טכנולוגיות טיפול במים - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

טכנולוגיות טיפול במים

מי תהליך
אוסמוזה הפוכה להתפלת מים
PROAQUA
טכנולוגיות טיפול במים

טכנולוגיות טיפול במים
טכנולוגיות טיפול במים
סקירה
טכנולוגיות טיפול במים
כל מה שנוגע למים הוא נושא בוער ובעל חשיבות רבה, בעיקר במדינה שחונה כמו שלנו בכל מה שנוגע למי שתייה שהם מצרך חיוני בחיינו, קיומן של טכנולוגיות מתקדמות מאפשר איתור וזיהוי יעילים ומהירים יותר של מזהמים הנמצאים במי השתייה,תקנות בריאות העם הן אומדן שבו משתמש משרד הבריאות לצורך קביעת מדדי האיכות של המים. בהתאם לנתונים שונים, משתנות ומותאמות תקנות בריאות העם, וכל ספקי המים בארץ מחויבים לפעול על פיהן השאיפה לשפר את איכות מי השתייה מדרבנת גורמים רבים לייצר טכנולוגיות טיפול במים חדישות ומובילות שיכולות לזהות מזהמים במים ולהרחיקם במגוון רחב של שיטות קיומן של טכנולוגיות אלה שינה את הסטנדרטים ואת הרף בנוגע למי השתייה התחום והדרישות הנלוות אליו השתנו ונעשו הדוקים יותר,טריטמנט הנדסת טיפול במים מספק פתרונות מתקדמים לטיפול במים ושפכים ומאפשרת ללקוחותיה בחירה ממגוון רחב של כלים זמינים העומדים לרשותה לפתרון בעיות המים טכנולוגיות סינון, ספיחה ,ריכוך וחיטוי, ממברנות והתפלה, חדשנות טכנולוגיות בתחום הסינון וההתפלת מים מסנני פחם ומתקני אוורור, מתקני חמצון קטליטי, ומתן פתרון מהיר וכלכלי

הגדרות מים טהורים וטיפול במים
המים הינם תרכובת כימית של שני יסודות :חמצן ומימן,המולקולה של המים מורכבת משני אטומים של מימן הקשורים לאטום חמצן אחד,לכל תרכובת נקיה וכן גם למים תכונות כימיות ופיזיקליות קבועות מרכיבי המים הגלמיים וטכנולוגיות הטיפול במים מתחלקת למספר קבוצות עיקריות עליהן נתמקד בהמשך,מים טהורים במובנם הכימי אינם קיימים באופן טבעי,את המים
:הטבעיים ניתן להגדיר כתערובת של מים טהורים וחומרים אחרים המשתנים ממקור מים אחד למשנהו,חומרי הלוואי אשר מכילים המים הטהורים מסווגים למספר קבוצות עיקריות

מוצקים מרחפים -
מוצקים מומסים -
גזים מומסים -
בקטריות -
חיידקים ומיקרואורגניזמים אחרים -
חומרים רדיואקטיביים -

מוצקים מרחפים
הגדרה - מוצקים מרחפים הינם אותם חומרים הנמצאים במים ואשר ניתן להרחיקם ע"י סינון ו/או שיקוע סינון ושיקוע הינן פעולות מכניות פשוטות וזולות יחסית לעומת תהליכים כימיים ופיזיקלים אחרים כגון חילוף יונים,תהליכים ממברנלים,זיקוק ועוד אשר רק באמצעותם ניתן להרחיק חומרים הנמצאים במים בצורת תמיסה,המקור העיקרי למוצקים מרחפים במים הינה הקרקע,בדרך כלל אנו מוצאים כמויות גדולות במי נהרות ואגמים,כתוצאה טבעית של הזרימה קיום צמחיה וחיים,שקיעת אבק אטמוספרי במקווי מים פתוחים,מי תהום בדרך כלל צלולים יותר כתוצאה מפעולת הסינון הטבעית של הקרקע

מוצקים מומסים
הגדרה - תמיסה ,מצב פיזיקלי אשר בו מולקולות בודדות של חומר מומס מפוזרות בין מולקולות של חומר ממיס מוצקים מומסים - אותם חומרים אשר צורת הפיזור שלהם במים הינה של תמיסה המים הינם נוזל בעל כושר המסה גבוה במיוחד,כתוצאה מכך הם ממיסים מלחים המצויים בקרקע כאשר הם עוברים דרכה המלחים המומסים הינם בעלי חשיבות ראשונה במעלה בתהליכים פיזיולוגיים בצמח ובחי אך כמעט בכל הקשור בשימושים התעשייתיים של הטיפול במים הם אינם רצויים ,המוצקים המומסים הינם בעקר תרכבות כימיות המוגדרות כ"מלחים" ,מלחים כידוע מורכבים משני חלקים עיקריים: חלק המכיל את היסודות המתכתיים של המלח והוא בעל מטען חשמלי חיובי ונקרא קטיון וחלק המכיל את היסודות האל מתכתיים של המלח ומטענו החשמלי שלילי,חלק זה נקרא אניון,תמיסת מלח שונה מתמיסה רגילה בכך שחלקיקי המומס אינם מולקולות כפי שהגדרנו קודם לכן אלא,קטיונים ואניונים,לדוגמא מלח הבישול או בשמו הכימי נתרן כלורי מתפרק בתמיסה מימית לכלור ונתרן כלור + נתרן <<<<< נתרן כלורי באופן דומה גם יתר המלחים המומסים במים מפורקים לקטיונים ואניונים אשר שיכותם אלו לאלה אינו מוגדר בדיוק מוחלט תאור נכון יותר של הנעשה בתוך תמיסה מימית יהיה אם נאמר שבין מולקולות המים אנו מוצאים קטיונים ואניונים שנוצרי מהפרדותם של המלחים המומסים מאחר שכל צרוף של קטיון ואניון נותן מלח אחר ומבחינה תיאורטית כל הצרופים אפשריים קל יותר לסווג את הקטיונים והאניונים שבמים מאשר את המלחים המומסים

קטיונים עקריים
נתרן,אשלגן,סידן,מגנזיום,ברזל

אניונים עקריים
כלוריד,סולפט,ביקרבונט,קרבונט,ניטרט

גזים מומסים
בדומה למלחים גם גזים מתמוססים בתוך מים כאשר נוצר מגע בין מים לגז,מגע כזה נוצר באמצעות האטמוספירה בתהליכי תסיסה ורקבון בגופי מים עליונים נהרות ונחלים ובמעבר המים דרך שכבות הקרקע כתוצאה מתהליכים כימיים מסוימים בבטן האדמה הגזים העיקריים שאנו מוצאים במים טבעיים הם חמצן,חנקן,דו תחמוצת הפחמן,מימן גפריתי ואמוניה מדידת החומרים הזרים במים ואיכותם החומרים הזרים במים נמדדים באמצעות בדיקות כימיות ופיזיקליות אשר תוצאותיהן מסוכמות באנליזת מים כללית למים המופקים ממקורות המים השונים הכנרת, מי תהום, מי ים, מים מליחים ומי מעיינות הרכב כימי שונה השונות באיכות הכימית נובעת מסיבות גיאולוגיות, סוג מקור המים ורמת מליחות בצד השונות בהרכב הכימי של כל אחד מהמקורות, קיימת גם שונות באיכות המיקרוביאלית הנובעת מהבדלים בסוג המקור, ובכך בחשיפה לזיהומים,בעידן המודרני, כל מים עוברים טיפול על מנת להכשירם לתהליך או למי שתייה,הטיפול הנפוץ ביותר הוא חיטוי המים בדרך כלל על ידי כלור החיטוי מבטיח את איכותם הבקטריאלית של מי השתייה ואת קטילת החיידקים הנמצאים במים,החיטוי מעוגן בתקנות בריאות העם ומחויב על פי התקנה הטיפולים הנוספים הנפוצים לטיפול במים הינם סינון מים עיליים כגון מי הכנרת ומי מעיינות להרחקת חומרים מרחפים במים כגון חרסיות וגורמים ביולוגיים הוספת פלואוריד ושיפור טעם וריח המים בהרחקת סולפידים וחומרים טבעיים אחרים הנמצאים במים וטכנולוגיות טיפול במים להרחקת מזהמים כגון ניטריטים ופרכלורט

טכנולוגיות מתקדמות לטיפול במים
מחקרים וניסויים שנערכו בעולם מצביעים על כך שהדרך היעילה ביותר להרחקת חלקיקים מרחפים גורמי עכירות במים העלולים להצביע על זיהום במים היא סינון בטכנולוגיות טיפול במים מתקדמות טריטמנט הנדסת טיפול במים מציעה מגוון רחב של מתקנים לטיפול במים כגון סינון גרנולרי,אולטרה פילטרציה ,אוסמוזה הפוכה שיקוע ותהליכי הפתתה מתקדמים לצורך כך ובנוסף אנו עושים שימוש בטכנולוגיות טיפול במים החדישות ביותר על מנת להבטיח איכות מיטבית של מי התהליך או השתייה, טכנולוגיות נוספות לטיפול במים כספיחת מזהמים על גבי מצעים במסנן פחם פעיל להרחקת גורמי טעם וריח במים המסופקים ממלאי מקומי,הרחקת מתכות כבדות בתהליכי ציפוי מתכות ואמבטיות ציפוי,הרחקת סולפידים מתקני חימצון קטליטי המשלבים מינון מחמצן ותאורה אולטרה סגולה טיפול במים וכימיקלים להזנת דודי קיטור מטיפוס צינורות עשן ומים ללחצי עבודה גבוהים ונמוכים וכן טיפול במים למגדלי קירור מיחזור מים,הרחקת ברזל ומנגן וטיהור תמלחות,טריטמנט הנדסת  מאמצת טכנולוגיות טיפול במים חדשות וידידותיות לסביבה כדוגמת חיטוי המים באלקטרו כלורינציה אוזונציה וטכנולוגיות אולטרה סגולית,וטכנולוגיות הפרדה ממברנליות

מידע נוסף
  

הזמן,שרות כימיקלים ועוד
מינון ומדידה

צור קשר
תערוכות
מערכות חיטוי וחימצון
דמינרליזציה

שרות
בקשת קטלוגים
הגברת לחץ מים
לגיונלה מינון וקטילה
מהנדסים,אדריכלים,יועצים
מי תהליך
בדיקות מים ושפכים
דפי מידע
מזין לקלציום היפוכלוריט
אלקטרודות מדידה

03-6054402:פקס

טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת מידע והצעות מחיר
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

מידע נוסף
מידע נוסף

מידע נוסף
טכנולוגיות מתקדמות לטיפול
במים ושפכים משולבות בכל המתקנים ישירות מהיצרן
לייעוץ בבחירת ציוד ומתקנים התקשרו

info@treatment.co.il

תיכנון   ייצור   התקנה   שירות
השירות שלנו כולל תיכנון מפורט כולל ניתוח אנליזות ממוחשב ייצור מוקפד תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות התקנת הציוד באתר אחריות שירות ותחזוקה לאורך שנים והכל תחת קורת גג אחת מעל 30 שנה
איכות      אמינות    אחריות
כבר מעל 30 שנה
TREATMENT CFS
-
מוצרים משלימים
Back to content