מסנני חול תעשייתיים - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

מסנני חול תעשייתיים

רכישת ציוד


PROFILTER
מסנני מדיה


מסנני חול תעשייתיים
אנו מציעים מסנני חול ומדיה תעשייתיים לתחום ספיקות רחב מסנני חול או מדיה קטליטית מסופקות כיחידות מושלמות אוטומטיות מוכנות לחיבור ולהפעלה מיידית,המערכות מספקות מים מסוננים באיכות גבוה הודות לשימוש במצעי סינון איכותיים המערכות האוטומטיות מצוידות בברזי פיקוד נפרדים ואמינים מופעלים אויר מוחזר קפיץ או בהפעלה כפולה אויר/אויר לבחירתך מוצעות מערכות סינון מים בעלות מצעי קוורץ או אנטרציט מדיה קרמית או קטליטית למגוון יישומים מערכות הסינון  מוצעות לתעשייה וליישומים כללים מורכבות מעמודת פיברגלאס משוריין חוץ ופנים פוליאתילן ברזי פיקוד אמינים בקר מתוכנת ופרסוסטט דיפרנציאלי לשטיפות,מצע סינון ספיחה או חימצון,חיבורי צנרת,חוברת הפעלה ואחריות לתקופה של שנה מחיר
מערכות סינון חול או מסנני מדיה קוליטית כוללות הובלה הרכבה ומילוי מצעים ראשוני
______________________________________________
מסנני מדיה
______________________________________________
PROFILTER
10X54מסנן מדיה

מערכת סינון מים אוטומטית מורכבת מעמודת סינון מוכנה לחיבור והפעלה מידי וכוללת
ברז פיקוד מתקדם מצע סינון וסט חיבורים
מ"מ1371גובה
מק"ש0.8
ספיקה
מ"מ254קוטר
זכוכית מדיה
מ/ש15מהירות סינוןTS11054דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROFILTER
13X54מסנן מדיה

מערכת סינון מים אוטומטית מורכבת מעמודת סינון מוכנה לחיבור והפעלה מידי וכוללת
ברז פיקוד מתקדם מצע סינון וסט חיבורים
מ"מ1371גובה
מק"ש1.3
ספיקה
מ"מ330קוטר
זכוכית מדיה
מ/ש15מהירות סינוןTS11354דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROFILTER
16X54מסנן מדיה

מערכת סינון מים אוטומטית מורכבת מעמודת סינון מוכנה לחיבור והפעלה מידי וכוללת
ברז פיקוד מתקדם מצע סינון וסט חיבורים
מ"מ1651גובה
מק"ש2
ספיקה
מ"מ406קוטר
זכוכית מדיה
מ/ש15מהירות סינוןTS11654דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROFILTER
21X72מסנן מדיה

מערכת סינון מים אוטומטית מורכבת מעמודת סינון מוכנה לחיבור והפעלה מידי וכוללת
ברז פיקוד מתקדם מצע סינון וסט חיבורים
מ"מ1828גובה
מק"ש0.8
ספיקה
מ"מ533קוטר
זכוכית מדיה
מ/ש15מהירות סינוןTS12172דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROFILTER
24X72מסנן מדיה

מערכת סינון מים אוטומטית מורכבת מעמודת סינון מוכנה לחיבור והפעלה מידי וכוללת
ברז פיקוד מתקדם מצע סינון וסט חיבורים
מ"מ1828גובה
מק"ש4.5
ספיקה
מ"מ610קוטר
זכוכית מדיה
מ/ש15מהירות סינוןTS12472דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROFILTER
30X72מסנן מדיה

מערכת סינון מים אוטומטית מורכבת מעמודת סינון מוכנה לחיבור והפעלה מידי וכוללת
ברז פיקוד מתקדם מצע סינון וסט חיבורים
מ"מ1828גובה
מק"ש7
ספיקה
מ"מ762קוטר
זכוכית מדיה
מ/ש15מהירות סינוןTS13072דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROFILTER
36X72מסנן מדיה

מערכת סינון מים אוטומטית מורכבת מעמודת סינון מוכנה לחיבור והפעלה מידי וכוללת
ברז פיקוד מתקדם מצע סינון וסט חיבורים
מ"מ1828גובה
מק"ש10
ספיקה
מ"מ915קוטר
זכוכית מדיה
מ/ש15מהירות סינוןTS13672דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROFILTER
42X72מסנן מדיה

מערכת סינון מים אוטומטית מורכבת מעמודת סינון מוכנה לחיבור והפעלה מידי וכוללת
ברז פיקוד מתקדם מצע סינון וסט חיבורים
מ"מ1828גובה
מק"ש14
ספיקה
מ"מ1100קוטר
זכוכית מדיה
מ/ש15מהירות סינוןTS14272דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROFILTER
48X72מסנן מדיה

מערכת סינון מים אוטומטית מורכבת מעמודת סינון מוכנה לחיבור והפעלה מידי וכוללת
ברז פיקוד מתקדם מצע סינון וסט חיבורים
מ"מ1828גובה
מק"ש18
ספיקה
מ"מ1220קוטר
זכוכית מדיה
מ/ש15מהירות סינוןTS11872דגם


מידע נוסףדיגיטליתתצוגה

ש"ח   התקשרומחיר
PROFILTER
36X72מסנן מדיה

מסנן חול תעשייתיי אוטומטי לחלוטין לסינון
מים מורכב מעמודת סינון מוכנה לחיבור והפעלה מיידי מורכבת ע"ג מסד חרושתי הכולל ברזי פיקוד פנאומטיים צנרת,לוח פיקוד ומגוון מצעי סינון,חול קוורץ,זכוכית,אנטרציט או מדיה קטליטית

מ"מ1828גובה מק"ש10
ספיקה
מ"מ915קוטר  זכוכיתמדיה
מ/ש15מהירות סינון INDF13672
דגם

מידע נוסף דיגיטליתתצוגה

ש"ח     התקשרומחיר
PROFILTER
42X72מסנן מדיה

מסנן חול תעשייתיי אוטומטי לחלוטין לסינון
מים מורכב מעמודת סינון מוכנה לחיבור והפעלה מיידי מורכבת ע"ג מסד חרושתי הכולל ברזי פיקוד פנאומטיים צנרת,לוח פיקוד ומגוון מצעי סינון,חול קוורץ,זכוכית,אנטרציט או מדיה קטליטית

מ"מ1828גובה מק"ש14
ספיקה
מ"מ1100קוטר  זכוכיתמדיה
מ/ש15מהירות סינון INDF14272דגם

מידע נוסף דיגיטליתתצוגה

ש"ח     התקשרומחיר
PROFILTER
48X72מסנן מדיה

מסנן חול תעשייתיי אוטומטי לחלוטין לסינון
מים מורכב מעמודת סינון מוכנה לחיבור והפעלה מיידי מורכבת ע"ג מסד חרושתי הכולל ברזי פיקוד פנאומטיים צנרת,לוח פיקוד ומגוון מצעי סינון,חול קוורץ,זכוכית,אנטרציט או מדיה קטליטית

מ"מ1828גובה מק"ש18
ספיקה
מ"מ1220קוטר  זכוכיתמדיה
מ/ש15מהירות סינון INDF14872
דגם

מידע נוסף דיגיטליתתצוגה

ש"ח     התקשרומחיר
______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל
מידע נוסף
מידע נוסף
מידע נוסף

______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל
______________________________________________
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
______________________________________________
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
______________________________________________Back to content