מערכות למים אולטרה טהורים - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

מערכות למים אולטרה טהורים

רכישת ציוד


PROAQUA
מים אולטרה טהורים


מים אולטרה טהורים
אנו מציעים מערכות טיפול במים מתקדמות להפקת מים אולטרה טהורים מוכנות לחיבור והפעלה מהירה לייצור מים נטולי מלחים ממי רשת ליישומי פארמצבטיקה,קוסמטיקה ומיקרואלקטרוניקה, המערכות עובדות ביחס השבה אופטימלי, יכולת דחיית מלחים גבוהה במיוחד ובעלויות תפעול נמוכות הודות לשימוש בממברנות מתקדמות ותכנון נכון המבטיח עבודה בלחץ נמוך,איכות מים גבוה ספיקה גבוה ואמינות לאורך שנים,מערכות להפקת מים אולטרה טהורים  תוצרת טריטמנט הנדסה בע"מ כוללות: ממברנות מתקדמות,אוסמוזה הפוכה ,אולטרה פילטרציה ואלקטרודיוניזציה מעמד חרושתי מרותך ארגון,משאבות לחץ גבוה ממברנות אוסמוזה הפוכה מתקדמות רוטמטרים למדידות ספיקה ולחץ בקרת מוליכות רציפה ופיקוד ייעודי המאפשר תפעול אוטומטי ורציף של המערכת, משדרי לחץ, מסננים מיקרוניים מערכת ברזים ידניים לוויסות ספיקות ברזים מפוקדים, חוברת הפעלה ואחריות לתקופה של שנה

______________________________________________
מים אולטרה טהורים
______________________________________________
PROAQUAאוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד מלוטש צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברים סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית ממברנות עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך ומוליכות רציפה

TROP03דגםשעהליטר300
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAאוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד מלוטש צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברים סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית ממברנות עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך ומוליכות רציפה

TROP06דגםשעהליטר600
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAאוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד מלוטש צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברים סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית ממברנות עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך ומוליכות רציפה

TROP10דגםשעהליטר1000
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAאוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד מלוטש צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברים סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית ממברנות עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך ומוליכות רציפה

TROP20דגםשעהליטר2000
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAאוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד מלוטש צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברים סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית ממברנות עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך ומוליכות רציפה

TROP25דגםשעהליטר2500
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAאוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד מלוטש צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברים סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית ממברנות עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך ומוליכות רציפה

TROP30דגםשעהליטר3000
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAאוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון אולטרה פילטרציה מעמד אל חלד מלוטש צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברים סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית ממברנות עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך ומוליכות רציפה

TROU03דגםשעהליטר300
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAאוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון אולטרה פילטרציה מעמד אל חלד מלוטש צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברים
סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש
אלקטרוכימית ממברנות עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך ומוליכות רציפה

TROU06דגםשעהליטר600
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAאוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון אולטרה פילטרציה מעמד אל חלד מלוטש צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברים
סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש
אלקטרוכימית ממברנות עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך ומוליכות רציפה

TROU10דגםשעהליטר1000
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAאוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון אולטרה פילטרציה מעמד אל חלד מלוטש צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברים סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש
אלקטרוכימית ממברנות עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך ומוליכות רציפה

TROU20דגםשעהליטר2000
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAאוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון אולטרה פילטרציה מעמד אל חלד מלוטש צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברים סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית ממברנות עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך ומוליכות רציפה

TROU25דגםשעהליטר2500
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAאוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה מושלמת הכוללת סינון אולטרה פילטרציה מעמד אל חלד מלוטש צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברים סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית ממברנות עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך ומוליכות רציפה

TROU30דגםשעהליטר3000
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAאוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה מושלמת במעבר כפול הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד מלוטש מרותך ארגון,צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברי לחץ סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית,ממברנות עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך ומוליכות רציפה איכות מים גבוה ללא פשרות מסך מגע ותקשורת אינטרנטית

UPAS03דגםשעהליטר300
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAאוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה מושלמת במעבר כפול הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד מלוטש מרותך ארגון,צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברי לחץ סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית,ממברנות עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך ומוליכות רציפה איכות מים גבוה ללא פשרות מסך מגע ותקשורת אינטרנטית
UPAS06דגםשעהליטר600
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAאוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה מושלמת במעבר כפול הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד מלוטש מרותך ארגון,צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברי לחץ סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית,ממברנות עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך ומוליכות רציפה איכות מים גבוה ללא פשרות מסך מגע ותקשורת אינטרנטית

UPAS10דגםשעהליטר1000
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAאוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה מושלמת במעבר כפול הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד מלוטש מרותך ארגון,צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברי לחץ סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית,ממברנות עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך ומוליכות רציפה איכות מים גבוה ללא פשרות מסך מגע ותקשורת אינטרנטית

UPAS20דגםשעהליטר2000
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAאוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה מושלמת במעבר כפול הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד מלוטש מרותך ארגון,צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברי לחץ סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית,ממברנות עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך ומוליכות רציפה איכות מים גבוה ללא פשרות מסך מגע ותקשורת אינטרנטית

UPAS25דגםשעהליטר2500
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAאוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה מושלמת במעבר כפול הכוללת סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד אל חלד מלוטש מרותך ארגון,צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברי לחץ סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית,ממברנות עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך ומוליכות רציפה איכות מים גבוה ללא פשרות מסך מגע ותקשורת אינטרנטית

UPAS30דגםשעהליטר3000
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAאלקטרודיוניזציה

מערכת אלקטרודיוניזציה לטיפול והפקת מים באיכות גבוה אולטרה טהורים,כולל מדי ספיקה ספק כוח,יחידת תצוגה ותיכנות מודול אלקטרודיוניזציה ומעמד פלב"ם מרותך ארגון
PRODI01דגםשעהליטר100
ספיקה
רצפההתנגדות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAאלקטרודיוניזציה

מערכת אלקטרודיוניזציה לטיפול והפקת מים באיכות גבוה אולטרה טהורים,כולל מדי ספיקה ספק כוח,יחידת תצוגה ותיכנות מודול אלקטרודיוניזציה ומעמד פלב"ם מרותך ארגון
PRODI05דגםשעהליטר500
ספיקה
רצפההתנגדות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAאלקטרודיוניזציה

מערכת אלקטרודיוניזציה לטיפול והפקת מים באיכות גבוה אולטרה טהורים,כולל מדי ספיקה ספק כוח,יחידת תצוגה ותיכנות מודול אלקטרודיוניזציה ומעמד פלב"ם מרותך ארגון
PRODI20דגםשעהליטר2000
ספיקה
רצפההתנגדות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAאלקטרודיוניזציה

מערכת אלקטרודיוניזציה לטיפול והפקת מים באיכות גבוה אולטרה טהורים,כולל מדי ספיקה ספק כוח,יחידת תצוגה ותיכנות מודול אלקטרודיוניזציה ומעמד פלב"ם מרותך ארגון
PRODI30דגםשעהליטר3000
ספיקה
רצפההתנגדות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAאלקטרודיוניזציה

מערכת אלקטרודיוניזציה לטיפול והפקת מים באיכות גבוה אולטרה טהורים,כולל מדי ספיקה ספק כוח,יחידת תצוגה ותיכנות מודול אלקטרודיוניזציה ומעמד פלב"ם מרותך ארגון
PRODI40דגםשעהליטר4000
ספיקה
רצפההתנגדות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAאלקטרודיוניזציה

מערכת אלקטרודיוניזציה לטיפול והפקת מים באיכות גבוה אולטרה טהורים,כולל מדי ספיקה ספק כוח,יחידת תצוגה ותיכנות מודול אלקטרודיוניזציה ומעמד פלב"ם מרותך ארגון
PRODI50דגםשעהליטר5000
ספיקה
רצפההתנגדות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAUPW מערכות


מערכת טיפול במים מוכנה מושלמת הכוללת
ריכוך מים כפול סינון אולטרה פילטרציה מקדים אוסמוזה ההפוכה במעבר כפול מערכת אלקטרודיוניזציה רציפה מעמד אל חלד מלוטש מרותך ארגון  צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברי לחץ סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית,ממברנות  עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת  לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך כולל מסך מגע ותקשורת אינטרנטית איכות מים גבוה ללא פשרות

UPWE03דגםשעהליטר300
ספיקה
רצפההתנגדות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAUPW מערכות


מערכת טיפול במים מוכנה מושלמת הכוללת
ריכוך מים כפול סינון אולטרה פילטרציה מקדים אוסמוזה ההפוכה במעבר כפול מערכת אלקטרודיוניזציה רציפה מעמד אל חלד מלוטש מרותך ארגון  צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברי לחץ סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית,ממברנות  עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת  לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך כולל מסך מגע ותקשורת אינטרנטית איכות מים גבוה ללא פשרות

UPWE06דגםשעהליטר600
ספיקה
רצפההתנגדות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAUPW מערכות


מערכת טיפול במים מוכנה מושלמת הכוללת
ריכוך מים כפול סינון אולטרה פילטרציה מקדים אוסמוזה ההפוכה במעבר כפול מערכת אלקטרודיוניזציה רציפה מעמד אל חלד מלוטש מרותך ארגון  צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברי לחץ סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית,ממברנות  עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת  לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך כולל מסך מגע ותקשורת אינטרנטית איכות מים גבוה ללא פשרות

UPWEE10דגםשעהליטר1000
ספיקה
רצפההתנגדות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAUPW מערכות


מערכת טיפול במים מוכנה מושלמת הכוללת
סינון אולטרה פילטרציה מקדים אוסמוזה ההפוכה במעבר כפול מערכת אלקטרודיוניזציה רציפה מעמד אל חלד מלוטש מרותך ארגון  צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברי לחץ סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית,ממברנות  עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת  לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך כולל מסך מגע ותקשורת אינטרנטית איכות מים גבוה ללא פשרות

UPW03דגםשעהליטר300
ספיקה
רצפההתנגדות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAUPW מערכות


מערכת טיפול במים מוכנה מושלמת הכוללת
סינון אולטרה פילטרציה מקדים אוסמוזה ההפוכה במעבר כפול מערכת אלקטרודיוניזציה רציפה מעמד אל חלד מלוטש מרותך ארגון  צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברי לחץ סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית,ממברנות  עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת  לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך כולל מסך מגע ותקשורת אינטרנטית איכות מים גבוה ללא פשרות

UPW06דגםשעהליטר600
ספיקה
רצפההתנגדות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAUPW מערכות


מערכת טיפול במים מוכנה מושלמת הכוללת
סינון אולטרה פילטרציה מקדים אוסמוזה ההפוכה במעבר כפול מערכת אלקטרודיוניזציה רציפה מעמד אל חלד מלוטש מרותך ארגון  צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברי לחץ סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית,ממברנות  עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת  לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך כולל מסך מגע ותקשורת אינטרנטית איכות מים גבוה ללא פשרות

UPW10דגםשעהליטר1000
ספיקה
רצפההתנגדות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר

PROAQUAUPW מערכות


מערכת טיפול במים מוכנה מושלמת הכוללת
סינון אולטרה פילטרציה מקדים אוסמוזה ההפוכה במעבר כפול מערכת
אלקטרודיוניזציה רציפה מעמד אל חלד מלוטש מרותך ארגון  צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברי לחץ סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית,ממברנות  עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת  לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך כולל מסך מגע ותקשורת אינטרנטית איכות מים גבוה ללא פשרות
UPW20דגםשעהליטר2000
ספיקה
רצפההתנגדות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAUPW מערכות


מערכת טיפול במים מוכנה מושלמת הכוללת
סינון אולטרה פילטרציה מקדים אוסמוזה ההפוכה במעבר כפול מערכת
אלקטרודיוניזציה רציפה מעמד אל חלד מלוטש מרותך ארגון  צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברי לחץ סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית,ממברנות  עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת  לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך כולל מסך מגע ותקשורת אינטרנטית איכות מים גבוה ללא פשרות
UPW25דגםשעהליטר2500
ספיקה
רצפההתנגדות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAUPW מערכות


מערכת טיפול במים מוכנה מושלמת הכוללת
סינון אולטרה פילטרציה מקדים אוסמוזה ההפוכה במעבר כפול מערכת
אלקטרודיוניזציה רציפה מעמד אל חלד מלוטש מרותך ארגון  צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברי לחץ סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית,ממברנות  עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת  לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך כולל מסך מגע ותקשורת אינטרנטית איכות מים גבוה ללא פשרות
UPW30דגםשעהליטר3000
ספיקה
רצפההתנגדות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAUPW מערכות


מערכת טיפול במים מוכנה מושלמת הכוללת
סינון אולטרה פילטרציה מקדים אוסמוזה ההפוכה במעבר כפול מערכת
אלקטרודיוניזציה רציפה מעמד אל חלד מלוטש מרותך ארגון  צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברי לחץ סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית,ממברנות  עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת  לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך כולל מסך מגע ותקשורת אינטרנטית איכות מים גבוה ללא פשרות
UPW40דגםשעהליטר4000
ספיקה
רצפההתנגדות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAUPW מערכות


מערכת טיפול במים מוכנה מושלמת הכוללת
סינון אולטרה פילטרציה מקדים אוסמוזה ההפוכה במעבר כפול מערכת
אלקטרודיוניזציה רציפה מעמד אל חלד מלוטש מרותך ארגון  צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברי לחץ סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית,ממברנות  עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת  לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך כולל מסך מגע ותקשורת אינטרנטית איכות מים גבוה ללא פשרות
UPW50דגםשעהליטר5000
ספיקה
רצפההתנגדות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROAQUAUPW מערכות


מערכת טיפול במים מוכנה מושלמת הכוללת
סינון אולטרה פילטרציה מקדים אוסמוזה ההפוכה במעבר כפול מערכת
אלקטרודיוניזציה רציפה מעמד אל חלד מלוטש מרותך ארגון  צנרת לחץ גבוה מלוטשת מחברי לחץ סניטריים,תאי לחץ פלב"ם מלוטש אלקטרוכימית,ממברנות  עמידות לחיטוי ועיקור חם משאבת  לחץ צנטרפוגלית רב דרגתית בקרת תהליך כולל מסך מגע ותקשורת אינטרנטית איכות מים גבוה ללא פשרות
UPW60דגםשעהליטר6000
ספיקה
רצפההתנגדות רציפה
380Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל
מידע נוסף
מידע נוסף
מידע נוסף

______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל
______________________________________________
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
______________________________________________
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
______________________________________________Back to content