מרכך=מים - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

מרכך=מים

רכישת ציוד


PROSOFT
מרכך מים


מרכך מים
אנו מציעים מרככי מים אוטומטיים למגוון יישומים,מרכך מים לתעשיה,מרכך מים למסעדות מערכת ריכוך מושלמת הכוללת מרכך מים מתקדם בטכנולוגיית פרוסופט מתקדמת, לחיבור ולהפעלה מיידית,מרכך מים מספק מים רכים באיכות של 1-5 חל"מ כפחמת הסידן,מרכך מים מתקדם בטכנולוגיית פרוסופט ,כל מרכך מים מצוייד בברז פיקוד מתקדם אמין ואיכותי לבחירתך מוצעים דגמים הכוללים מרכך מים אוטומטי בודד או מרכך מים אוטומטי כפול למגוון יישומים מרכך מים כפול לתעשייה וליישומים כללים מורכב משתי עמודות ריכוך מים זהות,ברזי פיקוד אמינים,שרף ריכוך מים מיכל תמלחת,חוברת הפעלה ואחריות לתקופה של שנה מרכך מים מורכב מעמודת ריכוך מים בודדת,ברז פיקוד אלקטרומכני,שרף ריכוך מים,מיכל תמלחת חוברת הפעלה ואחריות לתקופה של שנה,מחיר מרכך המים כולל הובלה,הרכבה ומילוי מחליף יונים


מרכך מים מתקדם
______________________________________________
מרכך מים
______________________________________________
PROSOFT
מרכך מים  קבינט
MAXI מרכך מים קבינט
מרכך מים אוטומטי מורכב כיחידה אחת קבינט מרכך מים מוכן לחיבור והפעלה מהירה
מרכך מים כולל ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ560גובהמק"ש1
ספיקה
מ"מ254קוטרמ"ק5תפוקה
ליטר60מיכל תמלחתMAXI1דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROSOFT
מרכך מים  קבינט
מרכך מים
מרכך מים אוטומטי מורכב כיחידה אחת קבינט מרכך מים מוכן לחיבור והפעלה מהירה
מרכך מים כולל ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ560גובהמק"ש2
ספיקה
מ"מ254קוטרמ"ק5תפוקה
ליטר60מיכל תמלחתMAXI2דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROSOFT
מרכך מים  קבינט
MAXI3 מרכך מים קבינט
מרכך מים אוטומטי מורכב כיחידה אחת קבינט מרכך מים מוכן לחיבור והפעלה מהירה
מרכך מים כולל ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ890גובהמק"ש3
ספיקה
מ"מ254קוטרמ"ק7תפוקה
ליטר110מיכל תמלחתMAXI3דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROSOFT
14X65מרכך מים
PROSOFT1465 מרכך מים
מרכך מים אוטומטי מורכב כיחידה אחת קבינט מרכך מים מוכן לחיבור והפעלה מהירה
מרכך מים כולל ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1650גובהמק"ש2.5
ספיקה
מ"מ356קוטרמ"ק25תפוקה
ליטר300מיכל תמלחתP11465דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROSOFT
13X54מרכך מים
PROSOFT1365 מרכך מים
מרכך מים אוטומטי מורכב כיחידה אחת קבינט מרכך מים מוכן לחיבור והפעלה מהירה
מרכך מים כולל ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1371גובהמק"ש2
ספיקה
מ"מ330קוטרמ"ק15תפוקה
ליטר100מיכל תמלחתP11354דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרו  מחיר
PROSOFT10X54מרכך מים
PROSOFT1054 מרכך מים
מרכך מים אוטומטי מורכב כיחידה אחת קבינט מרכך מים מוכן לחיבור והפעלה מהירה
מרכך מים כולל ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1371גובהמק"ש1
ספיקה
מ"מ254קוטרמ"ק10תפוקה
ליטר100מיכל תמלחתP11054דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרו    מחיר
PROSOFT
24X72מרכך מים
PROSOFT1465 מרכך מים
מרכך מים אוטומטי מורכב כיחידה אחת קבינט מרכך מים מוכן לחיבור והפעלה מהירה
מרכך מים כולל ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1850גובהמק"ש8
ספיקה
מ"מ610קוטרמ"ק80תפוקה
ליטר500מיכל תמלחתP12472דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROSOFT
21X62מרכך מים
PROSOFT1465 מרכך מים
מרכך מים אוטומטי מורכב כיחידה אחת קבינט מרכך מים מוכן לחיבור והפעלה מהירה
מרכך מים כולל ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1650גובהמק"ש5
ספיקה
מ"מ535קוטרמ"ק50תפוקה
ליטר500מיכל תמלחתP12162דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROSOFT
16X65מרכך מים
PROSOFT1465 מרכך מים
מרכך מים אוטומטי מורכב כיחידה אחת קבינט מרכך מים מוכן לחיבור והפעלה מהירה
מרכך מים כולל ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1650גובהמק"ש3
ספיקה
מ"מ406קוטרמ"ק30תפוקה
ליטר300מיכל תמלחתP11665דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROSOFT
14X65מרכך מים כפול
PROSOFT1054 מרכך מים כפול
מרכך מים אוטומטי כפול מורכב כיחידה אחת מוכן לחיבור והפעלה מהירה,מרכך מים אוטומטי כפול
מפוקד ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1371גובהמק"ש3
ספיקה
מ"מ355קוטרמ"ק50תפוקה
ליטר300מיכל תמלחתP21465דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח התקשרומחיר
PROSOFT
13X54מרכך מים כפול
PROSOFT1054 מרכך מים כפול
מרכך מים אוטומטי כפול מורכב כיחידה אחת מוכן לחיבור והפעלה מהירה,מרכך מים אוטומטי כפול
מפוקד ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1371גובהמק"ש3
ספיקה
מ"מ330קוטרמ"ק30תפוקה
ליטר300מיכל תמלחתP21354דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח התקשרומחיר
PROSOFT
10X54מרכך מים כפול
PROSOFT1054 מרכך מים כפול
מרכך מים אוטומטי כפול מורכב כיחידה אחת מוכן לחיבור והפעלה מהירה,מרכך מים אוטומטי כפול
מפוקד ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1371גובהמק"ש3
ספיקה
מ"מ254קוטרמ"ק14תפוקה
ליטר200מיכל תמלחתP21054דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח התקשרומחיר
PROSOFT
21X62מרכך מים כפול
PROSOFT1865 מרכך מים כפול
מרכך מים אוטומטי כפול מורכב כיחידה אחת מוכן לחיבור והפעלה מהירה,מרכך מים אוטומטי כפול
מפוקד ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1574גובהמק"ש6
ספיקה
מ"מ533קוטרמ"ק100תפוקה
ליטר500מיכל תמלחתP22162דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח  התקשרומחיר
PROSOFT
18X65מרכך מים כפול
PROSOFT1865 מרכך מים כפול
מרכך מים אוטומטי כפול מורכב כיחידה אחת מוכן לחיבור והפעלה מהירה,מרכך מים אוטומטי כפול
מפוקד ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1651גובהמק"ש6
ספיקה
מ"מ457קוטרמ"ק85תפוקה
ליטר500מיכל תמלחתP21865דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח  התקשרומחיר
PROSOFT
16X65מרכך מים כפול
PROSOFT1665 מרכך מים כפול
מרכך מים אוטומטי כפול מורכב כיחידה אחת מוכן לחיבור והפעלה מהירה,מרכך מים אוטומטי כפול
מפוקד ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1651גובהמק"ש6
ספיקה
מ"מ406קוטרמ"ק60תפוקה
ליטר500מיכל תמלחתP21665דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח  התקשרומחיר
PROSOFT
36X72מרכך מים כפול
PROSOFT1865 מרכך מים כפול
מרכך מים אוטומטי כפול מורכב כיחידה אחת מוכן לחיבור והפעלה מהירה,מרכך מים אוטומטי כפול
מפוקד ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1828גובהמק"ש16
ספיקה
מ"מ914קוטרמ"ק320תפוקה
ליטר1500 מיכל תמלחתP23672דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח  התקשרומחיר
PROSOFT
30X72מרכך מים כפול
PROSOFT1865 מרכך מים כפול
מרכך מים אוטומטי כפול מורכב כיחידה אחת מוכן לחיבור והפעלה מהירה,מרכך מים אוטומטי כפול
מפוקד ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1828גובהמק"ש15
ספיקה
מ"מ762קוטרמ"ק220תפוקה
ליטר500מיכל תמלחתP23072דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח  התקשרומחיר
PROSOFT
24X72
מרכך מים כפול
PROSOFT1665 מרכך מים כפול
מרכך מים אוטומטי כפול מורכב כיחידה אחת מוכן לחיבור והפעלה מהירה,מרכך מים אוטומטי כפול
מפוקד ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1828גובהמק"ש8
ספיקה
מ"מ610קוטרמ"ק160תפוקה
ליטר500מיכל תמלחתP22472דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח  התקשרומחיר
______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל
מידע נוסף
מידע נוסף
מידע נוסף

______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל
______________________________________________
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה

מוצרים משלימים

____________________________________________________________________________________________
______________________________________________
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
______________________________________________Back to content