מדידת איכות מים - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

מדידת איכות מים

רכישת ציוד


PROMETER
מדידת איכות מים


ציוד מדידה ובקרת איכות מים ושפכים
אנו מציעים פתרונות מדידה ובקרה איכותיים למגוון רחב של פרמטרים לתהליכי טיפול במים מי שתיה מי תהליך ושפכים, אנו מציעים מערכות מושלמות מותקנות ומחווטות על גבי לוחות מוכנות לחיבור והפעלה מיידית או חבילות מכשור וציוד זהות ללא התקנה וחיווט מראש וכן מערכות ייעודיות לבוני מתקנים ומערכות ניטור ובקר המערכות המוצעות משלבות את מיטב טכנולוגיית המדידה תוך שמירה על רמת מחירים תחרותית למשתמש הסופי,אנו מציעים את המגוון הרחב ביותר ממלאי זמין של ציוד מדידה לפרמטרים
pH,Redox,Cl free,Cl Total,Clo2,Ec,H2o2,Ozone, Peracetic Acid, Dissolve oxygen,Turbidity
בנוסף תמצאו כאן רכיבים בודדים (יחידות תצוגה ובקרה, אלקטרודות ואביזרים) המאפשרים למשתמש לשלב את רכיבי המערכת המתאימה להם ביותר אנו מציעים ייעוץ טלפוני לפני רכישת המערכות וכן, אפשרות להזמין שירות התקנה והפעלת מערכות המדידה אצלכם
______________________________________________
מדידת איכות מים
______________________________________________

PROMETER
בקר הגבה

 
בקר למדידה רציפה של ערכי הגבה
במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
הגבהפרמטרPROPH דגם
0-14pHתחום220Vמתח

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרומחיר

PROMETER
בקר כלור כללי

 
בקר למדידה רציפה של כלור כללי
במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
כלור כלליפרמטרPROCLTדגם
0-20Clתחום220Vמתח

מידע נוסףגרפיתתצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETERבקר כלור נותר

 
בקר למדידה רציפה של כלור נותר
במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
כלור נותרפרמטרPROCLדגם
0-10Clתחום220Vמתח
מידע נוסףגרפיתתצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
בקר חמצן מומס

 
בקר למדידה רציפה של חמצן מומס
במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
חמצן מומספרמטרPROO2דגם
0-20O2תחום220Vמתח

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
בקר מוליכות חשמלית

 
בקר למדידה רציפה של מוליכות חשמלית
במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
מוליכותפרמטרPROECדגם
0-1999mSתחום220Vמתח

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
בקר רדוקס


בקר למדידה רציפה של ערכי רדוקס
 במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון
הבזק נייד
רדוקספרמטרPRORX דגם
0-2000mVתחום220Vמתח

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
בקר כלור דיאוקסיד

 
בקר למדידה רציפה של כלור דיאוקסיד
במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
כלור דיאוקסידפרמטרPROCLOדגם
0-20Clo2תחום220Vמתח

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
בקר למגדלי קירור

 
בקר למדידה רציפה של מוליכות במגדלי
קירור ניהול ניקוזים והזנת כימיקלים כולל תצוגה ממסרי מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
מוליכותפרמטרPROCTדגם
0-1900mSתחום220Vמתח

מידע נוסףמוארת תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
בקר עכירות

 
בקר למדידה רציפה של עכירות
במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
עכירותפרמטרPROTURדגם
0-20NTUתחום220Vמתח

מידע נוסףמוארת תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
בקר סודיום כלוריט

 
בקר למדידה רציפה של סודיום כלוריט
במים או בשפכים בתהליכי חיטוי וניקוי
כולל תצוגה ממסרי מיתוג כניסות ויציאות
אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
סודיום כלוריטפרמטרPROCLTדגם
0.05-2Clo2תחום220Vמתח

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
בקר חומצה פרצטית

 
בקר למדידה רציפה של חומצה פרצטית
במים או בשפכים בתהליכי חיטוי וניקוי
כולל תצוגה ממסרי מיתוג כניסות ויציאות
אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
חומצה פרצטיתפרמטרPROPRדגם
0-2%PAAתחום220Vמתח

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
בקר אוזון

 
בקר למדידה רציפה של אוזון נותר
במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
אוזוןפרמטרPROOZדגם
0-10O3תחום220Vמתח

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
בקר הגבה וכלור נותר

 
בקר למדידה רציפה של שני פרמטרים
הגבה וכלור נותר במים או בשפכים כולל
ממסרי מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות
לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
הגבה/כלורפרמטרPRPHCLדגם
0-20-14תחום220Vמתח

מידע נוסףגרפיתתצוגה

ש"חהתקשרומחיר

PROMETER
בקר הגבה ומוליכות

 
בקר למדידה רציפה של שני פרמטרים
הגבה ומוליכות במים או בשפכים כולל
ממסרי מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות
לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
הגבה/מוליכותפרמטרPRPHECדגם
0-99990-14תחום220Vמתח

מידע נוסףגרפיתתצוגה

ש"חהתקשרומחיר

PROMETER
בקר הגבה ורדוקס

 
בקר למדידה רציפה של שני פרמטרים
הגבה ורדוקס במים או בשפכים כולל
ממסרי מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות
לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
הגבה/רדוקספרמטרPRPHRXדגם
0-20000-14תחום220Vמתח

מידע נוסףגרפיתתצוגה

ש"חהתקשרומחיר

PROMETER בקר שלושה פרמטרים


בקר למדידה רציפה של שלושה פרמטרים
הגבה כלור נותר ורדוקס במים או בשפכים כולל ממסרי מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה
טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
ORP pH Cl
פרמטר
0-2000 0-14 0-2
חל"מ

מידע נוסף גרפית
תצוגה

ש"ח התקשרו
מחיר

PROMETER בקר ארבעה פרמטרים


בקר למדידה רציפה של ארבעה פרמטרים
הגבה כלור נותר רדוקס ועכירות במים או בשפכים כולל ממסרי מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה
טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
ORP pH ClTURBפרמטר
0-2000 0-14 0-20-20
חל"מ

מידע נוסף גרפית
תצוגה

ש"ח התקשרו
מחיר

PROMETER בקר מסך מגע ארבעה פרמטרים


בקר מצוייד במסך מגע מתקדם למדידה רציפה של ארבעה פרמטרים הגבה כלור נותר רדוקס ועכירות במים או בשפכים כולל ממסרי מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות בקרה
טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
ORP pH ClTURBפרמטר
0-2000 0-14 0-20-20
חל"מ

מידע נוסף גרפית
תצוגה

ש"ח התקשרו
מחיר

PROMETER
בקר רדוקס

 
בקר למדידה רציפה של פוטנציאל חימצון חיזור במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג  ויציאה אנלוגית לפיקוד ובקרה
להתקנת פס דין
 
רדוקספרמטרPRORXDדגם
0-2000mVתחום220Vמתח

מידע נוסףמוארתתצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
בקר הגבה

 
בקר למדידה רציפה של ערכי הגבה
במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג  ויציאה אנלוגית לפיקוד ובקרה
להתקנת פס דין  

הגבהפרמטרPROPHDדגם
0-14pHתחום220Vמתח

מידע נוסףמוארתתצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
בקר כלור נותר

 
בקר למדידה רציפה של ערכי כלור נותר
במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג  ויציאה אנלוגית לפיקוד ובקרה
להתקנת פס דין

כלור נותרפרמטרPROCLDדגם
0-10Clתחום220Vמתח

מידע נוסףמוארתתצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
כוסית דגימה

 
כוסית דיגום כולל מחברים ומקום לשתי אלקטרודות


כלליפרמטרFLOC0דגם
פלקסיגלאסמבנהללאמתח

מידע נוסףשקופהתצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
קופסא מוגננת לבקרי פס

 
קופסא מוגנת מים כולל דלת שקופה לסידרת
בקרי פס להתקנת קיר


כלליפרמטרDINBOXדגם
IP65אטימות220Vמתח

מידע נוסףשקופהתצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
בקר מוליכות

 
בקר למדידה רציפה של מוליכות חשמלית
במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג  ויציאה אנלוגית לפיקוד ובקרה
להתקנת פס דין  
מוליכותפרמטרPROECDדגם
0-9999uSתחום220Vמתח

מידע נוסףמוארתתצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
כוסית דגימה

 
כוסית דיגום כולל מחברים ומקום לשתי אלקטרודות,כולל ויסות ספיקה,רוטמטר,רגש זרימה אלקטרוני ואלקטרודת כלור נותרכללי/כלור נותרפרמטרFLOC2דגם
פלקסיגלאסמבנהללאמתח

מידע נוסףשקופהתצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
אלקטרודת כלור נותר

 
כוסית דיגום כולל מחברים אלקטרודת כלור נותר פלטינה/נחושת רוטמטר ורגש זרימה אלקטרוניכלור נותרפרמטרFLOC1דגם
PVCמבנהללאמתח

מידע נוסףשקופהתצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
אלקטרודת כלור נותר

 
כוסית דיגום כולל מחברים ואלקטרודת כלור נותר פלטינה/נחושתכלור נותרפרמטרFLOCLדגם
פלקסיגלאסמבנהללאמתח

מידע נוסףשקופהתצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
אלקטרודת כלור כללי

 
אלקטרודת כלור כללי אמפרומטרית
למדידת כלור כללי כולל אלקטרוליט
ממברנה ונייר ליטוש ופיצוי טמפרטורה
כלור כלליפרמטרSENTCLדגם
PVCppm0-2תחום

מידע נוסף25MMקוטר

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
אלקטרודת כלור נותר

 
אלקטרודת כלור נותר אמפרומטרית
למדידת כלור נותר כולל אלקטרוליט
ממברנה ונייר ליטוש ופיצוי טמפרטורה
כלור נותרפרמטרSENCLדגם
PVCppm0-2תחום

מידע נוסף25MMקוטר

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
כוסית דגימה

 
כוסית דיגום כולל מחברים ומקום  לאלקטרודה אמפרומטרית,כולל ויסות ספיקה,רוטמטר ורגש זרימה אלקטרוני
all mem cupפרמטרFLOC4דגם
פלקסיגלאסמבנהללאמתח

מידע נוסףשקופהתצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
אלקטרודת מי חמצן

 אלקטרודת מי חמצן אמפרומטרית
למדידת ריכוז מי חמצן כולל אלקטרוליט ממברנה ונייר ליטוש ופיצוי טמפרטורה

מי חמצןפרמטרSENOPדגם
PVCppm0-5תחום

מידע נוסף25MMקוטר

ש"חהתקשרו
מחיר
PROMETER
אלקטרודת אוזון

 אלקטרודת אוזון אמפרומטרית
למדידת ריכוז אוזון כולל אלקטרוליט ממברנה ונייר ליטוש ופיצוי טמפרטורה

אוזוןפרמטרSENOZדגם
PVCppm0-5תחום

מידע נוסף25MMקוטר

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
מדידת חומצה פרצטיט

 אלקטרודת חומצה פרצטיט אמפרומטרית
למדידת ריכוז חומצה פרצטיט כולל אלקטרוליט ממברנה ונייר ליטוש ופיצוי טמפרטורה
פרצטיטפרמטרSENPRדגם
PVCppm0-2%תחום

מידע נוסף25MMקוטר

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
בקר הגבה פאנל

בקר למדידה רציפה של ערכי הגבה
במים או בשפכים כולל pH
תצוגה ממסרי מיתוג כניסות ויציאות
אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות
בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
תא זרימה ואלקטרודה מותקן ע"ג לוח
PVC
הגבהפרמטרPAPHדגם
0-14pHתחוםפאנלהתקנה

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
בקר כלור נותר פאנל

בקר למדידה רציפה של ערכי כלור
נותר במים או בשפכים כולל
תצוגה ממסרי מיתוג כניסות ויציאות
אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות
בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
תא זרימה ואלקטרודה מותקן ע"ג לוח
PVC
כלור נותרפרמטרPACLFדגם
0-2ppmתחוםפאנלהתקנה

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
בקר רדוקס פאנל

בקר למדידה רציפה של ערכי פוטנציאל
חימצון חיזור במים או בשפכים כולל
תצוגה ממסרי מיתוג כניסות ויציאות
אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות
בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
תא זרימה ואלקטרודה מותקן ע"ג לוח
PVC
רדוקספרמטרPAORPדגם
0-2000mVתחוםפאנלהתקנה

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
בקר התנגדות

 בקר למדידה רציפה של התנגדות חשמלית
במים אולטרה טהורים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה
התנגדותפרמטרPROPRSדגם
0.055-1uSתחום220Vמתח

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרומחיר

PROMETER
בקר מוליכות פאנל

בקר למדידה רציפה של ערכי מוליכות
חשמלית במים או בשפכים כולל
תצוגה ממסרי מיתוג כניסות ויציאות
אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות
בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
תא זרימה ואלקטרודה מותקן ע"ג לוח
PVC
הגבהפרמטרPAECדגם
0-10000uSתחוםפאנלהתקנה

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
בקר כלור דיאוקסיד פאנל

בקר למדידה רציפה של ערכי כלור
דיאוקסיד במים או בשפכים כולל
תצוגה ממסרי מיתוג כניסות ויציאות
אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות
בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
תא זרימה ואלקטרודה מותקן ע"ג לוח
PVC
הגבהפרמטרPACLOדגם
0-2Clo2תחוםפאנלהתקנה

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
בקר הגבה

 בקר למדידה רציפה של ערכי הגבה
במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה
הגבהפרמטרPROPPH דגם
0-14pHתחום220Vמתח

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרומחיר

PROMETER
בקר מוליכות חשמלית

 בקר למדידה רציפה של מוליכות חשמלית
במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי
מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה  
מוליכותפרמטרPROPECדגם
0-1999mSתחום220Vמתח

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
בקר רדוקס

בקר למדידה רציפה של ערכי רדוקס
 במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי מיתוג כניסות ויציאות אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל
רדוקספרמטרPROPRX דגם
0-2000mVתחום220Vמתח
מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל
מידע נוסף
מידע נוסף
מידע נוסף

______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל
______________________________________________
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
______________________________________________
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
______________________________________________Back to content