מערכות מינון וחיטוי מים - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

מערכות מינון וחיטוי מים

רכישת ציוד


PROMETER
מערכות חיטוי ומינון


מערכות חיטוי ומינון
אנו מציעים פתרונות מקצועיים למערכות מינון מחמצנים כלור,מי חמצן ,כלור דיאוקסיד וביוצידים למתקני טיפול במים ומתקנים טיפול בשפכים,אנו מציעים מערכות מושלמות, מותקנות ומחווטות כולל מערכות פיקוד מתקדמות וממשקי הפעלה בעברית,המערכות מתוכננות ונבנות בישראל מיוצרות ומשלבות בתוכן את הציוד והטכנולוגיה המתקדמת והחדישה ביותר למדידה ומינון חומרי חיטוי ליישומים מגוונים המתאימה לתהליך הייחודי לך,טריטמנט הנדסה מציעה לכם גם ייעוץ טלפוני לפני רכישת המערכות וכן, אפשרות להזמין שירות התקנה והפעלת מערכות מינון חיטוי ומניעת זיהומים במי שתייה או מי תהליך אצלכם

______________________________________________
מערכות חיטוי ומינון
______________________________________________
PROMETER5OXכלור דיאוקסיד

מערכת מושלמת למדידה והפקה של כלור דיאוקסיד לחיטוי מי שתייה או מי תהליך ע"י שימוש בחומצת מלח וסודיום כלוריט לייצור
כלור דיאוקסיד בנקודת הצריכה


OXYDOSE5
דגם
CLO2שעהגרם5תפוקה

מידע נוסףR1
ראקטור

ש"ח  התקשרו מחיר
PROMETER
10OXכלור דיאוקסיד

מערכת מושלמת למדידה והפקה של כלור דיאוקסיד לחיטוי מי שתייה או מי תהליך ע"י שימוש בחומצת מלח וסודיום כלוריט לייצור
כלור דיאוקסיד בנקודת הצריכה


OXYDOSE10
דגם
CLO2שעהגרם10תפוקה

מידע נוסףR1
ראקטור

ש"ח  התקשרו מחיר
PROMETER
20OXכלור דיאוקסיד

מערכת מושלמת למדידה והפקה של כלור דיאוקסיד לחיטוי מי שתייה או מי תהליך ע"י שימוש בחומצת מלח וסודיום כלוריט לייצור
כלור דיאוקסיד בנקודת הצריכה


OXYDOSE20
דגם
CLO2שעהגרם20תפוקה

מידע נוסףR1
ראקטור

ש"ח  התקשרו מחיר
PROMETER
30OXכלור דיאוקסיד

מערכת מושלמת למדידה והפקה של כלור דיאוקסיד לחיטוי מי שתייה או מי תהליך ע"י שימוש בחומצת מלח וסודיום כלוריט לייצור
כלור דיאוקסיד בנקודת הצריכה


OXYDOSE30
דגם
CLO2שעהגרם30תפוקה

מידע נוסףR1
ראקטור

ש"ח  התקשרו מחיר
PROMETER
40OXכלור דיאוקסיד

מערכת מושלמת למדידה והפקה של כלור דיאוקסיד לחיטוי מי שתייה או מי תהליך ע"י שימוש בחומצת מלח וסודיום כלוריט לייצור
כלור דיאוקסיד בנקודת הצריכה


OXYDOSE40
דגם
CLO2שעהגרם40תפוקה

מידע נוסףR1
ראקטור

ש"ח  התקשרו מחיר
PROMETER
50OXכלור דיאוקסיד

מערכת מושלמת למדידה והפקה של כלור דיאוקסיד לחיטוי מי שתייה או מי תהליך ע"י שימוש בחומצת מלח וסודיום כלוריט לייצור
כלור דיאוקסיד בנקודת הצריכה


OXYDOSE50
דגם
CLO2שעהגרם50תפוקה

מידע נוסףR1
ראקטור

ש"ח  התקשרו מחיר
PROZONEמחולל אוזון

20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
כולל מחולל חמצן מסך מגע בקרת אוזון  ובקרת תפוקה רציפה לחיטוי וחימצון מי תהליך
בקרה גרם/שעה
10
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"ח  התקשרו מחיר
PROZONEמחולל אוזון

20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
כולל מחולל חמצן מסך מגע בקרת אוזון  ובקרת תפוקה רציפה לחיטוי וחימצון מי תהליך
בקרה גרם/שעה
20
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"ח  התקשרו מחיר
PROZONEמחולל אוזון

20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
כולל מחולל חמצן מסך מגע בקרת אוזון  ובקרת תפוקה רציפה לחיטוי וחימצון מי תהליך
בקרה גרם/שעה
30
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"ח  התקשרו מחיר
PROZONEמחולל אוזון

20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
כולל מחולל חמצן מסך מגע בקרת אוזון  ובקרת תפוקה רציפה לחיטוי וחימצון מי תהליך
בקרה גרם/שעה
100
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"ח  התקשרו מחיר
PROZONEמחולל אוזון

20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
כולל מחולל חמצן מסך מגע בקרת אוזון  ובקרת תפוקה רציפה לחיטוי וחימצון מי תהליך
בקרה גרם/שעה
200
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"ח  התקשרו מחיר
PROZONEמחולל אוזון

20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
כולל מחולל חמצן מסך מגע בקרת אוזון  ובקרת תפוקה רציפה לחיטוי וחימצון מי תהליך
בקרה גרם/שעה
300
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"ח  התקשרו מחיר

PROUVU.V מערכת

U.V מעקר אולטרה סגולי
בנוי אל חלד מלוטש אלקטרוכימית לחיטוי אמין כטיפול משלים או מרכזי למגוון יישומים נרחב
מיקרופרוססורפיקוד
מק"ש60ספיקהPROUV 60דגם
וואט1100הספק220Vמתח

מידע נוסף 100DNצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר

PROUVU.V מערכת

U.V מעקר אולטרה סגולי
בנוי אל חלד מלוטש אלקטרוכימית לחיטוי אמין כטיפול משלים או מרכזי למגוון יישומים נרחב
מיקרופרוססורפיקוד
מק"ש120ספיקהPROUV 120דגם
וואט2200הספק220Vמתח

מידע נוסף 150DNצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר

PROUVU.V מערכת

U.V מעקר אולטרה סגולי
בנוי אל חלד מלוטש אלקטרוכימית לחיטוי אמין כטיפול משלים או מרכזי למגוון יישומים נרחב
מיקרופרוססורפיקוד
מק"ש180ספיקהPROUV 180דגם
וואט2700הספק380Vמתח

מידע נוסף 200DNצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר

PROUVU.V מערכת

U.V מעקר אולטרה סגולי
בנוי אל חלד מלוטש אלקטרוכימית לחיטוי אמין כטיפול משלים או מרכזי למגוון יישומים נרחב
מיקרופרוססורפיקוד
מק"ש350ספיקהPROUV 350דגם
וואט3900הספק380Vמתח

מידע נוסף 200DNצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר

PROUVU.V מערכת

U.V מעקר אולטרה סגולי
בנוי פוליפרופילן לחיטוי אמין כטיפול משלים או מרכזי למגוון יישומים נרחב
מיקרופרוססורפיקוד
מק"ש40ספיקהPROUVP 40דגם
וואט260הספק220Vמתח

מידע נוסף 80DNצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר

PROUVU.V מערכת

U.V מעקר אולטרה סגולי
בנוי פוליפרופילן לחיטוי אמין כטיפול משלים או מרכזי למגוון יישומים נרחב
מיקרופרוססורפיקוד
מק"ש60ספיקהPROUVP 60דגם
וואט500הספק220Vמתח

מידע נוסף 100DNצנרת

ש"חהתקשרו   מחיר

PROMETER
בקר כלור דיאוקסיד פאנל

בקר למדידה רציפה של ערכי כלור
דיאוקסיד במים או בשפכים כולל
תצוגה ממסרי מיתוג כניסות ויציאות
אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות
בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
תא זרימה ואלקטרודה מותקן ע"ג לוח
PVC
הגבהפרמטרPACLOדגם
0-2Clo2תחוםפאנלהתקנה

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
בקר כלור נותר פאנל

בקר למדידה רציפה של ערכי כלור
נותר במים או בשפכים כולל
תצוגה ממסרי מיתוג כניסות ויציאות
אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות
בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
תא זרימה ואלקטרודה מותקן ע"ג לוח
PVC
כלור נותרפרמטרPACLFדגם
0-2ppmתחוםפאנלהתקנה

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר

PROMETER
בקר מי חמצן

בקר למדידה רציפה של ערכי מי חמצן
במים או בשפכים כולל תצוגה ממסרי מיתוג כניסות ויציאות
אנלוגיות לפיקוד ובקרה כולל אופציות
בקרה טלמטריות וכרטיס זיכרון הבזק נייד
תא זרימה ואלקטרודה מותקן ע"ג לוח
PVC
מי חמצןפרמטרPAH202דגם
0-2ppmתחוםפאנלהתקנה

מידע נוסףגרפית תצוגה

ש"חהתקשרו
מחיר
IONTECH
1.5CL אלקטרולייזר

מערכת חיטוי מים אלקטרוליטית מפוקדת מיקרופרוססור מתקדם כולל תצוגת תהליך,ערך כלור נותר וספיקה לטיפול במי שתיה,מאגרי מים לשתיה או לכיבוי אש ללא כימיקלים תוך שימוש טכנולוגית קטליטית כתחליף לכלור כולל מד ספיקה מערכת ניקוי,מד מוליכות ברזי ניקוז ופיקוד חשמלי במארז במארז אסטתי ומוגן
VDCCLIONTECH1.5
דגם
0 - 48מתחמק"ש1.5ספיקה

מידע נוסףR1
ראקטור

ש"ח  התקשרו מחיר
IONTECH
3CL אלקטרולייזר

מערכת חיטוי מים אלקטרוליטית מפוקדת מיקרופרוססור מתקדם כולל תצוגת תהליך,ערך כלור נותר וספיקה לטיפול במי שתיה,מאגרי מים לשתיה או לכיבוי אש ללא כימיקלים תוך שימוש טכנולוגית קטליטית כתחליף לכלור כולל מד ספיקה מערכת ניקוי,מד מוליכות ברזי ניקוז ופיקוד חשמלי במארז במארז אסטתי ומוגן
VDCCLIONTECH3
דגם
0 - 48מתחמק"ש3ספיקה

מידע נוסףR1
ראקטור

ש"ח  התקשרו מחיר
IONTECH
6RO אלקטרולייזר

מערכת חיטוי מים אלקטרוליטית מפוקדת מיקרופרוססור מתקדם כולל תצוגת תהליך,ערך כלור נותר וספיקה לטיפול במי שתיה,מאגרי מים לשתיה או לכיבוי אש ללא כימיקלים תוך שימוש טכנולוגית קטליטית כתחליף לכלור כולל מד ספיקה מערכת ניקוי,מד מוליכות ברזי ניקוז ופיקוד חשמלי במארז במארז אסטתי ומוגן
VDCCLIONTECH6
דגם
0 - 48מתחמק"ש6ספיקה

מידע נוסףR2
ראקטור

ש"ח  התקשרו מחיר
______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל
מידע נוסף
מידע נוסף
מידע נוסף

______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל
______________________________________________
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
______________________________________________
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
______________________________________________Back to content