מיכשור מדידה ידני לבדיקת איכות מים ושפכים - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

מיכשור מדידה ידני לבדיקת איכות מים ושפכים

רכישת ציוד


PROTEST
מיכשור מדידה


מיכשור מדידה ידני
אנו מציעים ציוד מדידה ידני ואלקטרודות מדידה לשפכים ולפרמטרים הנפוצים ביותר במערכות אספקה וטיפול במי שתייה ובמי תהליך. אנו מציעים מיכשור מדידה ידני אמין ומתקדם, בנוסף תמצאו כאן פריטים בודדים יחידות פוטומטריות אלקטרודות ואביזרים המאפשרים ללקוחותינו לבחור ולהרכיב את המערכת המתאימה להם ביותר משיקולים טכניים ומשיקולי עלות. המשתנים הנמדדים המוצעים הם כלור,כלור כללי,הגבה,מוליכות חשמלית,רדוקס, עכירות,כלור דיאוקסיד,אוזון,מי חמצן,וחומצה פרצטית טריטמנט הנדסה מציעה לכם גם ייעוץ טלפוני לפני רכישת הציוד וכן, אפשרות להזמין שירות התקנה והפעלת מערכות המדידה או החלפת האלקטרודות אצלכם
______________________________________________
מיכשור מדידה ידני
______________________________________________

PROTESTטסטר הגבה

 טסטר ידני אטום ומוגן כולל תצוגה ברורה
ואלקטרודה הניתנת להחלפה
הגבהפרמטרPROPHדגם
0-14pHתחום6Vמתח

מידע נוסףגרפיתתצוגה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTESTטסטר רדוקס

 טסטר ידני אטום ומוגן כולל תצוגה ברורה
ואלקטרודה הניתנת להחלפה
רדוקספרמטרPRORPדגם
-1000-1000 mVתחום6Vמתח

מידע נוסףגרפיתתצוגה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTEST טסט מוליכות

 טסטר ידני אטום ומוגן כולל תצוגה ברורה
ואלקטרודה הניתנת להחלפה
מוליכותפרמטרPROECדגם
0-2000usתחום6Vמתח

מידע נוסףגרפיתתצוגה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTEST
טסטר חמצן מומס

 טסטר ידני אטום ומוגן כולל תצוגה ברורה
ואלקטרודה הניתנת להחלפה
חמצן מומספרמטרPRODOדגם
0-20PPMתחום6Vמתח

מידע נוסףגרפיתתצוגה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTESTטסטר ריכוז מלח

 טסטר ידני אטום ומוגן כולל תצוגה ברורה
ואלקטרודה הניתנת להחלפה
ריכוז מלחפרמטרPROSLדגם
0-1000PPMתחום6Vמתח

מידע נוסףגרפיתתצוגה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTESTטסטר כלור נותר

 טסטר ידני אטום ומוגן כולל תצוגה ברורה
ואלקטרודה אופטית הניתנת להחלפה
FCL פרמטרPROFCדגם
0-2.5 PPMתחום6Vמתח

מידע נוסףגרפיתתצוגה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTESTנייד pH מד

pH מד  
מד הגבה נייד במבנה תעשייתי קשיח אטום  בעל דיוק גבוה כולל אוגר נתונים עם חיבור למחשב,מבנה המכשיר כולל בית להגנה ושמירת האלקטרודה במצב מוכן למדיד כולל כיבוי אוטומטי

הגבהפרמטרPRODPH דגם
0-14pHתחום6Vמתח

מידע נוסףגרפיתתצוגה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTESTנייד Redox מד

Redox מד  
מד הגבה נייד במבנה תעשייתי קשיח אטום  בעל דיוק גבוה כולל אוגר נתונים עם חיבור למחשב,מבנה המכשיר כולל בית להגנה ושמירת האלקטרודה במצב מוכן למדיד כולל
כיבוי אוטומטי

רדוקספרמטרPRODRP דגם
-1000-1000 mVתחום6Vמתח

מידע נוסףגרפיתתצוגה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTEST נייד EC מד

 EC מד
מד מוליכות נייד במבנה תעשייתי קשיח אטום  בעל דיוק גבוה כולל אוגר נתונים עם חיבור למחשב,מבנה המכשיר כולל בית להגנה ושמירת האלקטרודה במצב מוכן למדיד כולל
כיבוי אוטומטי

מוליכותפרמטרPRODEC דגם
0-2000usתחום6Vמתח

מידע נוסףגרפיתתצוגה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTESTשולחני pH מד

pH מד  
מד הגבה נייח במבנה תעשייתי קשיח אטום  בעל דיוק גבוה כולל אוגר נתונים עם חיבור למחשב,מבנה המכשיר כולל בית להגנה ושמירת האלקטרודה במצב מוכן למדיד כולל כיבוי אוטומטי

הגבהפרמטרPROBPH דגם
0-14pHתחום6Vמתח

מידע נוסףגרפיתתצוגה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTESTשולחני Redox מד

Redox מד  
מד פןטנציאל חימצון חיזור נייח במבנה תעשייתי קשיח אטום  בעל דיוק גבוה כולל אוגר נתונים עם חיבור למחשב,מבנה המכשיר כולל בית להגנה ושמירת האלקטרודה במצב מוכן למדיד כולל כיבוי אוטומטי
רדוקספרמטרPRORPדגם
-1000-1000 mVתחום6Vמתח

מידע נוסףגרפיתתצוגה

ש"ח
התקשרו
מחיר
______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל
מידע נוסף
מידע נוסף
מידע נוסף

______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל
______________________________________________
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
______________________________________________
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
______________________________________________Back to content