מסננים|מיקרונים|ושקים - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

מסננים|מיקרונים|ושקים

רכישת ציוד


PROFILTER
סינון מיקרוני


מסננים מיקרוניים
מסנני תרמיל מיקרוניים או מסנני קרטריג' מיקרוניים הם למעשה מסנני עומק לסינון מיקרוני שמצע הסינון כולו בנוי כיחידה הניתנת להחלפה,עם סידור לשטיפה ובדרך כלל בלעדיו הסינון המיקרוני במקרה זה הוא בעיקרו מיכני ע"י מעבר הזורם במעברים מפותלים בתוך המצע,היתרון בייצור מצע סטנדרטי לסינון מיקרוני באופן מבוקר מאפשר קבלת טיב סינון מיקרוני מוגדר בדיוק,בד"כ מגדירים את אלמנט הסינון המיקרוני לפי גודל החלקיקים הקטנים ביותר הנעצרים בו,תרמילי סינון מיקרוני מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות של מסננים מיקרוניים בעלי כושר סינון אבסולוטי ליישומים קריטיים וסננים מיקרונים בעלי כושר סינון נומינאלי ליישומים כללים ומגוון רחב של תרמילי סינון ושקי סינון לתחום ישומים מגוון,טריטמנט הנדסה מציעה לכם מגוון רחב של תרמילי סינון ושקי סינון ליישומי מגוונים וכן ייעוץ טלפוני לפני רכישת סננים וכן,אפשרות להזמין שירות התקנה והחלפת סננים למערכות אצלכם

______________________________________________
מסננים מיקרונים
______________________________________________
PROFILTERשק סינון מיקרוני

שק סינון מיקרוני עמיד לסינון והפרדה של כימיקלים ,ממיסים אורגנים שמנים,חומצות ובסיסים למגוון רחב של ישומים

מיקרון0200דרגת סינון
BP410מק"ט
יחידות20מינימוםמ"מ102קוטר

מידע נוסף מ"מ218אורך

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFILTERשק סינון מיקרוני

שק סינון מיקרוני עמיד לסינון והפרדה של כימיקלים ,ממיסים אורגנים שמנים,חומצות ובסיסים למגוון רחב של ישומים

מיקרון0200דרגת סינון
BP420מק"ט
יחידות20מינימוםמ"מ102קוטר

מידע נוסף מ"מ457אורך

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFILTERשק סינון מיקרוני

שק סינון מיקרוני עמיד ליעילות גבוה לסינון והפרדה של כימיקלים,ממיסים אורגנים שמנים,חומצות ובסיסים למגוון רחב של יישומים
מיקרון0200דרגת סינון
BPH20מק"ט
יחידות20מינימוםמ"מ102קוטר

מידע נוסף מ"מ457אורך

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFILTERמסנן מיקרוני


סנן מיקרוני מיוצר מ 100% פוליפרופילן במבנה מתקדם כך שהשכבה הראשונה משמשת לסינון מקדים ואילו השכבה השניה מסננת באופן סלקטיבי,מבנה יחודי זה
מאפשר כושר סינון גבוה פי-3 מסננים דומים

מיקרון0200דרגת סינון
PD10מק"ט
יחידות24מינימוםמ"מ64קוטר
ל'/דקה8-34ספיקהמ"מ252אורך

מידע נוסף   

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFILTERמסנן מיקרוני


סנן מיקרוני מיוצר מ 100% פוליפרופילן במבנה מתקדם כך שהשכבה הראשונה משמשת לסינון מקדים ואילו השכבה השניה מסננת באופן סלקטיבי,מבנה יחודי זה
מאפשר כושר סינון גבוה פי-3 מסננים דומים

מיקרון125דרגת סינון
PD20מק"ט
יחידות24מינימוםמ"מ64קוטר
ל'/דקה8-34ספיקהמ"מ510אורך

מידע נוסף   

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFILTERמסנן מיקרוני


סנן מיקרוני מיוצר מ 100% פוליפרופילן במבנה מתקדם כך שהשכבה הראשונה משמשת לסינון מקדים ואילו השכבה השניה מסננת באופן סלקטיבי,מבנה יחודי זה
מאפשר כושר סינון גבוה פי-3 מסננים דומים

מיקרון125דרגת סינון
PD30מק"ט
יחידות24מינימוםמ"מ64קוטר
ל'/דקה8-34ספיקהמ"מ763אורך

מידע נוסף   

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFILTERמסנן מיקרוני


סנן מיקרוני מיוצר מ 100% פוליפרופילן במבנה מתקדם כך שהשכבה הראשונה משמשת לסינון מקדים ואילו השכבה השניה מסננת באופן סלקטיבי,מבנה יחודי זה
מאפשר כושר סינון גבוה פי-3 מסננים דומים

מיקרון175דרגת סינון
DGD10מק"ט
יחידות8מינימוםמ"מ114קוטר
ל'/דקה38ספיקהמ"מ254אורך

מידע נוסף   

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFILTERמסנן מיקרוני


סנן מיקרוני מיוצר מ 100% פוליפרופילן במבנה מתקדם כך שהשכבה הראשונה משמשת לסינון מקדים ואילו השכבה השניה מסננת באופן סלקטיבי,מבנה יחודי זה
מאפשר כושר סינון גבוה פי-3 מסננים דומים

מיקרון175דרגת סינון
DGD20מק"ט
יחידות6מינימוםמ"מ114קוטר
ל'/דקה76ספיקהמ"מ508אורך

מידע נוסף   

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFILTERמסנן פחם מיקרוני


סידרת סנני פחם פעיל יצוק יעילה להרחקת טעמי לוואי ריחות וחומר אורגאני לא רצויי במי שתייה ומי תהליך וכולל סינון מיקרוני
מקדים סנן זה יעיל להרחקת


מיקרון
0.5דרגת סינון
CBC10מק"ט
יחידות12מינימוםמ"מ73קוטר
ל'/דקה3.8ספיקהמ"מ248אורך

מידע נוסף   

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFILTERמסנן פחם מיקרוני


סידרת סנני פחם פעיל יצוק יעילה להרחקת טעמי לוואי ריחות וחומר אורגאני לא רצויי במי שתייה ומי תהליך וכולל סינון מיקרוני
מקדים סנן זה יעיל להרחקת
מיקרון
0.5דרגת סינון
CBC20מק"ט
יחידות6מינימוםמ"מ73קוטר
ל'/דקה7.6ספיקהמ"מ508אורך

מידע נוסף   

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFILTERמסנן פחם מיקרוני


סידרת סנני פחם פעיל יצוק יעילה להרחקת טעמי לוואי ריחות וחומר אורגאני לא רצויי במי שתייה ומי תהליך וכולל סינון מיקרוני
מקדים סנן זה יעיל להרחקת
מיקרון0.5דרגת סינון
CBCBB10מק"ט
יחידות4מינימוםמ"מ117קוטר
ל'/דקה7.6ספיקהמ"מ248אורך

מידע נוסף   

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFILTERמסנן פחם מיקרוני


סידרת סנני פחם פעיל יצוק יעילה להרחקת טעמי לוואי ריחות וחומר אורגאני לא רצויי במי שתייה ומי תהליך וכולל סינון מיקרוני
מקדים סנן זה יעיל להרחקת
מיקרון0.5דרגת סינון
CBCBB20מק"ט
יחידות4מינימוםמ"מ117קוטר
ל'/דקה15.1ספיקהמ"מ508אורך

מידע נוסף   

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFILTERמסנן ממברנה מיקרוני


סידרת סנני ממברנה תת מיקרונית יעילה
לסינון מים אולטרה טהורים ביישומי פארמה,מיקרואלקטרוניקה ביוטכנולוגיה
וקוסמטיקה

מיקרון0.10.2דרגת סינון
AR10מק"ט
יחידות25מינימוםמ"מ69קוטר
ל'/דקה8-30ספיקהמ"מ254אורך

מידע נוסף   

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFILTERמסנן ממברנה מיקרוני


סידרת סנני ממברנה תת מיקרונית יעילה
לסינון מים אולטרה טהורים ביישומי פארמה,מיקרואלקטרוניקה ביוטכנולוגיה
וקוסמטיקה

מיקרון0.10.2דרגת סינון
AR20מק"ט
יחידות25מינימוםמ"מ69קוטר
ל'/דקה8-30ספיקהמ"מ510אורך

מידע נוסף   

ש"ח  התקשרו
מחיר
PROFILTERמסנן ממברנה מיקרוני


סידרת סנני ממברנה תת מיקרונית יעילה
לסינון מים אולטרה טהורים ביישומי פארמה,מיקרואלקטרוניקה ביוטכנולוגיה
וקוסמטיקה

מיקרון0.10.2דרגת סינון
AR30מק"ט
יחידות25מינימוםמ"מ69קוטר
ל'/דקה8-30ספיקהמ"מ763אורך

מידע נוסף   

ש"ח  התקשרו
מחיר
______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל
מידע נוסף
מידע נוסף
מידע נוסף

______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל
______________________________________________
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
______________________________________________
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
______________________________________________Back to content