ריכוך|ריכוך מים|רכים|מרכך|מים - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

ריכוך|ריכוך מים|רכים|מרכך|מים

רכישת ציוד


PROSOFT
ריכוך מים


ריכוך מים
אנו מציעים מערכות ריכוך מושלמות אוטומטיות מוכנות לחיבור ולהפעלה מיידית,המערכות מספקות מים רכים באיכות של 1-5 חל"מ כפחמת הסידן,המערכות מצויידות בברז פיקוד מתקדם אמין ואיכותי לבחירתך מוצעות מערכות ריכוך מים כפולות או בודדות למגוון יישומים מערכות ריכוך מים כפולות לתעשייה וליישומים כללים מורכבות משתי עמודות ריכוך מים זהות,ברזי פיקוד אמינים,שרף ריכוך מים מיכל תמלחת,חוברת הפעלה ואחריות לתקופה של שנה מערכות ריכוך מים המורכבות מעמודת ריכוך מים בודדת,ברז פיקוד אלקטרומכני,שרף ריכוך מים,מיכל תמלחת חוברת הפעלה ואחריות לתקופה של שנה,מחיר מערכות ריכוך המים כולל הובלה,הרכבה ומילוי מחליף יונים
מרכך מים אוטומטי

______________________________________________
ריכוך מים
______________________________________________
PROSOFT
מרכך מים  קבינט
MAXI מרכך מים קבינט
מערכת ריכוך מים אוטומטית מורכבת כיחידה אחת קבינט מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ560גובהמק"ש1
ספיקה
מ"מ254קוטרמ"ק5תפוקה
ליטר60מיכל תמלחתMAXI1דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROSOFT
מרכך מים  קבינט
מרכך מים
מערכת ריכוך מים אוטומטית מורכבת כיחידה אחת קבינט מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ560גובהמק"ש2
ספיקה
מ"מ254קוטרמ"ק5תפוקה
ליטר60מיכל תמלחתMAXI2דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROSOFT
מרכך מים  קבינט
MAXI3 מרכך מים קבינט
מערכת ריכוך מים אוטומטית מורכבת כיחידה אחת קבינט מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ890גובהמק"ש3
ספיקה
מ"מ254קוטרמ"ק7תפוקה
ליטר110מיכל תמלחתMAXI3דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROSOFT
14X65מרכך מים
PROSOFT1465 מרכך מים
מערכת ריכוך מים אוטומטית מורכבת מעמודה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך
מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1650גובהמק"ש2.5
ספיקה
מ"מ356קוטרמ"ק25תפוקה
ליטר300מיכל תמלחתP11465דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROSOFT
13X54מרכך מים
PROSOFT1365 מרכך מים
מערכת ריכוך מים אוטומטית מורכבת מעמודה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1371גובהמק"ש2
ספיקה
מ"מ330קוטרמ"ק15תפוקה
ליטר100מיכל תמלחתP11354דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרו  מחיר
PROSOFT10X54מרכך מים
PROSOFT1054 מרכך מים
מערכת ריכוך מים אוטומטית מורכבת מעמודה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1371גובהמק"ש1
ספיקה
מ"מ254קוטרמ"ק10תפוקה
ליטר100מיכל תמלחתP11054דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרו    מחיר
PROSOFT
24X72מרכך מים
PROSOFT2472 מרכך מים
מערכת ריכוך מים אוטומטית מורכבת מעמודה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1850גובהמק"ש8
ספיקה
מ"מ610קוטרמ"ק80תפוקה
ליטר500מיכל תמלחתP12472דגם

מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח התקשרומחיר
PROSOFT
21X62מרכך מים
PROSOFT2165 מרכך מים
מערכת ריכוך מים אוטומטית מורכבת
מעמודה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1650גובהמק"ש5
ספיקה
מ"מ535קוטרמ"ק50תפוקה
ליטר500מיכל תמלחתP12162דגם

מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח  התקשרומחיר
PROSOFT
16X65מרכך מים
PROSOFT1665 מרכך מים
מערכת ריכוך מים אוטומטית מורכבת מעמודה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1650גובהמק"ש3
ספיקה
מ"מ406קוטרמ"ק30תפוקה
ליטר300מיכל תמלחתP11665דגם

מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"חהתקשרומחיר

PROSOFT
מרכך מים כפול
PROSOFT1465 מרכך מים כפול
מערכת ריכוך מים אוטומטית כפולה מורכבת כיחידה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1651גובהמק"ש3
ספיקה
מ"מ355קוטרמ"ק50תפוקה
ליטר500מיכל תמלחתP21465דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח  התקשרומחיר
PROSOFT
מרכך מים כפול
PROSOFT1354 מרכך מים כפול
מערכת ריכוך מים אוטומטית כפולה מורכבת כיחידה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1371גובהמק"ש3
ספיקה
מ"מ330קוטרמ"ק30תפוקה
ליטר300מיכל תמלחתP21354דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח  התקשרומחיר
PROSOFT
מרכך מים כפול
PROSOFT1054 מרכך מים כפול
מערכת ריכוך מים אוטומטית כפולה מורכבת כיחידה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1371גובהמק"ש3
ספיקה
מ"מ254קוטרמ"ק14תפוקה
ליטר200מיכל תמלחתP21054דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח התקשרומחיר
PROSOFT
מרכך מים כפול
PROSOFT2162 מרכך מים כפול
מערכת ריכוך מים אוטומטית כפולה מורכבת כיחידה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1574גובהמק"ש6
ספיקה
מ"מ533קוטרמ"ק100תפוקה
ליטר1000מיכל תמלחתP22162דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח  התקשרומחיר
PROSOFT
מרכך מים כפול
PROSOFT1865 מרכך מים כפול
מערכת ריכוך מים אוטומטית כפולה מורכבת כיחידה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1651גובהמק"ש6
ספיקה
מ"מ457קוטרמ"ק85תפוקה
ליטר500מיכל תמלחתP21865דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח  התקשרומחיר
PROSOFT
מרכך מים כפול
PROSOFT1665 מרכך מים כפול
מערכת ריכוך מים אוטומטית כפולה מורכבת כיחידה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1651גובהמק"ש6
ספיקה
מ"מ406קוטרמ"ק60תפוקה
ליטר500מיכל תמלחתP21665דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח  התקשרומחיר

PROSOFT
מרכך מים כפול
PROSOFT3672 מרכך מים כפול
מערכת ריכוך מים אוטומטית כפולה מורכבת כיחידה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1828גובהמק"ש16
ספיקה
מ"מ914קוטרמ"ק320תפוקה
ליטר1500מיכל תמלחתP23672דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח  התקשרומחיר
PROSOFT
מרכך מים כפול
PROSOFT2472 מרכך מים כפול
מערכת ריכוך מים אוטומטית כפולה מורכבת כיחידה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1828גובהמק"ש15
ספיקה
מ"מ762קוטרמ"ק220תפוקה
ליטר1500מיכל תמלחתP22472דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח  התקשרומחיר

PROSOFT
מרכך מים כפול
PROSOFT2472 מרכך מים כפול
מערכת ריכוך מים אוטומטית כפולה מורכבת כיחידה אחת מוכנה לחיבור והפעלה מהירה
מפוקדת ברז פיקוד מתקדם שרף ריכוך מים מאושר מזון מיכל תמלחת וסט מחברים
מ"מ1828גובהמק"ש8
ספיקה
מ"מ609קוטרמ"ק160תפוקה
ליטר1500מיכל תמלחתP22472דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח  התקשרומחיר
______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל
מידע נוסף
מידע נוסף
מידע נוסף

______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל
______________________________________________
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
______________________________________________
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
______________________________________________Back to content