מיחזור מים נאספים - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

מיחזור מים נאספים

מי תהליך > מיחזור מים
אוסמוזה הפוכה בנצילות גבוה
PROCYCLE
מיחזור מים נאספים להשקייה

______________________________________________
מיחזור מים נאספים
______________________________________________
מיחזור מים נאספים
סקירה
בשל הרצון לחסוך במים עלתה דרישה ציבורית לאפשר שימוש במי עיבוי מזגנים מי גשם ומי רכז של מתקני אוסמוזה הפוכה למטרות השקיה גינון,הדחת אסלות וכיבוי אש מאחר שמדובר במים שלא אמורים להיות מזוהמים והשימוש שיותר בהם מוגבל אין מניעה לעשות שימוש במים אלו, ובתנאי שינקטו אמצעים למניעת סכנה לבריאות ציבור המשתמשים

:הסיכונים התברואיים העיקריים העלולים להיגרם מהשימוש במים נאספים הם

חדירתם למערכות מי שתייה כתוצאה מחיבורי כלאיים -
שתייה מקרית ממערכת אספקתם -
יצירת מטרדי ריח כתוצאה מאחזקה לקויה -
התקנת מערכת אגירה ללא טיפול נכון במים ויצירת מקור זיהום מסוכן -

טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים מתכננת מייצרת מתקינה ומתחזקת מערכות מחזור וחיטוי מים נאספים המותרים לשימוש חוזר להדחת אסלות
:לגינון ולכיבוי אש אשר מקורם במערכות הבאות

מיחזור מי עיבוי מזגנים הנאספים ממערכות מיזוג שמקורם -
באדי מים המתעבים  
 
מיחזור מי גשם הנאספים מגג המבנה או ממרפסות -

מיחזור מי רכז ממערכות התפלה בשיטת אוסמוזה הפוכה -
או אולטראפילטרציה המוזנות במי שתייה בלבד  


______________________________________________
מידע נוסף
______________________________________________
מידע נוסף   
ריכוך מים
אוסמוזה הפוכה

הזמן,שרות כימיקלים ועוד
מינון ומדידה
מים למעבדות
משאבות מינון

צור קשר
תערוכות
מערכות חיטוי וחימצון
אוזון
כימיקלים לטיפול במים
דמינרליזציה

שרות
בקשת קטלוגים
הגברת לחץ מים
לגיונלה מינון וקטילה
מהנדסים,אדריכלים,יועצים
מי תהליך
אולטרה פילטרציה
מסננים

בדיקות מים ושפכים
דפי מידע
כימיקלים לטיפול במים
חיטוי מים
אלקטרודות מדידה

03-6054402:פקס
03 - 6047284:טל

______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל
מידע נוסף[image:image-12]
מידע נוסף[image:image-2]
מידע נוסף[image:image-5]
מידע נוסף[image:image-7]______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
רכישת ציוד
______________________________________________
______________________________________________
מוצרים משלימים
______________________________________________
Back to content