מגדלי קירור - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

מגדלי קירור

מי תהליך
מגדלי קירור
PROAQUA
מגדלי קירור

מגדלי קירור
מגדלי קירור
סקירה
מערכות קירור מתחלקות לשלושה סוגים עיקריים:מערכות במעבר יחיד,מערכות במעגל סגור ומערכות במעגל פתוח.מערכות מעגל פתוח הן הנפוצות ביותר והיישום המרכזי הוא מגדלי קירור והטיפול במים מתבצע במטרה למנוע אבנית,קורוזיה זיהום אורגני ושמירה על רמת ריכוז מלחים אופטימאלית במגדל הקירור ע"י ניקוז,בקרת מוליכות והגבה טיפול במי התוספת למגדל הקירור,סינון צד מיחזור מי ניקוזים ומינון מדויק ומאוזן של כימיקלים יבטיחו מגדל נקי מאבנית וקורוזיה וימנע את הצורך בתיקוני שבר ויאריך את חיי המערכות

הטיפול במים למגדלי קירור
מגדלי קירור נועדו לקרר מערכות ע"י חילוף חום כאשר החומר המתווך הוא מים

עיקרון פעולת מגדל הקירור
במגדלי קירור בעל מחזור פתוח אויר מוזרם כנגד מים המותזים כלפי מטה כאשר שטח המגע בין המים לאויר הוא גדול. קירור המים מתבצע ע"י מעבר חום בין המים לאויר ובעיקר ע"י איוד חלק מן המים. המים הקרים מסוחררים דרך מחליפי חום ודרכם מקררים את המערכות מי הקירור מכילים מלחים, מוצקים מרחפים ומיקרואורגניזמים. חומרים זרים אלו עלולים להזיק ולכן יש לטפל במים ע"מ למנוע ולהקטין את את ההשפעות המזיקות של המרכיבים הנ"ל על הציוד ועל תהליך הקירור

:איכות מים רצויה לשמירה במיגדלי קירור ובאור מושגים
גורמי זיהום במים במיגדלי קירור

מלחים מומסים
מי ההשלמה למגדל הם מי רשת או מים רכים וככאלו הם מכילים מלחים, עם איוד המים נותרים בתוך מי המגדל כל המלחים שהיו במי ההשלמה ולכן ריכוזם עולה מלחי סידן ומגנזיום שהם מלחים קשי תמס,מלחים קשי תמס הם הסיבה העיקרית למשקעים (אבנית) על גבי מחליפי חום ומעבים,האבנית מורידה את קצב מעבר החום ומקטינה את חתך הזרימה בצנרת,המשמעות של האבנית היא בזבוז אנרגיה וקירור לקוי שכבת אבנית בעובי של כ-1 מ"מ מובילה לבזבוז של כ-3% אנרגיה מלחים אחרים הנמצאים במים מתפרקים ליונים חיוביים בעיקר מתכות אלקליות ושליליים כלורידים, ביקרבונטים, סולפיטים ועוד,המלחים מעלים את רמת המוליכות וגורמים לקורוזיה ,תהליך הקורוזיה מוביל ליצירת משקעים ותסחיפים

מוצקים מרחפים
מי ההשלמה מכילים מוצקים שאינם נמסים כמו: חול, טיט, חומרי רקב אורגנים ותוצרי קורוזיה בנוסף מגדלי קירור פתוחים חשופים לסביבה ולכן הם צוברים זיהומים מהאויר מוצקים אלו שוקעים בקווי המים, מונעים מעבר מעבר חום תקין ולעיתים גורמים לקורוזיה

מיקרואורגניזמים
מערכת הקירור מספקת תנאים טובים להתפתחות מיקרואורגניזמים כמו אצות בקטריות עובש פטריות וחיידקי ליגיונלה המיקרואורגניזמים יוצרים שכבת ביופילם המורידה את קצב מעבר החום ומקטינה את חתך הזרימה בצנרת

מטרות ושיטות הטיפול במים למיגדלי קירור
:המטרות העיקריות לטיפול במי מגדל הקירור הן

מניעת היוצרות משקעים ואבנית -
מניעת קורוזיה -
מניעת התפתחות מיקרואורגניזמים -
חיסכון במים -

:מטרות אלו מושגות ע"י תהליכי הטיפול במים
אוסמוזה הפוכה -
ריכוך מים -
סינון -
מניעת שיקוע אבנית -
ניקוז ומניעת התפתחות מיקרואורניזמים -

ריכוך מים
מרכך מחליף את יוני הקלציום והמגזניום ביון של נתרן או אשלגן. תהליך הריכוך מקטין את ריכוז המלחים קשי התמס ובכך מקטין את סכנת יצירת האבנית

אוסמוזה הפוכה
מערכת זיקוק מים מערכות אוסמוזה הפוכה או מערכות דמינרליזציה בחילוף יונים מרחיקות את המלחים מן המים ובכללם את הקלציום והמגנזיום. מים מזוקקים מכילים פחות מלחים ולכן יש צורך לנקז פחות ע"מ לשמור על רמת המוליכות המקסימלית המותרת,ניקוז מוקטן חוסך בהוצאות אנרגיה וכימיקלים

סינון
מערכת הסינון צידי למיגדלי קירור מקטינה את רמת המרחפים כמו חול וטיט ובכך מקטינה  את סכנת המשקעים,בד"כ מקובל לסנן זרם צדי בספיקה של כ-10% מזרם הסחרור ברמת סינון של כ-50 מיקרון

מערכות אלקטרוליטיות למניעת אבנית וקורוזיה
התהליך הייחודי של  יונטק שונה מהשיטות הקונבנציונאלי במאבק למניעת אבנית הודות למודל מתמטי חדש ותהליך הנדסי שפותח במשך עשור על ידי טריטמנט הנדסה המערכת כוללת ראקטור טיטניום מצופה (האנודה) וקטודה סובבת שהיא פטנט ייחודי בעת זרימת המים לריאקטור מוזרמים זרמי חשמל חזקים לשתי האלקטרודות פעולת התא האלקטרוליטי יוצרת סביבה בסיסית חזקה על דפנות הריאקטור וזו גורמת למים הקשים הזורמים להתחיל תהליך שיקוע שבו יוני הקשיות נצמדים לדפנות אולם לא כל גבישי האבנית שנוצרו בריאקטור שוקעים על הדפנות,הגבישים הגדולים מתרכזים בתחתית הריאקטור ומפונים בזמן ניקוי והגבישים הזעירים יותר נישאים יחד עם המים בתוך מערכת ומשמשים כמוקדי שיקוע ומעודדים את השיקוע של האבנית בגוף המים ולא על גבי יחידות הקצה ,כאשר עובי משקעי האבנית על דפנות הריאקטור הולך וגדל ההתנגדות החשמלית של שכבת האבנית על הדופן הולכת וגדלה ולכן עוצמת הזרם הולכת וקטנה וכמויות משקעי האבנית הולכים וקטנים, כדי להשיב את כושר סילוק האבנית לעוצמתו התחילית המערכת מבצעת ניקוי עצמי ללא הפיכת קוטביות כל התהליך מפוקד מיקרו מחשב המעדכן את נתוני העבודה בהתאם לאיכות המים והספיקה המערכות מתוכננות לאחר ניתוח הרכב מי הגלם והיעוד

מניעת שיקוע אבנית
למרות הריכוך או הזיקוק המוקדם נותרים במים מלחים קשי תמס,הוספת כימיקלים הנקשרים למלחים אלו מובילה ליצירת מרחפים שלא מתגבשים על משטחי החלפת החום כך שניתן לנקז אותם החוצה,הוספת הכימיקלים היא יחסית לספיקת מי ההשלמה

ניקוז
הניקוז נועד לסלק משקעים ולשמור רמת מוליכות מקסימלית ריכוז המלחים גדל ביחס ישר להספק הקירור,באמצעות הניקוז מסולקים ממיגדל הקירור מים בעלי ריכוז גבוה של מלחים ובמקומם מוזנים למיגדל הקירור מי הזנה בעלי ריכוז נמוך של מלחים וכך קטנה כמות המוצקים הכללית או רמת המוליכות

מניעת התפתחות מיקרואורגניזמים
מינון של כימיקל מסוג ביוציד/אלגיציד נועד לבצע חיטוי למים, שיטת הטיפול היא ע"י הזרקת הכימיקל במנות הלם של פעם עד פעמיים בשבוע

מידע נוסף
  

הזמן,שרות כימיקלים ועוד
מינון ומדידה

צור קשר
תערוכות
מערכות חיטוי וחימצון
דמינרליזציה

שרות
בקשת קטלוגים
הגברת לחץ מים
לגיונלה מינון וקטילה
מהנדסים,אדריכלים,יועצים
מי תהליך
בדיקות מים ושפכים
דפי מידע
מזין לקלציום היפוכלוריט
אלקטרודות מדידה

03-6054402:פקס

טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת מידע והצעות מחיר
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

מידע נוסף
מידע נוסף

מידע נוסף
טכנולוגיות מתקדמות לטיפול
במים ושפכים משולבות בכל המתקנים ישירות מהיצרן
לייעוץ בבחירת ציוד ומתקנים התקשרו

info@treatment.co.il

תיכנון   ייצור   התקנה   שירות
השירות שלנו כולל תיכנון מפורט כולל ניתוח אנליזות ממוחשב ייצור מוקפד תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות התקנת הציוד באתר אחריות שירות ותחזוקה לאורך שנים והכל תחת קורת גג אחת מעל 30 שנה
איכות      אמינות    אחריות
כבר מעל 30 שנה
TREATMENT CFS
-
מוצרים משלימים
Back to content