הגברת לחץ מים - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

הגברת לחץ מים

רכישת ציוד


PROFLOW
הגברת לחץ מים


הגברת לחץ מים
אנו מציעים מתקנים לסחרור ולהגברת לחץ מורכבים ממשאבה אחת או יותר עם מערכת פיקוד אוטומטי ומיועדים לסחרור או להגברה ושמירת לחץ המים לצרכנים שונים,מערכת טיפול במים,דוד קיטור מיגדל קירור,בריכת שחיה,בית דירות,מזרקה,מתז השקיה ברז כיבוי אש וכו' ,ספיקת המים הדרושה תלויה במספר הצרכנים ובסוג הצרכנים לכל סוג צרכן קיימות ספיקות מים ולחץ מים אופייניות אשר ניתנות לחישוב,טריטמנט מייצרת מערכות הגברת לחץ המורכבות על מעמד חרושתי וכוללות את כל הדרוש להפעלה תקינה כולל לוח בקרה,מערכות שינוי תדר,משדרים אנלוגיים וצנרת,המשאבות מסופקות במבנה אנכי או אופקי בהתאם לאפליקציה


______________________________________________
הגברת לחץ מים
______________________________________________
PROFLOWהגברת לחץ מים


משאבת הגברת לחץ פלב"ם כולל בקר אלקטרוני המורכב על המשאבה ומחליף את המערכת הרגילה המורכבת מפרסוסטט
ומיכל התפשטות,הבקר מפעיל ומפסיק את המשאבה ע"פ הלחץ המבוקש הפעלה שקטה ואמינה


כ"ס0.75הספק
מק"ש2.4ספיקה
וולט
230עבודהמתחמטר35עומד

מידע נוסף2PF51דגם

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFLOWהגברת לחץ מים


משאבת הגברת לחץ פלב"ם כולל בקר אלקטרוני המורכב על המשאבה ומחליף את המערכת הרגילה המורכבת מפרסוסטט
ומיכל התפשטות,הבקר מפעיל ומפסיק את המשאבה ע"פ הלחץ המבוקש הפעלה שקטה ואמינה


כ"ס0.75הספק
מק"ש4ספיקה
וולט
230עבודהמתחמטר35עומד

מידע נוסף2PF53דגם

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFLOWהגברת לחץ מים


משאבת הגברת לחץ פלב"ם כולל בקר אלקטרוני המורכב על המשאבה ומחליף את המערכת הרגילה המורכבת מפרסוסטט
ומיכל התפשטות,הבקר מפעיל ומפסיק את המשאבה ע"פ הלחץ המבוקש הפעלה שקטה ואמינה


כ"ס0.9הספק
מק"ש4.8ספיקה
וולט
230עבודהמתחמטר40עומד

מידע נוסף2PF54דגם

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFLOWהגברת לחץ מים


זוג משאבות נירוסטה בסיס משותף,סעפת סניקה ויניקה,ברזים אל חוזרים,חיווט חשמל ולוח פיקוד סידור פנימי למשאבה תורנית
והשניה העבודה,הפעלה שקטה


כ"ס0.75הספק
מק"ש2.4ספיקה
וולט
230עבודהמתחמטר40עומד

מידע נוסף20/4PF5דגם

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFLOWהגברת לחץ מים


זוג משאבות נירוסטה בסיס משותף,סעפת סניקה ויניקה,ברזים אל חוזרים,חיווט חשמל ולוח פיקוד סידור פנימי למשאבה תורנית
והשניה העבודה,הפעלה שקטה


כ"ס0.75הספק
מק"ש4ספיקה
וולט
230עבודהמתחמטר35עומד

מידע נוסף20/4PF7דגם

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFLOWהגברת לחץ מים


זוג משאבות נירוסטה בסיס משותף,סעפת סניקה ויניקה,ברזים אל חוזרים,חיווט חשמל ולוח פיקוד סידור פנימי למשאבה תורנית
והשניה העבודה,הפעלה שקטה


כ"ס0.9הספק
מק"ש4.8ספיקה
וולט
230עבודהמתחמטר40עומד

מידע נוסף20/4PF9דגם

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFLOWהגברת לחץ מים


מתקן הגברת לחץ מים בנוי פלב"ם כולל שתי משאבות רב דרגתיות,בסיס משותף,ברזים לפני ואחרי כל משאבה,אל חוזרים,בולמי
רעידות ורעשים,סעפת כניסת מים ויציאה,לוח חשמל כולל משנה תדר חיווט חשמלי פרסוסטט ומד לחץ להפעלה שקטה ואמינה


כ"ס3הספק
מק"ש6ספיקה
וולט
380עבודהמתחמטר42עומד

מידע נוסף2PF408דגם

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFLOWהגברת לחץ מים


מתקן הגברת לחץ מים בנוי פלב"ם כולל שתי משאבות רב דרגתיות,בסיס משותף,ברזים לפני ואחרי כל משאבה,אל חוזרים,בולמי
רעידות ורעשים,סעפת כניסת מים ויציאה,לוח חשמל כולל משנה תדר חיווט חשמלי פרסוסטט ומד לחץ להפעלה שקטה ואמינה


כ"ס3הספק
מק"ש7.5ספיקה
וולט
380עבודהמתחמטר48עומד

מידע נוסף2PF413דגם

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFLOWהגברת לחץ מים


מתקן הגברת לחץ מים בנוי פלב"ם כולל שתי משאבות רב דרגתיות,בסיס משותף,ברזים לפני ואחרי כל משאבה,אל חוזרים,בולמי
רעידות ורעשים,סעפת כניסת מים ויציאה,לוח חשמל כולל משנה תדר חיווט חשמלי פרסוסטט ומד לחץ להפעלה שקטה ואמינה


כ"ס3הספק
מק"ש8.5ספיקה
וולט
380עבודהמתחמטר45עומד

מידע נוסף2PF805דגם

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFLOWהגברת לחץ מים


מתקן הגברת לחץ מים בנוי פלב"ם כולל שתי משאבות רב דרגתיות,בסיס משותף,ברזים לפני ואחרי כל משאבה,אל חוזרים,בולמי
רעידות ורעשים,סעפת כניסת מים ויציאה,לוח חשמל כולל משנה תדר חיווט חשמלי פרסוסטט ומד לחץ להפעלה שקטה ואמינה


כ"ס3הספק
מק"ש10ספיקה
וולט
380עבודהמתחמטר42עומד

מידע נוסף2PF805דגם

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFLOWהגברת לחץ מים


מתקן הגברת לחץ מים בנוי פלב"ם כולל שתי משאבות רב דרגתיות,בסיס משותף,ברזים לפני ואחרי כל משאבה,אל חוזרים,בולמי
רעידות ורעשים,סעפת כניסת מים ויציאה,לוח חשמל כולל משנה תדר חיווט חשמלי פרסוסטט ומד לחץ להפעלה שקטה ואמינה


כ"ס3הספק
מק"ש12ספיקה
וולט
380עבודהמתחמטר45עומד

מידע נוסף2PF805דגם

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFLOWהגברת לחץ מים


מתקן הגברת לחץ מים בנוי פלב"ם כולל שתי משאבות רב דרגתיות,בסיס משותף,ברזים לפני ואחרי כל משאבה,אל חוזרים,בולמי
רעידות ורעשים,סעפת כניסת מים ויציאה,לוח חשמל כולל משנה תדר חיווט חשמלי פרסוסטט ומד לחץ להפעלה שקטה ואמינה


כ"ס3הספק
מק"ש14ספיקה
וולט
380עבודהמתחמטר45עומד

מידע נוסף2PF805דגם

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFLOWהגברת לחץ מים


מתקן הגברת לחץ מים בנוי פלב"ם כולל שתי משאבות רב דרגתיות,בסיס משותף,ברזים לפני ואחרי כל משאבה,אל חוזרים,בולמי
רעידות ורעשים,סעפת כניסת מים ויציאה,לוח חשמל כולל משנה תדר חיווט חשמלי פרסוסטט ומד לחץ להפעלה שקטה ואמינה


כ"ס4הספק
מק"ש15ספיקה
וולט
380עבודהמתחמטר48עומד

מידע נוסף2PF408דגם

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFLOWהגברת לחץ מים


מתקן הגברת לחץ מים בנוי פלב"ם כולל שתי משאבות רב דרגתיות,בסיס משותף,ברזים לפני ואחרי כל משאבה,אל חוזרים,בולמי
רעידות ורעשים,סעפת כניסת מים ויציאה,לוח חשמל כולל משנה תדר חיווט חשמלי פרסוסטט ומד לחץ להפעלה שקטה ואמינה


כ"ס4הספק
מק"ש17ספיקה
וולט
380עבודהמתחמטר47עומד

מידע נוסף2PF164דגם

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFLOWהגברת לחץ מים


מתקן הגברת לחץ מים בנוי פלב"ם כולל שתי משאבות רב דרגתיות,בסיס משותף,ברזים לפני ואחרי כל משאבה,אל חוזרים,בולמי
רעידות ורעשים,סעפת כניסת מים ויציאה,לוח חשמל כולל משנה תדר חיווט חשמלי פרסוסטט ומד לחץ להפעלה שקטה ואמינה


כ"ס4הספק
מק"ש21ספיקה
וולט
380עבודהמתחמטר47עומד

מידע נוסף2PF164דגם

ש"ח  התקשרו
מחיר
______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל
מידע נוסף
מידע נוסף
מידע נוסף

______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל
______________________________________________
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
______________________________________________
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
______________________________________________Back to content