מרככי מים תעשייתיים - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

מרככי מים תעשייתיים

רכישת ציוד


PROSOFT
ריכוך מים


מרככי מים תעשייתיים
אנו מציעים מרככי מים תעשייתיים כמערכות מושלמות אוטומטיות מוכנות לחיבור ולהפעלה מיידית,המערכות מספקות מים רכים באיכות של 1-5 חל"מ כפחמת הסידן מערכות ריכוך תעשייתיות אוטומטיות מורכבת משתי עמודת ריכוך זהות כ"א לספיקה ולתפוקה בין רענונים כמצוין התניית פיקוד ונעילת עמודת ריכוך תבטיח שעמודת ריכוך אחת נמצאת במצב שרות והשנייה במצב רענון ו /או מוכנה לשרות כך מובטחת אספקה רציפה של מים רכים,ההפעלה האוטומטית מתבצעת באמצעות ברזי פיקוד נפרדים מטיפוס פרפר אויר/קפיץ או אויר/אויר בלוח הפיקוד המרכזי מותקן בקר מתוכנת אשר מפקד על כל תהליכי הרענון והשרות,הכנסת המערכת לרענון מתבצעת ע"פ כמות ,איכות או באופן ידני ע"פ דרישת המפעיל מחיר מערכות ריכוך המים כולל הובלה,הרכבה ומילוי מחליף יונים חוברת הפעלה ואחריות לתקופה של שנה______________________________________________
ריכוך מים
______________________________________________
PROSOFT
מרכך מים  קבינט

מערכת ריכוך מים אוטומטית מורכבת כיחידה אחת קבינט מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ560גובהמק"ש1
ספיקה
מ"מ254קוטרמ"ק5תפוקה
ליטר60מיכל תמלחתMAXI1דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROSOFT
מרכך מים  קבינט

מערכת ריכוך מים אוטומטית מורכבת כיחידה אחת קבינט מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ560גובהמק"ש2
ספיקה
מ"מ254קוטרמ"ק5תפוקה
ליטר60מיכל תמלחתMAXI2דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROSOFT
מרכך מים  קבינט

מערכת ריכוך מים אוטומטית מורכבת כיחידה אחת קבינט מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ890גובהמק"ש3
ספיקה
מ"מ254קוטרמ"ק7תפוקה
ליטר110מיכל תמלחתMAXI3דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROSOFT
14X65מרכך מים

מערכת ריכוך מים אוטומטית מורכבת מעמודה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך
מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1650גובהמק"ש2.5
ספיקה
מ"מ356קוטרמ"ק25תפוקה
ליטר300מיכל תמלחתP11465דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROSOFT
13X54מרכך מים

מערכת ריכוך מים אוטומטית מורכבת מעמודה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1371גובהמק"ש2
ספיקה
מ"מ330קוטרמ"ק15תפוקה
ליטר100מיכל תמלחתP11354דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרו  מחיר
PROSOFT10X54מרכך מים

מערכת ריכוך מים אוטומטית מורכבת מעמודה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1371גובהמק"ש1
ספיקה
מ"מ254קוטרמ"ק10תפוקה
ליטר100מיכל תמלחתP11054דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרו    מחיר
PROSOFT
24X72מרכך מים

מערכת ריכוך מים אוטומטית מורכבת מעמודה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1850גובהמק"ש8
ספיקה
מ"מ610קוטרמ"ק80תפוקה
ליטר500מיכל תמלחתP12472דגם

מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח התקשרומחיר
PROSOFT
21X62מרכך מים

מערכת ריכוך מים אוטומטית מורכבת
מעמודה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1650גובהמק"ש5
ספיקה
מ"מ535קוטרמ"ק50תפוקה
ליטר500מיכל תמלחתP12162דגם

מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח  התקשרומחיר
PROSOFT
16X65מרכך מים

מערכת ריכוך מים אוטומטית מורכבת מעמודה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1650גובהמק"ש3
ספיקה
מ"מ406קוטרמ"ק30תפוקה
ליטר300מיכל תמלחתP11665דגם

מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"חהתקשרומחיר

PROSOFT
מרכך מים כפול

מערכת ריכוך מים אוטומטית כפולה מורכבת כיחידה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1651גובהמק"ש3
ספיקה
מ"מ355קוטרמ"ק50תפוקה
ליטר500מיכל תמלחתP21465דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח  התקשרומחיר
PROSOFT
מרכך מים כפול

מערכת ריכוך מים אוטומטית כפולה מורכבת כיחידה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1371גובהמק"ש3
ספיקה
מ"מ330קוטרמ"ק30תפוקה
ליטר300מיכל תמלחתP21354דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח  התקשרומחיר
PROSOFT
מרכך מים כפול

מערכת ריכוך מים אוטומטית כפולה מורכבת כיחידה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1371גובהמק"ש3
ספיקה
מ"מ254קוטרמ"ק14תפוקה
ליטר200מיכל תמלחתP21054דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח התקשרומחיר
PROSOFT
מרכך מים כפול

מערכת ריכוך מים אוטומטית כפולה מורכבת כיחידה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1574גובהמק"ש6
ספיקה
מ"מ533קוטרמ"ק100תפוקה
ליטר1000מיכל תמלחתP22162דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח  התקשרומחיר
PROSOFT
מרכך מים כפול

מערכת ריכוך מים אוטומטית כפולה מורכבת כיחידה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1651גובהמק"ש6
ספיקה
מ"מ457קוטרמ"ק85תפוקה
ליטר500מיכל תמלחתP21865דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח  התקשרומחיר
PROSOFT
מרכך מים כפול

מערכת ריכוך מים אוטומטית כפולה מורכבת כיחידה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1651גובהמק"ש6
ספיקה
מ"מ406קוטרמ"ק60תפוקה
ליטר500מיכל תמלחתP21665דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח  התקשרומחיר

PROSOFT
מרכך מים כפול

מערכת ריכוך מים אוטומטית כפולה מורכבת כיחידה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1828גובהמק"ש16
ספיקה
מ"מ914קוטרמ"ק320תפוקה
ליטר1500מיכל תמלחתP23672דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח  התקשרומחיר
PROSOFT
מרכך מים כפול

מערכת ריכוך מים אוטומטית כפולה מורכבת כיחידה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1828גובהמק"ש15
ספיקה
מ"מ762קוטרמ"ק220תפוקה
ליטר1500מיכל תמלחתP22472דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח  התקשרומחיר

PROSOFT
מרכך מים כפול

מערכת ריכוך מים אוטומטית כפולה מורכבת כיחידה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1828גובהמק"ש8
ספיקה
מ"מ609קוטרמ"ק160תפוקה
ליטר1500מיכל תמלחתP22472דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח  התקשרומחיר

PROSOFT
36X72מרכך מים כפול

מערכת ריכוך מים אוטומטית תעשייתית מורכבת משתי עמודות ריכוך מים אוטומטיות כולל בקר מתוכנת סולונואידים ברזי פיקוד
ניפרדים,צנרת שרף ריכוך,מיכל תמלחת ומשאבה

מ"מ1828גובה מק"ש 16
ספיקה
מ"מ915קוטר מ"ק 320תפוקה
ליטר2000מ.תמלחתIND3672דגם

מידע נוסף דיגיטליתתצוגה

ש"ח  התקשרומחיר

PROSOFT
42X72מרכך מים כפול

מערכת ריכוך מים אוטומטית תעשייתית מורכבת משתי עמודות ריכוך מים אוטומטיות כולל בקר מתוכנת סולונואידים ברזי פיקוד
ניפרדים,צנרת שרף ריכוך,מיכל תמלחת ומשאבה

מ"מ1828גובה מק"ש 20
ספיקה
מ"מ1100קוטר מ"ק 400תפוקה
ליטר2500מ.תמלחתIND4272דגם

מידע נוסף דיגיטליתתצוגה

ש"ח  התקשרומחיר
PROFILTER
48X72מסנן מדיה

מסנן חול תעשייתי אטוטמטי לחלוטין לסינון מים  מורכב מעמודת סינון מוכנה לחיבור והפעלה מידי וכוללת ברזי פיקוד פנאומטיים או הידראולים נפרדים צנרת,לוח פיקוד מצעי סינון,חול קוורץ,זכוכית,אנטרציט או מדיה קטליטית

מ"מ1828גובה
מק"ש18
ספיקה
מ"מ1220קוטר
זכוכית מדיה
מ/ש15מהירות סינוןINDF14872דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל
מידע נוסף
מידע נוסף
מידע נוסף

______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל
______________________________________________
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
______________________________________________
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
______________________________________________Back to content