מסנני פחם פעיל תעשייתיים|מסנן פחם|פחם פעיל - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

מסנני פחם פעיל תעשייתיים|מסנן פחם|פחם פעיל

רכישת ציוד


PROFILTER
מסנני פחם פעיל


מסנני פחם פעיל
אנו מציעים מסנני פחם פעיל תעשייתיים לתחום ספיקות רחב מסנני פחם פעיל או מדיה קטליטית כיחידות מושלמות אוטומטיות מוכנות לחיבור ולהפעלה מיידית,המערכות מספקות מים מסוננים באיכות גבוה הודות לשימוש במצעי פחם פעיל איכותיים המערכות האוטומטיות מצוידות בברזי פיקוד נפרדים ואמינים מופעלים אויר מוחזר קפיץ או בהפעלה כפולה אויר/אויר לבחירתך מוצעות מערכות סינון מים מבוססות פחם פעיל בעלות מצעי פחם פעיל ביטומני או קליפוס קוקוס איכותי שטוף ומעוקר למגוון יישומים מערכות הסינון  מוצעות לתעשייה וליישומים כללים מורכבות מעמודת פיברגלאס משוריין חוץ ופנים פוליאתילן ברזי פיקוד אמינים בקר מתוכנת ופרסוסטט דיפרנציאלי לשטיפות,מצע סינון ספיחה או חימצון,חיבורי צנרת,חוברת הפעלה ואחריות לתקופה של שנה מחיר מערכות סינון פחם פעיל כוללות הובלה הרכבה ומילוי מצעים ראשוני

______________________________________________
מסנני פחם פעיל
______________________________________________
PROFILTER
10X54מסנן פחם פעיל

מסנן פחם פעיל אוטומטי לסינון וספיחה מורכב מעמודת פחם פעיל איכותי ושטוף מסנן הפחם מוכן לחיבור והפעלה מיידי כולל ברז פיקוד מתקדם מצע פחם פעיל וסט חיבורים
מ"מ1371גובה מק"ש0.8
ספיקה
מ"מ254קוטר  פחם פעיל מדיה
ליטר40נפח פחם  TC11054דגם

מידע נוסף דיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROFILTER
13X54מסנן פחם פעיל

מסנן פחם פעיל אוטומטי לסינון וספיחה מורכב מעמודת פחם פעיל איכותי ושטוף מסנן הפחם מוכן לחיבור והפעלה מיידי כולל ברז פיקוד מתקדם מצע פחם פעיל וסט חיבורים
מ"מ1371גובה מק"ש1.3
ספיקה
מ"מ330קוטר  פחם פעיל מדיה
ליטר60נפח פחם  TC11354דגם

מידע נוסף דיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROFILTER
16X65מסנן פחם פעיל

מסנן פחם פעיל אוטומטי לסינון וספיחה מורכב מעמודת פחם פעיל איכותי ושטוף מסנן הפחם מוכן לחיבור והפעלה מיידי כולל ברז פיקוד מתקדם מצע פחם פעיל וסט חיבורים
מ"מ1651גובה מק"ש3
ספיקה
מ"מ406קוטר  פחם פעיל מדיה
ליטר150נפח פחם  TC11665דגם

מידע נוסף דיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROFILTER
21X72מסנן פחם פעיל

מסנן פחם פעיל אוטומטי לסינון וספיחה מורכב מעמודת פחם פעיל איכותי ושטוף מסנן הפחם מוכן לחיבור והפעלה מיידי כולל ברז פיקוד מתקדם מצע פחם פעיל וסט חיבורים
מ"מ1828גובה מק"ש5
ספיקה
מ"מ533קוטר  פחם פעיל מדיה
ליטר250נפח פחם  TC12172דגם

מידע נוסף דיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROFILTER
24X72מסנן פחם פעיל

מסנן פחם פעיל אוטומטי לסינון וספיחה מורכב מעמודת פחם פעיל איכותי ושטוף מסנן הפחם מוכן לחיבור והפעלה מיידי כולל ברז פיקוד מתקדם מצע פחם פעיל וסט חיבורים
מ"מ1828גובה מק"ש7
ספיקה
מ"מ609קוטר  פחם פעיל מדיה
ליטר350נפח פחם  TC12472דגם

מידע נוסף דיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROFILTER
30X72מסנן פחם פעיל

מסנן פחם פעיל אוטומטי לסינון וספיחה מורכב מעמודת פחם פעיל איכותי ושטוף מסנן הפחם מוכן לחיבור והפעלה מיידי כולל ברז פיקוד מתקדם מצע פחם פעיל וסט חיבורים
מ"מ1828גובה מק"ש11
ספיקה
מ"מ762קוטר  פחם פעיל מדיה
ליטר550נפח פחם  TC13072דגם

מידע נוסף דיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROFILTER
36X72מסנן פחם פעיל

מסנן פחם פעיל אוטומטי לסינון וספיחה מורכב מעמודת פחם פעיל איכותי ושטוף מסנן הפחם מוכן לחיבור והפעלה מיידי כולל ברז פיקוד מתקדם מצע פחם פעיל וסט חיבורים
מ"מ1828גובה מק"ש16
ספיקה
מ"מ915קוטר  פחם פעיל מדיה
ליטר800נפח פחם  TC13672דגם

מידע נוסף דיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROFILTER
42X72מסנן פחם פעיל

מסנן פחם פעיל אוטומטי לסינון וספיחה מורכב מעמודת פחם פעיל איכותי ושטוף מסנן הפחם מוכן לחיבור והפעלה מיידי כולל ברז פיקוד מתקדם מצע פחם פעיל וסט חיבורים
מ"מ1828גובה מק"ש20
ספיקה
מ"מ1100קוטר  פחם פעיל מדיה
ליטר1000נפח פחם  TC14272דגם

מידע נוסף דיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROFILTER
48X72מסנן פחם פעיל

מסנן פחם פעיל אוטומטי לסינון וספיחה מורכב מעמודת פחם פעיל איכותי ושטוף מסנן הפחם מוכן לחיבור והפעלה מיידי כולל ברז פיקוד מתקדם מצע פחם פעיל וסט חיבורים
מ"מ1828גובה מק"ש28
ספיקה
מ"מ1220קוטר  פחם פעיל מדיה
ליטר1400נפח פחם  TC14872דגם

מידע נוסף דיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROFILTER
36X72מסנן פחם פעיל

מסנן פחם פעיל אוטומטי לסינון וספיחה מורכב מעמודת פחם פעיל איכותי ושטוף מסנן פחם פעיל מוכן  לחיבור והפעלה מיידית כולל
ברזי פיקוד נפרדים פנאומטיים או הידראוליים מצע פחם פעיל איכות ושטוף סט חיבורים
ולוח בקרה
מ"מ1828גובה מק"ש16
ספיקה
מ"מ915קוטר  פחם פעיל מדיה
ליטר800נפח פחם INC13672 דגם

מידע נוסף דיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROFILTER
42X72מסנן פחם פעיל

מסנן פחם פעיל אוטומטי לסינון וספיחה מורכב מעמודת פחם פעיל איכותי ושטוף מסנן פחם פעיל מוכן  לחיבור והפעלה מיידית כולל
ברזי פיקוד נפרדים פנאומטיים או הידראוליים מצע פחם פעיל איכות ושטוף סט חיבורים
ולוח בקרה
מ"מ1828גובה מק"ש20
ספיקה
מ"מ1100קוטר  פחם פעיל מדיה
ליטר1000נפח פחם INC14272 דגם

מידע נוסף דיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROFILTER
48X72מסנן פחם פעיל

מסנן פחם פעיל אוטומטי לסינון וספיחה מורכב מעמודת פחם פעיל איכותי ושטוף מסנן פחם פעיל מוכן  לחיבור והפעלה מיידית כולל
ברזי פיקוד נפרדים פנאומטיים או הידראוליים מצע פחם פעיל איכות ושטוף סט חיבורים
ולוח בקרה
מ"מ1828גובה מק"ש28
ספיקה
מ"מ1220קוטר  פחם פעיל מדיה
ליטר1400נפח פחם INC14872 דגם

מידע נוסף דיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROFILTER
24X72מסנן פחם פעיל

מערכת פחם פעיל אוטומטי לסינון וספיחה מורכבת מעמודת פלב"ם 304 מיועדת לחיטוי בקיטור פחם פעיל איכותי שטוף ומוכן לחיבור והפעלה מיידי כוללת ברזים מצע פחם פעיל סט חיבורים ופורק
מ"מ1828גובה מק"ש7
ספיקה
מ"מ609קוטר  פחם פעיל מדיה
ליטר350נפח פחם  CS12472דגם

מידע נוסף דיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROFILTER
30X72מסנן פחם פעיל

מערכת פחם פעיל אוטומטי לסינון וספיחה מורכבת מעמודת פלב"ם 304 מיועדת לחיטוי בקיטור פחם פעיל איכותי שטוף ומוכן לחיבור והפעלה מיידי כוללת ברזים מצע פחם פעיל סט חיבורים ופורק
מ"מ1828גובה מק"ש11
ספיקה
מ"מ762קוטר  פחם פעיל מדיה
ליטר550נפח פחם  CS13072דגם

מידע נוסף דיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROFILTER
36X72מסנן פחם פעיל

מערכת פחם פעיל אוטומטי לסינון וספיחה מורכבת מעמודת פלב"ם 304 מיועדת לחיטוי בקיטור פחם פעיל איכותי שטוף ומוכן לחיבור והפעלה מיידי כוללת ברזים מצע פחם פעיל סט חיבורים ופורק
מ"מ1828גובה מק"ש16
ספיקה
מ"מ915קוטר  פחם פעיל מדיה
ליטר800נפח פחם  CS13672דגם

מידע נוסף דיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROFILTER
42X72מסנן פחם פעיל

מערכת פחם פעיל אוטומטי לסינון וספיחה מורכבת מעמודת פלב"ם 304 מיועדת לחיטוי בקיטור פחם פעיל איכותי שטוף ומוכן לחיבור והפעלה מיידי כוללת ברזים מצע פחם פעיל סט חיבורים ופורק
מ"מ1828גובה מק"ש20
ספיקה
מ"מ1100קוטר  פחם פעיל מדיה
ליטר1000נפח פחם  CS14272דגם

מידע נוסף דיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROFILTER
48X72מסנן פחם פעיל

מערכת פחם פעיל אוטומטי לסינון וספיחה מורכבת מעמודת פלב"ם 304 מיועדת לחיטוי בקיטור פחם פעיל איכותי שטוף ומוכן לחיבור והפעלה מיידי כוללת ברזים מצע פחם פעיל סט חיבורים ופורק
מ"מ1828גובה מק"ש28
ספיקה
מ"מ1220קוטר  פחם פעיל מדיה
ליטר1400נפח פחם  CS14872דגם

מידע נוסף דיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROFILTER
63X68מסנן פחם פעיל

מערכת פחם פעיל אוטומטי לסינון וספיחה מורכבת מעמודת פלב"ם 304 מיועדת לחיטוי בקיטור פחם פעיל איכותי שטוף ומוכן לחיבור והפעלה מיידי כוללת ברזים מצע פחם פעיל סט חיבורים ופורק
מ"מ1800גובה מק"ש36
ספיקה
מ"מ1600קוטר  פחם פעיל מדיה
ליטר1800נפח פחם  CS16368דגם

מידע נוסף דיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל
מידע נוסף
מידע נוסף
מידע נוסף

______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל
______________________________________________
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
______________________________________________
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
______________________________________________Back to content