מסננים|מיקרונים|ושקים|מיקרונים - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

מסננים|מיקרונים|ושקים|מיקרונים

רכישת ציוד


PROFILTER
בתי מסננים מיקרונים


בתי מסננים מיקרונים
אנו מציעים מגוון רחב של בתי מסנן מיקרונים לתרמיל או שק למגוון אפליקציות סינון ממלאי מקומי באספקה מהירה לתחום רחב של יישומים ספיקות לחצים וטמפרטורות עבודה תוך הקפדה על איכות חומרי מבנה גבוה ומחיר תחרותי,המגוון הרחב אפשרויות הרכישה והתמיכה הטכנית והשרות מקנים לך הלקוח רכישה אמינה ובטוחה מספק אמין המשרת את התעשיה כבר מעל 30 שנה,באספקת מסננים ובתי מסנן בנויים פלב"ם
______________________________________________
בתי מסננים מיקרונים
______________________________________________
PROFILTER3/4"B10 בית מסנן

בית מסנן סטנדרטי מיוצר מפוליפרופילן מחוזק כולל כניסות ויציאות מתוברגות
ומשחרר אויר,בית המסנן מצטיין בעמידות
גבוה לכימיקלים ומתאים למגוון יישומיםמ"מ311אורך  3/4"
קוטר
מ"מ130קוטרBSP תבריג

מידע נוסףכחולצבע

ש"ח  התקשרו מחיר
PROFILTER1" BB10 בית מסנן

בית מסנן סטנדרטי מיוצר מפוליפרופילן מחוזק כולל כניסות ויציאות מתוברגות
ומשחרר אויר,בית המסנן מצטיין בעמידות
גבוה לכימיקלים ומתאים למגוון יישומיםמ"מ311אורך  1"
קוטר
מ"מ130קוטרBSP תבריג

מידע נוסףכחולצבע

ש"ח  התקשרו מחיר
PROFILTER3/4"B10N בית מסנן

בית מסנן מיוחד מיוצר מפוליפרופילן טבעי מחוזק כולל כניסות ויציאות מתוברגות מתאים לכימיקלים ולמים נקיים ליישומים
מיוחדים בית המסנן מצטיין בעמידות גבוה לכימיקלים ומתאים למגוון יישומים ותרמילי סינון

מ"מ390אורך  3/4"
קוטר
מ"מ130קוטרBSP תבריג

מידע נוסףPPNמבנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PROFILTER3/4"B20 בית מסנן

בית מסנן סטנדרטי מיוצר מפוליפרופילן מחוזק כולל כניסות ויציאות מתוברגות
ומשחרר אויר,בית המסנן מצטיין בעמידות
גבוה לכימיקלים ומתאים למגוון יישומיםמ"מ568אורך  3/4"
קוטר
מ"מ130קוטרBSP תבריג

מידע נוסףכחולצבע

ש"ח  התקשרו מחיר
PROFILTER1" BB20 בית מסנן

בית מסנן סטנדרטי מיוצר מפוליפרופילן מחוזק כולל כניסות ויציאות מתוברגות
ומשחרר אויר,בית המסנן מצטיין בעמידות
גבוה לכימיקלים ומתאים למגוון יישומיםמ"מ568אורך  1"
קוטר
מ"מ130קוטרBSP תבריג

מידע נוסףכחולצבע

ש"ח  התקשרו מחיר
PROFILTER3/4"B20N בית מסנן

בית מסנן מיוחד מיוצר מפוליפרופילן טבעי מחוזק כולל כניסות ויציאות מתוברגות מתאים לכימיקלים ולמים נקיים ליישומים
מיוחדים בית המסנן מצטיין בעמידות גבוה לכימיקלים ומתאים למגוון יישומים ותרמילי סינון

מ"מ590אורך  3/4"
קוטר
מ"מ130קוטרBSP תבריג

מידע נוסףPPNמבנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PROFILTER1" בית מסנן פלב"ם

בית מסנן מיוחד מיוצר פלב"ם מחוזק כולל כניסות ויציאות מתוברגות מתאים לכימיקלים ולמים נקיים ליישומים מיוחדים
בית המסנן מצטיין בעמידות גבוה ללחץ טמפרטורה גבוה ועמידות כימית למגוון יישומים ותרמילי סינון כימית למגוון יישומים ותרמילי סינון
מ"מ327אורךPST1
דגם
מ"מ105קוטרBSP 1"תבריג

ליטר/דקה38ספיקה

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PROFILTER1" בית מסנן פלב"ם

בית מסנן מיוחד מיוצר פלב"ם מחוזק כולל כניסות ויציאות מתוברגות מתאים לכימיקלים ולמים נקיים ליישומים מיוחדים
בית המסנן מצטיין בעמידות גבוה ללחץ טמפרטורה גבוה ועמידות כימית למגוון יישומים ותרמילי סינון כימית למגוון יישומים ותרמילי סינון
מ"מ327אורךPST2
דגם
מ"מ105קוטרBSP 1"תבריג

ליטר/דקה57ספיקה

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PROFILTER1" בית מסנן פלב"ם

בית מסנן מיוחד מיוצר פלב"ם מחוזק כולל כניסות ויציאות מתוברגות מתאים לכימיקלים ולמים נקיים ליישומים מיוחדים
בית המסנן מצטיין בעמידות גבוה ללחץ טמפרטורה גבוה ועמידות כימית למגוון יישומים ותרמילי סינון כימית למגוון יישומים ותרמילי סינון
מ"מ822אורךPST3
דגם
מ"מ105קוטרBSP 1"תבריג

ליטר/דקה76ספיקה

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PROFILTER2" בית מסנן פלב"ם


בית מסנן מיוחד מיוצר פלב"ם מחוזק כולל כניסות יציאות וניקוז ליישומים תעשייתים בהם נדרשת ספיקה גבוה אמינות ועמידות
מכנית,מולטי בית מסנן זה מספק מענה אמין ואסטתי ליישומים סינון מים מגוונים וכולל יציאות וכניסות מאוגנות,מתוברגות או סניטריות

מ"מ489אורךPST-BC-4
דגם
מ"מ254קוטרBSP 2"תבריג
4ליטר/דקה106ספיקה

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PROFILTER2" בית מסנן פלב"ם


בית מסנן מיוחד מיוצר פלב"ם מחוזק כולל כניסות יציאות וניקוז ליישומים תעשייתים בהם נדרשת ספיקה גבוה אמינות ועמידות
מכנית,מולטי בית מסנן זה מספק מענה אמין ואסטתי ליישומים סינון מים מגוונים וכולל יציאות וכניסות מאוגנות,מתוברגות או סניטריות

מ"מ737אורךPST-BC-8
דגם
מ"מ254קוטרBSP 2"תבריג
8ליטר/דקה212ספיקה

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PROFILTER2" בית מסנן פלב"ם


בית מסנן מיוחד מיוצר פלב"ם מחוזק כולל כניסות יציאות וניקוז ליישומים תעשייתים בהם נדרשת ספיקה גבוה אמינות ועמידות
מכנית,מולטי בית מסנן זה מספק מענה אמין ואסטתי ליישומים סינון מים מגוונים וכולל יציאות וכניסות מאוגנות,מתוברגות או סניטריות

מ"מ1010אורך PST-BC-12
דגם
מ"מ254קוטר BSP 2"תבריג
12ליטר/דקה318ספיקה

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PROFILTER2" בית מסנן פלב"ם


בית מסנן מיוחד מיוצר פלב"ם מחוזק כולל כניסות יציאות וניקוז ליישומים תעשייתים בהם נדרשת ספיקה גבוה אמינות ועמידות
מכנית,מולטי בית מסנן זה מספק מענה אמין ואסטתי ליישומים סינון מים מגוונים וכולל יציאות וכניסות מאוגנות,מתוברגות או סניטריות

מ"מ1264אורך PST-BC-16
דגם
מ"מ254קוטר BSP 2"תבריג
16ליטר/דקה416ספיקה

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PROFILTER2" בית מסנן פלב"ם


בית מסנן מיוחד מיוצר פלב"ם מחוזק כולל כניסות יציאות וניקוז ליישומים תעשייתים בהם נדרשת ספיקה גבוה אמינות ועמידות
מכנית,מולטי בית מסנן זה מספק מענה אמין ואסטתי ליישומים סינון מים מגוונים וכולל יציאות וכניסות מאוגנות,מתוברגות או סניטריות

מ"מ1264אורך PST-BC-20
דגם
מ"מ254קוטר BSP 2"תבריג
20ליטר/דקה473ספיקה

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PROFILTER2" בית מסנן שק פלב"ם


בית מסנן שק מיוחד מיוצר פלב"ם מחוזק כולל כניסות יציאות וניקוז ליישומים תעשייתים בהם נדרשת ספיקה גבוה אמינות
ועמידות מכנית,בית מסנן שק זה מספק מענה אמין ואסטתי ליישומי סינון מים מגוונים וכולל יציאות וכניסות מאוגנות,מתוברגות או
סניטריות

מ"מ454אורך PPL44-#1
דגם
מ"מ152קוטר BSP 2"תבריג
1ליטר/דקה160ספיקה

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PROFILTER2" בית מסנן שק פלב"ם


בית מסנן שק מיוחד מיוצר פלב"ם מחוזק כולל כניסות יציאות וניקוז ליישומים תעשייתים בהם נדרשת ספיקה גבוה אמינות
ועמידות מכנית,בית מסנן שק זה מספק מענה אמין ואסטתי ליישומי סינון מים מגוונים וכולל יציאות וכניסות מאוגנות,מתוברגות או
סניטריות

מ"מ454אורך PPL44-#2
דגם
מ"מ305קוטר BSP 2"תבריג
2ליטר/דקה320ספיקה

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PROFILTER2" בית מסנן שק פלב"ם


בית מסנן שק מיוחד מיוצר פלב"ם מחוזק כולל כניסות יציאות וניקוז ליישומים תעשייתים בהם נדרשת ספיקה גבוה אמינות
ועמידות מכנית,בית מסנן שק זה מספק מענה אמין ואסטתי ליישומי סינון מים מגוונים וכולל יציאות וכניסות מאוגנות,מתוברגות או
סניטריות

מ"מ454אורך PPL44-#4
דגם
מ"מ610קוטר DN100חיבור
4ליטר/דקה1600ספיקה

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו מחיר
PROFILTER2" בית מסנן שק פלב"ם


בית מסנן שק מיוחד מיוצר פלב"ם מחוזק כולל כניסות יציאות וניקוז ליישומים תעשייתים בהם נדרשת ספיקה גבוה אמינות
ועמידות מכנית,בית מסנן שק זה מספק מענה אמין ואסטתי ליישומי סינון מים מגוונים וכולל יציאות וכניסות מאוגנות,מתוברגות או
סניטריות

מ"מ454אורך PPL44-#6
דגם
מ"מ950קוטר DN150חיבור
6ליטר/דקה2600ספיקה

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו מחיר
______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל
מידע נוסף
מידע נוסף
מידע נוסף

______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל
______________________________________________
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
______________________________________________
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
______________________________________________Back to content