מים נטולי מלחים - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

מים נטולי מלחים

רכישת ציוד


PROION
עמודות למים אולטרה טהורים


מים נטולי מלחים
אנו מציעים עמודות להפקת מים נטולי מלחים למים טהורים מיועדות לספק מענה כללי ומהיר כאשר קיים צורך ללטש איכות מים מתהליך מקדים או כתהליך יחיד,עמודות הליטוש מכילות מחליף יונים מטיפוס אניון וקטיון במצע מעורב ,עמודת זיקוק המים מרחיקה מהמים אניונים וקטיונים אשר מוחלפים ביוני מימן והידרוכסיל,סידרת עמודות ליטוש והפקת מים אולטרה טהורים זו מספקת מענה יעיל וכלכלי לייצור מים טהורים במוליכות חשמלית בין 0.1-20 מיקרוסימנס/סמ"ר עמודות ליטוש והפקת מים אולטרא טהורים מוצעות ללקוח במגוון חומרים ונפחי מילוי שונים וציוד משלים מגוון כגון מדי מוליכות רציפים אנלייזרים ,ורגשי איכות מים ויזואליים טריטמנט הנדסה מציעה לכם גם ייעוץ טלפוני לפני רכישת המערכות וכן, אפשרות להזמין שירות התקנה והפעלת מערכות המדידה אצלכם


______________________________________________
מים נטולי מלחים
______________________________________________
PROIONעמודת מים חסרי מלחים


עמודת חילוף יונים  ניידת להפקת מים מזוקקים למגוון רחב של יישומים הדורשים מים נטולי באיכות גבוה ללא צורך ברענונים
או שימוש בכימיקלים העמודה כולל מילוי מחליף יונים איכותי מתאם ודיזה מרכזית

MIXION
8דגם

ליטר25נפח שרף1371גובה

מידע נוסף 203
קוטר

ש"ח
התקשרו
מחיר
PROIONעמודת מים חסרי מלחים


עמודת חילוף יונים  ניידת להפקת מים מזוקקים למגוון רחב של יישומים הדורשים מים נטולי באיכות גבוה ללא צורך ברענונים
או שימוש בכימיקלים העמודה כולל מילוי מחליף יונים איכותי מתאם ודיזה מרכזית

MIXION

10דגם

ליטר50נפח שרף1371גובה

מידע נוסף 254
קוטר

ש"ח
התקשרו
מחיר
PROIONעמודת מים חסרי מלחים


עמודת חילוף יונים  ניידת להפקת מים מזוקקים למגוון רחב של יישומים הדורשים מים נטולי באיכות גבוה ללא צורך ברענונים
או שימוש בכימיקלים העמודה כולל מילוי מחליף יונים איכותי מתאם ודיזה מרכזית

MIXION

13דגם

ליטר65נפח שרף1371גובה

מידע נוסף 330
קוטר

ש"ח
התקשרו
מחיר
PROIONעמודת מים חסרי מלחים


עמודת חילוף יונים  מטיפוס קטיון חזק חומצי לספיחת מתכות כבדות ולהפקת מים מזוקקים
ולמגוון רחב של יישומים הדורשים מיחזור מים והפקת מים חסרי מלחים באיכות גבוה ללא צורך ברענונים או שימוש בכימיקלים העמודה כולל מילוי מחליף יונים איכותי כמצויין מתאם ודיזה מרכזית

MIXION
SAC
8דגם

ליטר25נפח שרף1371גובה

מידע נוסף 203
קוטר

ש"ח
התקשרו
מחיר
PROIONעמודת מים חסרי מלחים


עמודת חילוף יונים  מטיפוס קטיון חזק חומצי לספיחת מתכות כבדות ולהפקת מים מזוקקים
ולמגוון רחב של יישומים הדורשים מיחזור מים והפקת מים חסרי מלחים באיכות גבוה ללא צורך ברענונים או שימוש בכימיקלים העמודה כולל מילוי מחליף יונים איכותי כמצויין מתאם ודיזה מרכזית

MIXION
SAC
10דגם

ליטר50נפח שרף1371גובה

מידע נוסף 254
קוטר

ש"ח
התקשרו
מחיר
PROIONעמודת מים חסרי מלחים


עמודת חילוף יונים  מטיפוס קטיון חזק חומצי לספיחת מתכות כבדות ולהפקת מים מזוקקים
ולמגוון רחב של יישומים הדורשים מיחזור מים והפקת מים חסרי מלחים באיכות גבוה ללא צורך ברענונים או שימוש בכימיקלים העמודה כולל מילוי מחליף יונים איכותי כמצויין מתאם ודיזה מרכזית

MIXION SAC
13דגם

ליטר65נפח שרף1371גובה

מידע נוסף 330
קוטר

ש"ח
התקשרו
מחיר
PROIONעמודת מים חסרי מלחים

עמודת חילוף יונים  מטיפוס קטיון חלש חומצי לספיחת מתכות כבדות או להפקת מי תהליך בשילוב ולמגוון רחב של יישומים הדורשים
מיחזור מים והפקת מים חסרי מלחים באיכות גבוה ללא צורך ברענונים או שימוש בכימיקלים העמודה כולל מילוי מחליף יונים איכותי כמצויין מתאם ודיזה מרכזית
MIXION
WAC
8דגם

ליטר25נפח שרף1371גובה

מידע נוסף 203
קוטר

ש"ח
התקשרו
מחיר
PROIONעמודת מים חסרי מלחים

עמודת חילוף יונים  מטיפוס קטיון חלש חומצי לספיחת מתכות כבדות או להפקת מי תהליך בשילוב ולמגוון רחב של יישומים הדורשים
מיחזור מים והפקת מים חסרי מלחים באיכות גבוה ללא צורך ברענונים או שימוש בכימיקלים העמודה כולל מילוי מחליף יונים איכותי כמצויין מתאם ודיזה מרכזית
MIXION WAC
10דגם

ליטר50נפח שרף1371גובה

מידע נוסף 254
קוטר

ש"ח
התקשרו
מחיר
PROIONעמודת מים חסרי מלחים

עמודת חילוף יונים  מטיפוס קטיון חלש חומצי לספיחת מתכות כבדות או להפקת מי תהליך בשילוב ולמגוון רחב של יישומים הדורשים
מיחזור מים והפקת מים חסרי מלחים באיכות גבוה ללא צורך ברענונים או שימוש בכימיקלים העמודה כולל מילוי מחליף יונים איכותי כמצויין מתאם ודיזה מרכזית
MIXION WAC
13דגם

ליטר65נפח שרף1371גובה

מידע נוסף 330
קוטר

ש"ח
התקשרו
מחיר
PROIONעמודת מים חסרי מלחים

עמודת חילוף יונים  מטיפוס אניוני חזק בסיסי לספיחת מתכות כבדות ולהפקת מים מזוקקים בשילוב ולמגוון רחב של יישומים הדורשים מיחזור מים והפקת מים חסרי מלחים באיכות גבוה ללא צורך ברענונים או
שימוש בכימיקלים העמודה כולל מילוי מחליף יונים איכותי כמצויין מתאם ודיזה מרכזית
MIXION SBA
8דגם

ליטר25נפח שרף1371גובה

מידע נוסף 203
קוטר

ש"ח
התקשרו
מחיר
PROIONעמודת מים חסרי מלחים

עמודת חילוף יונים מטיפוס אניוני חזק בסיסי לספיחת מתכות כבדות ולהפקת מים מזוקקים בשילוב ולמגוון רחב של יישומים הדורשים מיחזור מים והפקת מים חסרי מלחים באיכות גבוה ללא צורך ברענונים או
שימוש בכימיקלים העמודה כולל מילוי מחליף יונים איכותי כמצויין מתאם ודיזה מרכזית
MIXION SBA
10דגם

ליטר50נפח שרף1371גובה

מידע נוסף 254
קוטר

ש"ח
התקשרו
מחיר
PROIONעמודת מים חסרי מלחים

עמודת חילוף יונים מטיפוס אניוני חזק בסיסי לספיחת מתכות כבדות ולהפקת מים מזוקקים בשילוב ולמגוון רחב של יישומים הדורשים מיחזור מים והפקת מים חסרי מלחים באיכות גבוה ללא צורך ברענונים או
שימוש בכימיקלים העמודה כולל מילוי מחליף יונים איכותי כמצויין מתאם ודיזה מרכזית
MIXION
SBA
13דגם

ליטר65נפח שרף1371גובה

מידע נוסף 330
קוטר

ש"ח
התקשרו
מחיר
PROIONעמודת מים חסרי מלחים

עמודת חילוף יונים  מטיפוס אניון חלש בסיסי לספיחת מתכות כבדות או להפקת מי תהליך בשילוב ולמגוון רחב של יישומים הדורשים
מיחזור מים והפקת מים חסרי מלחים באיכות גבוה ללא צורך ברענונים או שימוש בכימיקלים העמודה כולל מילוי מחליף יונים איכותי כמצויין מתאם ודיזה מרכזית
MIXION
WBA
8דגם

ליטר25נפח שרף1371גובה

מידע נוסף 203
קוטר

ש"ח
התקשרו
מחיר
PROIONעמודת מים חסרי מלחים

עמודת חילוף יונים  מטיפוס אניון חלש בסיסי לספיחת מתכות כבדות או להפקת מי תהליך בשילוב ולמגוון רחב של יישומים הדורשים
מיחזור מים והפקת מים חסרי מלחים באיכות גבוה ללא צורך ברענונים או שימוש בכימיקלים העמודה כולל מילוי מחליף יונים איכותי כמצויין מתאם ודיזה מרכזית
MIXION
SBA
10דגם

ליטר50נפח שרף1371גובה

מידע נוסף 254
קוטר

ש"ח
התקשרו
מחיר
PROIONעמודת מים חסרי מלחים

עמודת חילוף יונים  מטיפוס אניון חלש בסיסי לספיחת מתכות כבדות או להפקת מי תהליך בשילוב ולמגוון רחב של יישומים הדורשים
מיחזור מים והפקת מים חסרי מלחים באיכות גבוה ללא צורך ברענונים או שימוש בכימיקלים העמודה כולל מילוי מחליף יונים איכותי כמצויין מתאם ודיזה מרכזית
MIXION
SBA
13דגם

ליטר65נפח שרף1371גובה

מידע נוסף 330
קוטר

ש"ח
התקשרו
מחיר
PROIONמתאם עליון לעמודה

מתאם לעמודות בנוי פיויסי כולל הברגות לחיבור כולל אטם ומתאם לדיזה מרכזית


MIXION
ADA351
8דגם
8UNתבריג

מידע נוסף 1"קוטר

ש"ח
התקשרו
מחיר
PROIONמתאם עליון ודיזה לעמודה

מתאם עליון כולל דיזה מרכזית לעמודות פחם פעיל מסנני חול ומחליפי יונים ידניים או
אוטומטיים כולל צינור דיזה עליונה ותחתונה אטמים
MIXION
ACA351

דגם

מ"מ1500אורך8UNתבריג

מידע נוסף 1"קוטר

ש"ח
התקשרו
מחיר
PROIONקניסטר מיקסבד

סידרת תרמילי מיקסבד חד פעמים ניתנים למילוי חוזר ומוכנסים לבית מסנן מתאים מספקים מענה יעיל לליטוש ואספקת מים חסרי מלחים לספיקות נמוכות,ליטוש מים
אחרי מתקני אוסמוזה הפוכה,או ליטוש כפול לקבלת איכות מים גבוה

MIXION
PCF110MB
10דגם

מ"מ254אורךללאתבריג

מידע נוסף 110קוטר

ש"ח
התקשרו
מחיר
PROIONקניסטר מיקסבד

סידרת תרמילי מיקסבד חד פעמים ניתנים למילוי חוזר ומוכנסים לבית מסנן מתאים מספקים מענה יעיל לליטוש ואספקת מים חסרי מלחים לספיקות נמוכות,ליטוש מים
אחרי מתקני אוסמוזה הפוכה,או ליטוש כפול לקבלת איכות מים גבוה

MIXION PCF110MB
20דגם

מ"מ508אורךללאתבריג

מידע נוסף 110קוטר

ש"ח
התקשרו
מחיר
______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל
מידע נוסף
מידע נוסף
מידע נוסף

______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל
______________________________________________
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
______________________________________________
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
______________________________________________Back to content