משאבות ומנועים למערכות אוסמוזה הפוכה - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

משאבות ומנועים למערכות אוסמוזה הפוכה

רכישת ציוד


PROFLOW
משאבות למתקני
אוסמוזה הפוכה


משאבות לחץ גבוה למתקני אוסמוזה הפוכה
אנו מציעים משאבות לחץ גבוה מתקדמות  מטיפוס שבשבת או אנכי רב דרגתי במבנה פלב"ם למתקני אוסמוזה הפוכה ומערכות טיפול במים,כל הדגמים המוצעים נבחרו על ידינו כך שיתאימו למגוון רחב של מתקני אוסמוזה הפוכה בעלות אטרקטיבית תוך הקפדה על צריכת אנרגיה נמוכה כמו כן אנו מציעים ייעוץ טלפוני לפני רכישת המשאבות וכן אפשרות להזמין שירות החלפה התקנת והפעלת משאבות באתר הלקוח

______________________________________________
משאבות למתקני אוסמוזה הפוכה
______________________________________________

PROFLOWמשאבה רב דרגתית

משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה
איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
מק"ש2ספיקהLF2-165דגם
מטר165עומד380Vמתח

מידע נוסףKW2.2הספק

ש"חהתקשרו   מחיר

PROFLOW
משאבה רב דרגתית

משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה
איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
מק"ש3ספיקהLF3-165דגם
מטר165עומד380Vמתח

מידע נוסףKW4הספק

ש"חהתקשרו   מחיר

PROFLOW
משאבה רב דרגתית

משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה
איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
מק"ש4ספיקהLF4-165דגם
מטר165עומד380Vמתח

מידע נוסףKW4הספק

ש"חהתקשרו   מחיר

PROFLOW
משאבה רב דרגתית

משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה
איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
מק"ש6ספיקהLF6-165דגם
מטר165עומד380Vמתח

מידע נוסףKW7.5הספק

ש"חהתקשרו   מחיר

PROFLOW
משאבה רב דרגתית

משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה
איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
מק"ש8ספיקהLF8-165דגם
מטר165עומד380Vמתח

מידע נוסףKW7.5הספק

ש"חהתקשרו   מחיר

PROFLOW
משאבה רב דרגתית

משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה
איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
מק"ש9ספיקהLF9-165דגם
מטר165עומד380Vמתח

מידע נוסףKW7.5הספק

ש"חהתקשרו   מחיר

PROFLOW
משאבה רב דרגתית

משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה
איכותיים מבטיחים עבודה אמינה
לאורך שנים
מק"ש9ספיקהLF9-165דגם
מטר165עומד380Vמתח

מידע נוסףKW7.5הספק

ש"חהתקשרו   מחיר

PROFLOW
משאבה רב דרגתית

משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנהאיכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
מק"ש10ספיקהLF10-165דגם
מטר165עומד380Vמתח

מידע נוסףKW7.5הספק

ש"חהתקשרו   מחיר

PROFLOW
משאבה רב דרגתית

משאבה צנטרפוגלית אנכית רב דרגתית
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
מק"ש12ספיקהLF12-165דגם
מטר165עומד380Vמתח

מידע נוסףKW11הספק

ש"חהתקשרו   מחיר

PROFLOW
משאבת כנפונים

משאבה כנפונים,שבשבת
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
ליטר/שעה300ספיקהFL-300דגם
מטר130עומדללאמתח

מידע נוסף1450סל"ד

ש"חהתקשרומחיר

PROFLOW
משאבת כנפונים

משאבה כנפונים,שבשבת
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
ליטר/שעה400ספיקהFL-400דגם
מטר130עומדללאמתח

מידע נוסף1450סל"ד

ש"ח התקשרומחיר

PROFLOW
משאבת כנפונים

משאבה כנפונים,שבשבת
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
ליטר/שעה500ספיקהFL-500דגם
מטר130עומדללאמתח

מידע נוסף1450סל"ד

ש"חהתקשרומחיר

PROFLOW
משאבת כנפונים

משאבה כנפונים,שבשבת
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
ליטר/שעה600ספיקהFL-600דגם
מטר130עומדללאמתח

מידע נוסף1450סל"ד

ש"ח895   מחיר

PROFLOW
משאבת כנפונים

משאבה כנפונים,שבשבת
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
ליטר/שעה1000ספיקהFL-1000דגם
מטר130עומדללאמתח

מידע נוסף1450סל"ד

ש"חהתקשרומחיר

PROFLOW
משאבת כנפונים

משאבה כנפונים,שבשבת
במבנה ברונזה למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
ליטר/שעה300ספיקהBFL-300דגם
מטר130עומדללאמתח

מידע נוסף1450סל"ד

ש"חהתקשרומחיר

PROFLOW
משאבת כנפונים

משאבה כנפונים,שבשבת
במבנה ברונזה למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
ליטר/שעה600ספיקהBFL-600דגם
מטר130עומדללאמתח

מידע נוסף1450סל"ד

ש"חהתקשרומחיר

PROFLOWמשאבת כנפונים

משאבה כנפונים,שבשבת
במבנה ברונזה למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
ליטר/שעה1000ספיקהBFL1000דגם
מטר130עומדללאמתח

מידע נוסף1450סל"ד

ש"חהתקשרומחיר

PROFLOW
משאבת כנפונים מורכבת

משאבה כנפונים,שבשבת
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
ליטר/שעה300ספיקהFL-300דגם
מטר130עומד230Vמתח

מידע נוסף1450סל"ד

ש"חהתקשרומחיר

PROFLOW
משאבת כנפונים מורכבת

משאבה כנפונים,שבשבת
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
ליטר/שעה400ספיקהFL-400דגם
מטר130עומד230Vמתח

מידע נוסף1450סל"ד

ש"ח התקשרומחיר

PROFLOW
 משאבת כנפונים מורכבת

משאבה כנפונים,שבשבת
במבנה פלב"ם למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
ליטר/שעה500ספיקהFL-500דגם
מטר130עומד230Vמתח

מידע נוסף1450סל"ד

ש"חהתקשרומחיר

PROFLOW
משאבת כנפונים מורכבת

משאבה כנפונים,שבשבת
במבנה פליז למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
ליטר/שעה300ספיקהFP-300דגם
מטר130עומד230Vמתח

מידע נוסף1450סל"ד

ש"חהתקשרומחיר

PROFLOW
משאבת כנפונים מורכבת

משאבה כנפונים,שבשבת
במבנה פליז למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
ליטר/שעה400ספיקהFP-400דגם
מטר130עומד230Vמתח

מידע נוסף1450סל"ד

ש"ח התקשרומחיר

PROFLOW
 משאבת כנפונים מורכבת

משאבה כנפונים,שבשבת
במבנה פליז למערכות טיפול במים הגברת
לחץ מים וסחרור,פעולה שקטה וחומרי מיבנה איכותיים מבטיחים עבודה אמינה לאורך שנים
ליטר/שעה500ספיקהFP-500דגם
מטר130עומד230Vמתח

מידע נוסף1450סל"ד

ש"חהתקשרומחיר
______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל
מידע נוסף
מידע נוסף
מידע נוסף

______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל
______________________________________________
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
______________________________________________
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
______________________________________________Back to content