מיחזור מים בתעשיה - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

מיחזור מים בתעשיה

מי תהליך > מיחזור מים
מיחזור מים לשטיפת מכוניות
PROCYCLE
מיחזור מים בתעשיה

______________________________________________
מיחזור מים בתעשיה
______________________________________________
מיחזור מים בתעשיה
סקירה
מחירי המים העולים ועלויות הפינוי הגבוהות הביאו מפעלים רבים לחפש מקורות מים חלופיים שימוש חוזר במי תהליך ,שטיפה,מי רכז וניקוז מערכות זוכים למתן טיפול מפעלי והשבתם
:לצורכי המפעל טריטמנט הנדסה מתכננת,מייצרת,מתקינה ומפעילה מערכות מחזור מים ליישומים הבאים

מיחזור שטיפת ירקות ועלים -
מיחזור אוכל מוכן -
מיחזור מי מכבסות -
מיחזור מי תהליכי ניקוי -
מיחזור מים אפורים -
מיחזור מי ניקוז מגדלי קירור -
מיחזור טיפול חוזר ברכז ממברנות -
מיחזור מי הזנה לדודי קיטור ומגדלי קירור -
מיחזור מים להשקיה -
מיחזור מי כיבוי אש -
מיחזור ניקיון -
מיחזור מי כביסה -

רמת הטיפול מבטיחה מים באיכות גבוה אודות לשימוש בתהליכי הפרדה מתקדמים אולטרה פילטרציה,אוסמוזה הפוכה מתקני ביו-ריאקטור,ותהליכי חימצון מתקדמים
______________________________________________
מידע נוסף
______________________________________________
מידע נוסף   
ריכוך מים
אוסמוזה הפוכה

הזמן,שרות כימיקלים ועוד
מינון ומדידה
מים למעבדות
משאבות מינון

צור קשר
תערוכות
מערכות חיטוי וחימצון
אוזון
כימיקלים לטיפול במים
דמינרליזציה

שרות
בקשת קטלוגים
הגברת לחץ מים
לגיונלה מינון וקטילה
מהנדסים,אדריכלים,יועצים
מי תהליך
אולטרה פילטרציה
מסננים

בדיקות מים ושפכים
דפי מידע
כימיקלים לטיפול במים
חיטוי מים
אלקטרודות מדידה

03-6054402:פקס
03 - 6047284:טל

______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל
מידע נוסף[image:image-12]
מידע נוסף[image:image-2]
מידע נוסף[image:image-5]
מידע נוסף[image:image-7]______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
רכישת ציוד
______________________________________________
______________________________________________
מוצרים משלימים
______________________________________________
Back to content