כפול
שרפים המתאימים למצע כפול בדומה למחליף יונים קטיוני חזק יחד עם מחליף יונים מטיפוס קטיוני חלש

טריטמנט הנדסה מספקת מגוון רחב של מחליפי יונים וכן מתקנים מושלמים ממלאי מקומי עם ניסיון של מעל 30 שנה מלווים כל פרויקט ויישום


מידע נוסף
  

הזמן,שרות כימיקלים ועוד
מינון ומדידה

צור קשר
תערוכות
מערכות חיטוי וחימצון
דמינרליזציה

שרות
בקשת קטלוגים
הגברת לחץ מים
לגיונלה מינון וקטילה
מהנדסים,אדריכלים,יועצים
מי תהליך
בדיקות מים ושפכים
דפי מידע
מזין לקלציום היפוכלוריט
אלקטרודות מדידה

03-6054402:פקס

טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת מידע והצעות מחיר
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

טל: 03-6047284
מידע נוסף
מידע נוסף

מידע נוסף
טכנולוגיות מתקדמות לטיפול
במים ושפכים משולבות בכל המתקנים ישירות מהיצרן
לייעוץ בבחירת ציוד ומתקנים התקשרו

03-6047284
info@treatment.co.il

תיכנון   ייצור   התקנה   שירות
השירות שלנו כולל תיכנון מפורט כולל ניתוח אנליזות ממוחשב ייצור מוקפד תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות התקנת הציוד באתר אחריות שירות ותחזוקה לאורך שנים והכל תחת קורת גג אחת מעל 30 שנה
איכות      אמינות    אחריות
כבר מעל 30 שנה
TREATMENT CFS
-
מוצרים משלימים
Back to content