מחוללי אוזון - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

מחוללי אוזון

רכישת ציוד


PROZONE
מחוללי אוזון


מחוללי אוזון
אנו מציעים פתרונות מקצועיים לחיטוי מים בטכנולוגית אוזון במערכות אספקה וטיפול במי שתייה ובמי תהליך,אנו מציעים מערכות מושלמות,אוזונטורים הכוללים מחוללי חמצן והכשרת אויר ריאקטורים איכותיים מקוררי מים או אויר לאוזונטורים ומערך מודולארי הניתן להרחבה והתאמה לצרכי הלקוח מערכות הפיקוד וייצור האוזון מפוקרות ופרופורציונאליות ומפוקדות בקרת אוזון נותר כך שייצור האוזון מבוקר ומדוייק,כציוד משלים אנו מציעים מערכות ספיחה אוזון עודף ומערכות ניטור אוזון,המערכות מסופקות לאחר הפעלה ובדיקה ראשונית והן מוכנות לחיבור מיידי טריטמנט הנדסה מציעה לכם גם ייעוץ טלפוני לפני רכישת מערכות אוזונציה שירות התקנה ואחזקת מערכות אוזון


______________________________________________
מחוללי אוזון
______________________________________________
PROZONEמחולל אוזון

20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
כולל מחולל חמצן מסך מגע בקרת אוזון  ובקרת תפוקה רציפה לחיטוי וחימצון מי תהליך
בקרה גרם/שעה
10
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"ח  התקשרו מחיר
PROZONEמחולל אוזון

20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
כולל מחולל חמצן מסך מגע בקרת אוזון  ובקרת תפוקה רציפה לחיטוי וחימצון מי תהליך
בקרה גרם/שעה
20
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"ח  התקשרו מחיר
PROZONEמחולל אוזון

20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
כולל מחולל חמצן מסך מגע בקרת אוזון  ובקרת תפוקה רציפה לחיטוי וחימצון מי תהליך
בקרה גרם/שעה
30
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"ח  התקשרו מחיר
PROZONEמחולל אוזון

20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
כולל מחולל חמצן מסך מגע בקרת אוזון  ובקרת תפוקה רציפה לחיטוי וחימצון מי תהליך
בקרה גרם/שעה
100
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"ח  התקשרו מחיר
PROZONEמחולל אוזון

20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
כולל מחולל חמצן מסך מגע בקרת אוזון  ובקרת תפוקה רציפה לחיטוי וחימצון מי תהליך
בקרה גרם/שעה
200
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"ח  התקשרו מחיר
PROZONEמחולל אוזון

20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
כולל מחולל חמצן מסך מגע בקרת אוזון  ובקרת תפוקה רציפה לחיטוי וחימצון מי תהליך
בקרה גרם/שעה
300
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"ח  התקשרו מחיר
PROZONEמחולל אוזון

20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
כולל מחולל חמצן מסך מגע בקרת אוזון  ובקרת תפוקה רציפה לחיטוי וחימצון מי תהליך
בקרה גרם/שעה
400
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"ח  התקשרו מחיר
PROZONEמחולל אוזון

20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
כולל מחולל חמצן מסך מגע בקרת אוזון  ובקרת תפוקה רציפה לחיטוי וחימצון מי תהליך
בקרה גרם/שעה
500
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"ח  התקשרו מחיר
PROZONEמחולל אוזון

20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
כולל מחולל חמצן מסך מגע בקרת אוזון  ובקרת תפוקה רציפה לחיטוי וחימצון מי תהליך
בקרה גרם/שעה
600
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"ח  התקשרו מחיר
PROZONEמחולל אוזון

20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
מחבר חמצן בקרת תפוקה דיגיטלית כולל נוריות חיווי במארז פלב"ם מתאים לחיטוי אויר ומים
בקרה גרם/שעה
10
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"חהתקשרומחיר
PROZONEמחולל אוזון

20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
מחבר חמצן בקרת תפוקה דיגיטלית כולל נוריות חיווי במארז פלב"ם מתאים לחיטוי אויר ומים
בקרה גרם/שעה
20
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"חהתקשרומחיר
PROZONEמחולל אוזון

20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
מחבר חמצן בקרת תפוקה דיגיטלית כולל נוריות חיווי במארז פלב"ם מתאים לחיטוי אויר ומים
בקרה גרם/שעה
30
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"חהתקשרומחיר
PROZONEמחולל אוזון

20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
מחבר חמצן בקרת תפוקה דיגיטלית כולל נוריות חיווי במארז פלב"ם מתאים לחיטוי אויר ומים
בקרה גרם/שעה
50
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"חהתקשרומחיר
PROZONEמחולל אוזון

20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
מחבר חמצן בקרת תפוקה דיגיטלית כולל נוריות חיווי במארז פלב"ם מתאים לחיטוי אויר ומים
בקרה גרם/שעה
100
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"חהתקשרומחיר
PROZONEמחולל אוזון

20ֵֵֵֵ%מחולל אוזון פלאזמה לריכוז גבוה עד
מחבר חמצן בקרת תפוקה דיגיטלית כולל נוריות חיווי במארז פלב"ם מתאים לחיטוי אויר ומים
בקרה גרם/שעה
200
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף פלאזמהמחולל

ש"חהתקשרומחיר
PROZONEמחולל אוזון

מחולל אוזון כולל קורונה מחבר חמצן,בקרת תפוקה דיגיטלית כולל תצוגה מד ספיקה טיימר מובנה במארז נייד מתאים לחיטוי אויר ומים
בקרה גרם/שעה
2
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף קורונהמחולל

ש"חהתקשרומחיר
PROZONEמחולל אוזון

מחולל אוזון כולל קורונה מחבר חמצן,בקרת תפוקה דיגיטלית כולל תצוגה מד ספיקה טיימר מובנה במארז נייד מתאים לחיטוי אויר ומים
בקרה גרם/שעה
3
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף קורונהמחולל

ש"חהתקשרומחיר
PROZONEמחולל אוזון

מחולל אוזון כולל קורונה מחבר חמצן,בקרת תפוקה דיגיטלית כולל תצוגה מד ספיקה טיימר מובנה במארז נייד מתאים לחיטוי אויר ומים
בקרה גרם/שעה
6
תפוקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף קורונהמחולל

ש"חהתקשרומחיר
PROZONEמחולל חמצן

מחולל חמצן כולל מד ספיקה מפוח פנימי בקרת תפוקה דיגיטלית כולל תצוגה במארז נייד גלגלים מתאים למחוללי אוזון מוזני חמצן לחיטוי אויר ומים
בקרה ליטר/דקה
0 - 10
ספיקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף מולקולרימחולל

ש"ח  התקשרו מחיר
PROZONEמחולל חמצן

מחולל חמצן כולל מד ספיקה מפוח פנימי בקרת תפוקה דיגיטלית כולל תצוגה במארז נייד גלגלים מתאים למחוללי אוזון מוזני חמצן לחיטוי אויר ומים
בקרה ליטר/דקה
0 - 8
ספיקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף מולקולרימחולל

ש"ח  התקשרו מחיר
PROZONEמחולל חמצן

מחולל חמצן כולל מד ספיקה מפוח פנימי בקרת תפוקה דיגיטלית כולל תצוגה במארז נייד גלגלים מתאים למחוללי אוזון מוזני חמצן לחיטוי אויר ומים
בקרה ליטר/דקה
0 - 5
ספיקה
0-100%מ"מ6קוטר

מידע נוסף מולקולרימחולל

ש"ח  התקשרו מחיר
______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל
מידע נוסף
מידע נוסף
מידע נוסף

______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל
______________________________________________
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
______________________________________________
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
______________________________________________Back to content