מערכות לטיפול וניטרול שפכים - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

מערכות לטיפול וניטרול שפכים

רכישת ציוד


PRONEU
מערכות לטיפול וניטרול שפכים


מערכות ניטרול וטיפול בשפכים
אנו מציעים פתרונות מקצועיים למערכות ניטרול וטיפול בשפכים למגוון יישומים שיקוע מתכות כבדות איזון הגבה,רישום תעוד ותהליכי חימצון ושיקוע אנו מציעים מערכות מושלמות, מותקנות ומחווטות כולל מערכות פיקוד מתקדמות וממשקי הפעלה בעברית,המערכות מתוכננות ונבנות בישראל ומיוצרות מפוליפרופילן או פלב"ם ומצוידות במערכות ערבול,ריאקציה מינון ובקרת תהליך המתאימה לתהליך הייחודי לך
טריטמנט הנדסה מציעה לכם גם ייעוץ טלפוני לפני רכישת המערכות וכן, אפשרות להזמין שירות התקנה תיכנון ייעוץ ייצור  והפעלת לטיפול בשפכים וניטרול שפכים למפעלים מעבדות משטפים ועוד
______________________________________________
ניטרול שפכים
______________________________________________
PRONEUNEU05ניטרול שפכים

מערכת אוטומטית לטיפול ונטרול שפכים חומציים או בסיסיים שיקוע כימי כולל מיכל מנתי לריאקציה מערבל משאבת מינון אלקטרונית לחומצה או בסיס אלקטרודה כולל מוביל וכבל מערכת בקרת הגבה ורשום,מד ספיקה לשפכים,מערכת ברזים מפוקדים לוח פיקוד מוגן מים ובקרת מפלס
VACNEUPRONEU-05
דגם
220מתחמק"ש0.5ספיקה

מידע נוסףR1
ראקטור

ש"ח  התקשרו מחיר
PRONEUNEU1ניטרול שפכים

מערכת אוטומטית לטיפול ונטרול שפכים חומציים או בסיסיים שיקוע כימי כולל מיכל מנתי לריאקציה מערבל משאבת מינון אלקטרונית לחומצה או בסיס אלקטרודה כולל מוביל וכבל מערכת בקרת הגבה ורשום,מד ספיקה לשפכים,מערכת ברזים מפוקדים לוח פיקוד מוגן מים ובקרת מפלס
VACNEUPRONEU-1
דגם
220מתחמק"ש1ספיקה

מידע נוסףR1
ראקטור

ש"ח  התקשרו מחיר
PRONEUNEU2ניטרול שפכים

מערכת אוטומטית לטיפול ונטרול שפכים חומציים או בסיסיים שיקוע כימי כולל מיכל מנתי לריאקציה מערבל משאבת מינון אלקטרונית לחומצה או בסיס אלקטרודה כולל מוביל וכבל מערכת בקרת הגבה ורשום,מד ספיקה לשפכים,מערכת ברזים מפוקדים לוח פיקוד מוגן מים ובקרת מפלס
VACNEUPRONEU-2
דגם
220מתחמק"ש2ספיקה

מידע נוסףR1
ראקטור

ש"ח  התקשרו מחיר
PRONEUNEU3ניטרול שפכים

מערכת אוטומטית לטיפול ונטרול שפכים חומציים או בסיסיים שיקוע כימי כולל מיכל מנתי לריאקציה מערבל משאבת מינון אלקטרונית לחומצה או בסיס אלקטרודה כולל מוביל וכבל מערכת בקרת הגבה ורשום,מד ספיקה לשפכים,מערכת ברזים מפוקדים לוח פיקוד מוגן מים ובקרת מפלס
VACNEUPRONEU-3
דגם
220מתחמק"ש3ספיקה

מידע נוסףR1
ראקטור

ש"ח  התקשרו מחיר
PRONEUNEU4ניטרול שפכים

מערכת אוטומטית לטיפול ונטרול שפכים חומציים או בסיסיים שיקוע כימי כולל מיכל מנתי לריאקציה מערבל משאבת מינון אלקטרונית לחומצה או בסיס אלקטרודה כולל מוביל וכבל מערכת בקרת הגבה ורשום,מד ספיקה לשפכים,מערכת ברזים מפוקדים לוח פיקוד מוגן מים ובקרת מפלס
VACNEUPRONEU-4
דגם
220מתחמק"ש4ספיקה

מידע נוסףR1
ראקטור

ש"ח  התקשרו מחיר
PRONEUNEU5ניטרול שפכים

מערכת אוטומטית לטיפול ונטרול שפכים חומציים או בסיסיים שיקוע כימי כולל מיכל מנתי לריאקציה מערבל משאבת מינון אלקטרונית לחומצה או בסיס אלקטרודה כולל מוביל וכבל מערכת בקרת הגבה ורשום,מד ספיקה לשפכים,מערכת ברזים מפוקדים לוח פיקוד מוגן מים ובקרת מפלס
VACNEUPRONEU-5
דגם
220מתחמק"ש5ספיקה

מידע נוסףR1
ראקטור

ש"ח  התקשרו מחיר
PRONEUNEUניטרול שפכים

מערכת אוטומטית לטיפול ונטרול שפכים חומציים או בסיסיים מותקנת בארון אטום כולל בקרי הגבה,רישום שתי משאבת מינון לחומצה או  בסיס אלקטרודת הגבה כולל מוביל וכבלVACNEUPRONEU
דגם
220מתח
IP54אטימות

מידע נוסף6
משאבה

ש"ח  התקשרו מחיר
PRONEUNEUP1ניטרול שפכים

מערכת אוטומטית לטיפול ונטרול שפכים חומציים או בסיסיים שיקוע כימי כולל מיכל ריאקציה ושקוע ריאקטור צינורות משאבות מינון אלקטרוניות לבסיס,חומצה ,פולימר מחמצן ומחזר אלקטרודות מדידה כולל מוביל וכבל מערכת בקרת הגבה ,חימצון חיזור תעוד ורישום מערכת ברזים מפוקדים
לוח פיקוד מוגן מים ובקרת מפלס
VACNEUPRONEUP1
דגם
380מתחמק"ש1ספיקה

מידע נוסף6
משאבות

ש"ח  התקשרו מחיר
PRONEUNEUP2ניטרול שפכים

מערכת אוטומטית לטיפול ונטרול שפכים חומציים או בסיסיים שיקוע כימי כולל מיכל ריאקציה ושקוע ריאקטור צינורות משאבות מינון אלקטרוניות לבסיס,חומצה ,פולימר מחמצן ומחזר אלקטרודות מדידה כולל מוביל וכבל מערכת בקרת הגבה ,חימצון חיזור תעוד ורישום מערכת ברזים מפוקדים
לוח פיקוד מוגן מים ובקרת מפלס
VACNEUPRONEUP2
דגם
380מתחמק"ש2ספיקה

מידע נוסף6
משאבות

ש"ח  התקשרו מחיר
PRONEUNEUP3ניטרול שפכים

מערכת אוטומטית לטיפול ונטרול שפכים חומציים או בסיסיים שיקוע כימי כולל מיכל ריאקציה ושקוע ריאקטור צינורות משאבות מינון אלקטרוניות לבסיס,חומצה ,פולימר מחמצן ומחזר אלקטרודות מדידה כולל מוביל וכבל מערכת בקרת הגבה ,חימצון חיזור תעוד ורישום מערכת ברזים מפוקדים
לוח פיקוד מוגן מים ובקרת מפלס
VACNEUPRONEUP3
דגם
380מתחמק"ש3ספיקה

מידע נוסף6
משאבות

ש"ח  התקשרו מחיר
PRONEUNEUP4ניטרול שפכים

מערכת אוטומטית לטיפול ונטרול שפכים חומציים או בסיסיים שיקוע כימי כולל מיכל ריאקציה ושקוע ריאקטור צינורות משאבות מינון אלקטרוניות לבסיס,חומצה ,פולימר מחמצן ומחזר אלקטרודות מדידה כולל מוביל וכבל מערכת בקרת הגבה ,חימצון חיזור תעוד ורישום מערכת ברזים מפוקדים
לוח פיקוד מוגן מים ובקרת מפלס
VACNEUPRONEUP4
דגם
380מתחמק"ש4ספיקה

מידע נוסף6
משאבות

ש"ח  התקשרו מחיר
PRONEUNEUP6ניטרול שפכים

מערכת אוטומטית לטיפול ונטרול שפכים חומציים או בסיסיים שיקוע כימי כולל מיכל ריאקציה ושקוע ריאקטור צינורות משאבות מינון אלקטרוניות לבסיס,חומצה ,פולימר מחמצן ומחזר אלקטרודות מדידה כולל מוביל וכבל מערכת בקרת הגבה ,חימצון חיזור תעוד ורישום מערכת ברזים מפוקדים
לוח פיקוד מוגן מים ובקרת מפלס
VACNEUPRONEUP6
דגם
380מתחמק"ש6ספיקה

מידע נוסף6
משאבות

ש"ח  התקשרו מחיר
PRONEUNEUPLניטרול שפכים

מערכת אוטומטית לטיפול ונטרול שפכים חומציים או בסיסיים למעבדות כולל מיכל מנתי לריאקציה מערבל זוג משאבות מינון אלקטרונית לחומצה ובסיס אלקטרודה כולל מוביל וכבל מערכת בקרת הגבה ורשום מערכת ברזים מפוקדים לוח פיקוד מוגן מים ובקרת מפלס
VACNEUPRONEUL01
דגם
380מתחמק"ש0.1ספיקה

מידע נוסף2
משאבות

ש"ח  התקשרו מחיר
PRONEUNEUPLניטרול שפכים

מערכת אוטומטית לטיפול ונטרול שפכים חומציים או בסיסיים למעבדות כולל מיכל מנתי לריאקציה מערבל זוג משאבות מינון אלקטרונית לחומצה ובסיס אלקטרודה כולל מוביל וכבל מערכת בקרת הגבה ורשום מערכת ברזים מפוקדים לוח פיקוד מוגן מים ובקרת מפלס
VACNEUPRONEUL025
דגם
380מתחמק"ש0.25ספיקה

מידע נוסף2
משאבות

ש"ח  התקשרו מחיר
PRONEUNEUPLניטרול שפכים

מערכת אוטומטית לטיפול ונטרול שפכים חומציים או בסיסיים למעבדות כולל מיכל מנתי לריאקציה מערבל זוג משאבות מינון אלקטרונית לחומצה ובסיס אלקטרודה כולל מוביל וכבל מערכת בקרת הגבה ורשום מערכת ברזים מפוקדים לוח פיקוד מוגן מים ובקרת מפלס
VACNEUPRONEUL05
דגם
380מתחמק"ש0.5ספיקה

מידע נוסף2
משאבות

ש"ח  התקשרו מחיר
PRONEUNEUT1טיפול בשפכים

מערכת קומפקטית לטיפול ונטרול שפכים כולל רוטוסטריינר פלב"ם מתקן הרחפה ריאקטור צינור מערכת מינון פולימר ומערכת ניטרול הגבה כולל לוח בקרה
המערכת מסופקת מורכבת לאחר הפעלה ראשונית והיא מוכנה לחיבור והפעלה מיידית
VACNEUPRONEUT1
דגם
380מתחמק"ש1ספיקה

מידע נוסףמסדהתקנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PRONEUNEUT2טיפול בשפכים

מערכת קומפקטית לטיפול ונטרול שפכים כולל רוטוסטריינר פלב"ם מתקן הרחפה ריאקטור צינור מערכת מינון פולימר ומערכת ניטרול הגבה כולל לוח בקרה
המערכת מסופקת מורכבת לאחר הפעלה ראשונית והיא מוכנה לחיבור והפעלה מיידית
VACNEUPRONEUT2
דגם
380מתחמק"ש2ספיקה

מידע נוסףמסדהתקנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PRONEUNEUT3טיפול בשפכים

מערכת קומפקטית לטיפול ונטרול שפכים כולל רוטוסטריינר פלב"ם מתקן הרחפה ריאקטור צינור מערכת מינון פולימר ומערכת ניטרול הגבה כולל לוח בקרה
המערכת מסופקת מורכבת לאחר הפעלה ראשונית והיא מוכנה לחיבור והפעלה מיידית
VACNEUPRONEUT3
דגם
380מתחמק"ש3ספיקה

מידע נוסףמסדהתקנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PRONEUNEUT4טיפול בשפכים

מערכת קומפקטית לטיפול ונטרול שפכים כולל רוטוסטריינר פלב"ם מתקן הרחפה ריאקטור צינור מערכת מינון פולימר ומערכת ניטרול הגבה כולל לוח בקרה
המערכת מסופקת מורכבת לאחר הפעלה ראשונית והיא מוכנה לחיבור והפעלה מיידית
VACNEUPRONEUT4
דגם
380מתחמק"ש4ספיקה

מידע נוסףמסדהתקנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PRONEUNEUT5טיפול בשפכים

מערכת קומפקטית לטיפול ונטרול שפכים כולל רוטוסטריינר פלב"ם מתקן הרחפה ריאקטור צינור מערכת מינון פולימר ומערכת ניטרול הגבה כולל לוח בקרה
המערכת מסופקת מורכבת לאחר הפעלה ראשונית והיא מוכנה לחיבור והפעלה מיידית
VACNEUPRONEUT5
דגם
380מתחמק"ש5ספיקה

מידע נוסףמסדהתקנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PRONEUNEUT6טיפול בשפכים

מערכת קומפקטית לטיפול ונטרול שפכים כולל רוטוסטריינר פלב"ם מתקן הרחפה ריאקטור צינור מערכת מינון פולימר ומערכת ניטרול הגבה כולל לוח בקרה
המערכת מסופקת מורכבת לאחר הפעלה ראשונית והיא מוכנה לחיבור והפעלה מיידית
VACNEUPRONEUT6
דגם
380מתחמק"ש6ספיקה

מידע נוסףמסדהתקנה

ש"ח  התקשרו מחיר
______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל
מידע נוסף
מידע נוסף
מידע נוסף

______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל
______________________________________________
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
______________________________________________
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
______________________________________________Back to content