מערכות חילוף יונים תעשייתיות - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

מערכות חילוף יונים תעשייתיות

רכישת ציוד


PROION
מערכות חילוף יונים


מערכות דיוניזציה
אנו מציעים מערכות דיוניזציה תעשייתיות מושלמות אוטומטיות מוכנות לחיבור ולהפעלה מיידית,המערכות מספקות מים נטולי מלחים באיכות של 20 מיקרוסימנס ,מערכות לייצור מים נטולי מלחים בחילוף יונים או מערכות דיוניזציה אוטומטיות מורכבת משתי עמודות מחליף יונים זהות לספיקה ולתפוקה בין רענונים כמצוין התניית פיקוד ונעילת עמודת דיוניזציה תבטיח שעמודת חילוף יונים אחת אחת נמצאת במצב רענון והשנייה במצב נעול ובטוח מובטח תהליך רענון בטוח ואיכות מים ללא פשרות ,ההפעלה האוטומטית מתבצעת באמצעות ברזי פיקוד נפרדים מטיפוס דיאפרגמה אויר/קפיץ בלוח הפיקוד המרכזי מותקן בקר מתוכנת אשר מפקד על כל תהליכי הרענון והשרות,הכנסת המערכת לרענון מתבצעת ע"פ כמות ,איכות או באופן ידני ע"פ דרישת המפעיל מחיר מערכות דיוניזציה כולל מילוי מחליף יונים חוברת הפעלה ואחריות
לתקופה של שנה
______________________________________________
מערכות חילוף יונים
______________________________________________
PROION
מערכת חילוף יונים

מערכת דיוניזציה תעשייתית לייצור מים נטולי מלחים מורכבת משתי עמודות לשרף אניוני וקטיוני בקר מתוכנת סולונואידים ברזי פיקוד
ניפרדים,צנרת שרף,תחנת רענון כולל
משאבות ומיכלי רגנרנטים
gr/eqv
52
קטיוני
תפוקה
gr/eqv
35 אניוניתפוקה
TRSDI1054 דגם
מק"ש 1ספיקה

מידע נוסףמ"ק4.5תפוקה

ש"ח    התקשרו מחיר
PROION
מערכת חילוף יונים

מערכת דיוניזציה תעשייתית לייצור מים נטולי מלחים מורכבת משתי עמודות לשרף אניוני וקטיוני בקר מתוכנת סולונואידים ברזי פיקוד
ניפרדים,צנרת שרף,תחנת רענון כולל
משאבות ומיכלי רגנרנטים
gr/eqv
78
קטיוני
תפוקה
gr/eqv
54אניוניתפוקה
TRSDI1254 דגם
מק"ש 1.5ספיקה

מידע נוסףמ"ק7תפוקה

ש"ח    התקשרו מחיר
PROION
מערכת חילוף יונים

מערכת דיוניזציה תעשייתית לייצור מים נטולי מלחים מורכבת משתי עמודות לשרף אניוני וקטיוני בקר מתוכנת סולונואידים ברזי פיקוד
ניפרדים,צנרת שרף,תחנת רענון כולל
משאבות ומיכלי רגנרנטים
gr/eqv
97
קטיוני
תפוקה
gr/eqv
67אניוניתפוקה
TRSDI1354 דגם
מק"ש 2ספיקה

מידע נוסףמ"ק9תפוקה

ש"ח    התקשרו מחיר
PROION
מערכת חילוף יונים

מערכת דיוניזציה תעשייתית לייצור מים נטולי מלחים מורכבת משתי עמודות לשרף אניוני וקטיוני בקר מתוכנת סולונואידים ברזי פיקוד
ניפרדים,צנרת שרף,תחנת רענון כולל
משאבות ומיכלי רגנרנטים
gr/eqv
130
קטיוני
תפוקה
gr/eqv
90אניוניתפוקה
TRSDI1465דגם
מק"ש 2.5ספיקה

מידע נוסףמ"ק4.5תפוקה

ש"ח    התקשרו מחיר
PROION
מערכת חילוף יונים

מערכת דיוניזציה תעשייתית לייצור מים נטולי מלחים מורכבת משתי עמודות לשרף אניוני וקטיוני בקר מתוכנת סולונואידים ברזי פיקוד
ניפרדים,צנרת שרף,תחנת רענון כולל
משאבות ומיכלי רגנרנטים
gr/eqv
195
קטיוני
תפוקה
gr/eqv
135 אניוניתפוקה
TRSDI1665 דגם
מק"ש 3ספיקה

מידע נוסףמ"ק18תפוקה

ש"ח    התקשרו מחיר
PROION
מערכת חילוף יונים

מערכת דיוניזציה תעשייתית לייצור מים נטולי מלחים מורכבת משתי עמודות לשרף אניוני וקטיוני בקר מתוכנת סולונואידים ברזי פיקוד
ניפרדים,צנרת שרף,תחנת רענון כולל
משאבות ומיכלי רגנרנטים
gr/eqv
325
קטיוני
תפוקה
gr/eqv
225אניוניתפוקה
TRSDI2172דגם
מק"ש 5ספיקה

מידע נוסףמ"ק30תפוקה

ש"ח    התקשרו מחיר
PROION
מערכת חילוף יונים

מערכת דיוניזציה תעשייתית לייצור מים נטולי מלחים מורכבת משתי עמודות לשרף אניוני וקטיוני בקר מתוכנת סולונואידים ברזי פיקוד
ניפרדים,צנרת שרף,תחנת רענון כולל
משאבות ומיכלי רגנרנטים
gr/eq
455
קטיוני
תפוקה
gr/eq
315אניוניתפוקה
TRSDI2472דגם
מק"ש 7ספיקה

מידע נוסףמ"ק40תפוקה

ש"ח    התקשרו מחיר
PROION
מערכת חילוף יונים

מערכת דיוניזציה תעשייתית לייצור מים נטולי מלחים מורכבת משתי עמודות לשרף אניוני וקטיוני בקר מתוכנת סולונואידים ברזי פיקוד
ניפרדים,צנרת שרף,תחנת רענון כולל
משאבות ומיכלי רגנרנטים
gr/eq
650
קטיוני
תפוקה
gr/eq
450אניוניתפוקה
TRSDI3072דגם
מק"ש 10ספיקה

מידע נוסףמ"ק60תפוקה

ש"ח    התקשרו מחיר
PROION
מערכת חילוף יונים

מערכת דיוניזציה תעשייתית לייצור מים נטולי מלחים מורכבת משתי עמודות לשרף אניוני וקטיוני בקר מתוכנת סולונואידים ברזי פיקוד
ניפרדים,צנרת שרף,תחנת רענון כולל
משאבות ומיכלי רגנרנטים
gr/eq
975
קטיוני
תפוקה
gr/eq
675אניוניתפוקה
TRSDI3672דגם
מק"ש 15ספיקה

מידע נוסףמ"ק90תפוקה

ש"ח    התקשרו מחיר
PROION
מערכת חילוף יונים

מערכת דיוניזציה תעשייתית לייצור מים נטולי מלחים מורכבת משתי עמודות לשרף אניוני וקטיוני בקר מתוכנת סולונואידים ברזי פיקוד
ניפרדים,צנרת שרף,תחנת רענון כולל
משאבות ומיכלי רגנרנטים
gr/eq
1300
קטיוני
תפוקה
gr/eq
900אניוניתפוקה
TRSDI4272דגם
מק"ש 20ספיקה

מידע נוסףמ"ק118תפוקה

ש"ח    התקשרו מחיר
PROION
מערכת חילוף יונים

מערכת דיוניזציה תעשייתית לייצור מים נטולי מלחים מורכבת משתי עמודות לשרף אניוני וקטיוני בקר מתוכנת סולונואידים ברזי פיקוד
ניפרדים,צנרת שרף,תחנת רענון כולל
משאבות ומיכלי רגנרנטים
gr/eq
1820
קטיוני
תפוקה
gr/eq
1260אניוניתפוקה
TRSDI4872דגם
מק"ש 25ספיקה

מידע נוסףמ"ק165תפוקה

ש"ח    התקשרו מחיר
______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל
מידע נוסף
מידע נוסף
מידע נוסף

______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל
______________________________________________
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
______________________________________________
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
______________________________________________Back to content