מדי ספיקה ומנומטרים - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

מדי ספיקה ומנומטרים

רכישת ציוד


PROAQUA
מדי ספיקה ומנומטרים


מדי ספיקה מנומטרים ופרסוסטטים
אנו מציעים מדי ספיקה רוטמטרים מנומטרים ופרסוסטטים,רוטמטרים להתקנת פאנל כולל אומי הידוק ומצוף פלב"ם או להתקנת קו אנכית וכוללות מצוף פוליפרופילן המוצע עם או בלי מיגנוט הדגמים המוצעים הינם בקטרים "1/2 עד ''3 חומר מבנה השפורפרת הינו פלקסיגלס או טרוגמיד וקצוות החיבור מחומר איביאס או פיויסי ניתן כמו-כן לחבר לרוטמטר מפסקי מגע מינימום ו/או מקסימום לקבלת אותות משוב,כמו כן כציוד משלים מוצעים מנומטרים פלב"ם כולל סיכוך להתקנת פאנל וכן פרסוסטטים במבנה קומפקטי ואמין
______________________________________________
מדי ספיקה ומנומטרים
______________________________________________
PROAQUA 1/2" מד ספיקה

מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה
הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה
המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת
התקנהBSPABS1/2"
קוטר
פאנלליטר/דקה
1-11
ספיקה

מידע נוסף  אקרילימבנה

התקשרו        מחיר
PROAQUA 1/2" מד ספיקה

מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה
הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה
המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת
התקנהBSPABS1/2"
קוטר
פאנלליטר/דקה
0.8-8
ספיקה

מידע נוסף  אקרילימבנה

התקשרו      מחיר
PROAQUA 1/2" מד ספיקה

מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה
הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה
המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת
התקנהBSPABS1/2"
קוטר
פאנלליטר/דקה
0.5-4
ספיקה

מידע נוסף  אקרילימבנה

התקשרומחיר
PROAQUA 3/4" מד ספיקה

מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה
הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה
המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת
התקנהBSPABS3/4"
קוטר
פאנלליטר/דקה
8-40
ספיקה

מידע נוסף  אקרילימבנה

התקשרומחיר
PROAQUA 1/2" מד ספיקה

מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה
הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה
המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת
התקנהBSPABS1/2"
קוטר
פאנלליטר/דקה
2-28
ספיקה

מידע נוסף  אקרילימבנה

התקשרו       מחיר
PROAQUA 1/2" מד ספיקה

מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה
הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה
המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת
התקנהBSPABS1/2"
קוטר
פאנלליטר/דקה
2-18
ספיקה

מידע נוסף  אקרילימבנה

התקשרו       מחיר
PROAQUA 1" מד ספיקה

מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה
הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה
המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת
התקנהBSPABS1"
קוטר
פאנלליטר/דקה
10-100
ספיקה

מידע נוסף  אקרילימבנה

התקשרו        מחיר
PROAQUA 1" מד ספיקה

מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה
הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה
המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת
התקנהBSPABS1"
קוטר
פאנלליטר/דקה
6-60
ספיקה

מידע נוסף  אקרילימבנה

התקשרו        מחיר
PROAQUA 3/4" מד ספיקה

מד ספיקה רוטמטר להתקנת פאנל מהירה
הכוללת אומי הידוק ומצוף פלב"ם מבנה
המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת
התקנהBSPABS3/4"
קוטר
פאנלליטר/דקה
8-60
ספיקה

מידע נוסף  אקרילימבנה

התקשרו       מחיר
PROAQUA 50MM מד ספיקה

מד ספיקה רוטמטר להתקנת קו בהדבקה
הכוללת רקורדים ומצוף פוליפרופילן מבנה
המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה
ומדויקת
התקנהSOCPVC50mm
קוטר
קומק"ש
1-10
ספיקה

מידע נוסף  אקרילימבנה

התקשרו       מחיר
PROAQUA 32MM מד ספיקה

מד ספיקה רוטמטר להתקנת קו בהדבקה
הכוללת רקורדים ומצוף פוליפרופילן מבנה
המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת
התקנהSOCPVC32mm
קוטר
קומק"ש
0.4-4
ספיקה

מידע נוסף  אקרילימבנה

התקשרו       מחיר
PROAQUA 32MM מד ספיקה

מד ספיקה רוטמטר להתקנת קו בהדבקה
הכוללת רקורדים ומצוף פוליפרופילן מבנה
המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת
התקנהSOCPVC32mm
קוטר
קומק"ש
0.6-6
ספיקה

מידע נוסף  אקרילימבנה

התקשרו       מחיר
PROAQUA 2.5" מנומטר

מנומטר מסוכך גליצרין בנוי פלב"ם להתקנת
פאנל או קו לבקרת לחץ במערכות מים בתנאי עבודה קשים עם אפשרויות חיבור מגוונות ללחצי עבודה עד 30 בר
יציאה אחורית או תחתית
התקנה1/4"תחתי2.5"
קוטר
פאנל
אט"מ
0-6
לחץ

מידע נוסףפלב"םמבנה

התקשרו       מחיר
PROAQUA 65MM מד ספיקה

מד ספיקה רוטמטר להתקנת קו בהדבקה
הכוללת רקורדים ומצוף פוליפרופילן מבנה
המדיד אקרילי המאפשר קריאה ברורה ומדויקת

התקנהSOCPVC65mm
קוטר
קומק"ש
5-25
ספיקה

מידע נוסף  אקרילימבנה

התקשרו     מחיר
PROAQUA 2.5" מנומטר

מנומטר מסוכך גליצרין בנוי פלב"ם להתקנת
פאנל או קו לבקרת לחץ במערכות מים בתנאי עבודה קשים עם אפשרויות חיבור מגוונות ללחצי עבודה עד 30 בר
יציאה אחורית או תחתית
התקנה1/4"אחורית2.5"
קוטר
פאנל
אט"מ
0-30
לחץ

מידע נוסףפלב"םמבנה

התקשרו  מחיר
PROAQUA 2.5" מנומטר

מנומטר מסוכך גליצרין בנוי פלב"ם להתקנת
פאנל או קו לבקרת לחץ במערכות מים בתנאי עבודה קשים עם אפשרויות חיבור מגוונות ללחצי עבודה עד 30 בר
יציאה אחורית או תחתית
התקנה1/4"אחורית2.5"
קוטר
פאנל
אט"מ
0-10
לחץ

מידע נוסףפלב"םמבנה

התקשרו מחיר
PROAQUA 2.5" מנומטר

מנומטר מסוכך גליצרין בנוי פלב"ם להתקנת
פאנל או קו לבקרת לחץ במערכות מים בתנאי עבודה קשים עם אפשרויות חיבור מגוונות ללחצי עבודה עד 30 בר
יציאה אחורית או תחתית
התקנה1/4"אחורית2.5"
קוטר
פאנל
אט"מ
0-6
לחץ

מידע נוסףפלב"םמבנה

התקשרו מחיר

PROAQUA פרסוסטט לחץ נמוך

פרסוסטט לחץ נמוך כולל דיפרנציאל לבקרת לחץ נמוך במערכות טיפול במים כניסה תחתית ומתאם
התקנה1/4"תחתיKP1
דגם
פאנלאט"מ
-0.2/+7.5
לחץ

מידע נוסףפלב"םמבנה

התקשרו   מחיר

PROAQUA פרסוסטט לחץ גבוה

פרסוסטט לחץ גבוה כולל דיפרנציאל לבקרת לחץ נמוך במערכות טיפול במים כניסה תחתית ומתאם
התקנה1/4"תחתיKP5
דגם
פאנלאט"מ
8/+32
לחץ

מידע נוסףפלב"םמבנה

התקשרו  מחיר

PROAQUA 50MMמד ספיקה דיגיטלי

מד ספיקה דיגיטלי בנוי פיויסי להדבקה כולל טורבינה מתאם ותצוגה דיוק גבוה
התקנה24VמתחKP50
דגם
קויM3/Hתצוגה
בר
8לחץ

מידע נוסףPVCמבנה

ש"חהתקשרו מחיר

PROAQUA 40MMמד ספיקה דיגיטלי

מד ספיקה דיגיטלי בנוי פיויסי להדבקה כולל טורבינה מתאם ותצוגה דיוק גבוה
התקנה24VמתחKP40
דגם
קויM3/Hתצוגה
בר
8לחץ

מידע נוסףPVCמבנה

ש"חהתקשרו מחיר

PROAQUA 25MMמד ספיקה דיגיטלי

מד ספיקה דיגיטלי בנוי פיויסי להדבקה כולל טורבינה מתאם ותצוגה דיוק גבוה
התקנה24VמתחKP25
דגם
קויM3/Hתצוגה
בר
8לחץ

מידע נוסףPVCמבנה

ש"חהתקשרו מחיר

PROAQUA 90MMמד ספיקה דיגיטלי

מד ספיקה דיגיטלי בנוי פיויסי מאוגן כולל טורבינה מתאם ותצוגה דיוק גבוה
התקנה24VמתחKP90
דגם
קויM3/Hתצוגה
בר
8לחץ

מידע נוסףPVCמבנה

ש"חהתקשרו מחיר

PROAQUA 75MMמד ספיקה דיגיטלי

מד ספיקה דיגיטלי בנוי פיויסי מאוגן כולל טורבינה מתאם ותצוגה דיוק גבוה
התקנה24VמתחKP75
דגם
קויM3/Hתצוגה
בר
8לחץ

מידע נוסףPVCמבנה

ש"חהתקשרו מחיר

PROAQUA 63MMמד ספיקה דיגיטלי

מד ספיקה דיגיטלי בנוי פיויסי מאוגן כולל טורבינה מתאם ותצוגה דיוק גבוה
התקנה24VמתחKP63
דגם
קויM3/Hתצוגה
בר
8לחץ

מידע נוסףPVCמבנה

ש"חהתקשרו מחיר

PROAQUA 2"מד ספיקה דיגיטלי

מד ספיקה דיגיטלי בנוי פלב"ם כולל טורבינה מחברים סניטריים ותצוגה דיוק גבוה
התקנה24VמתחTC2
דגם
קויM3/Hתצוגה
בר
30לחץ

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"חהתקשרו מחיר

PROAQUA 1.5"מד ספיקה דיגיטלי

מד ספיקה דיגיטלי בנוי פלב"ם כולל טורבינה מחברים סניטריים ותצוגה דיוק גבוה
התקנה24VמתחTC1.5
דגם
קויM3/Hתצוגה
בר
30לחץ

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"חהתקשרו מחיר

PROAQUA 1"מד ספיקה דיגיטלי

מד ספיקה דיגיטלי בנוי פלב"ם כולל טורבינה מחברים סניטריים ותצוגה דיוק גבוה
התקנה24VמתחTC1
דגם
קויM3/Hתצוגה
בר
30לחץ

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"חהתקשרו מחיר

PROAQUA 3"מד ספיקה דיגיטלי

מד ספיקה דיגיטלי בנוי פלב"ם כולל טורבינה מחברים מאוגנים ותצוגה דיוק גבוה
התקנה24VמתחFL3
דגם
קויM3/Hתצוגה
בר
30לחץ

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"חהתקשרו מחיר

PROAQUA 2"מד ספיקה דיגיטלי

מד ספיקה דיגיטלי בנוי פלב"ם כולל טורבינה מחברים מאוגנים ותצוגה דיוק גבוה
התקנה24VמתחFL2
דגם
קויM3/Hתצוגה
בר
30לחץ

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"חהתקשרו מחיר

PROAQUA 1"מד ספיקה דיגיטלי

מד ספיקה דיגיטלי בנוי פלב"ם כולל טורבינה מחברים מאוגנים ותצוגה דיוק גבוה
התקנה24VמתחFL1
דגם
קויM3/Hתצוגה
בר
30לחץ

מידע נוסףפלב"םמבנה

ש"חהתקשרו מחיר
______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל
מידע נוסף
מידע נוסף
מידע נוסף

______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל
______________________________________________
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
______________________________________________
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
______________________________________________Back to content