הגברת לחץ מים | משאבות הגברת לחץ| לחץ מים - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

הגברת לחץ מים | משאבות הגברת לחץ| לחץ מים

מוצרים > טיפול במים
PROFLOW
מערכות הגברת לחץ מים
מערכות הגברת לחץ
מערכות הגברת לחץ
סקירה
מתקנים להגברת לחץ מים
.מתקנים לסחרור ולהגברת לחץ מורכבים ממשאבה אחת או יותר עם מערכת פיקוד אוטומטי ומיועדים לסחרור או להגברה ושמירת לחץ המים לצרכנים שונים.לחץ המים הנדרש בנקודה הסופית תלוי בסוג הצרכן

הגברת לחץ למערכת טיפול במים
דוד קיטור n
מיגדל קירור n
בריכת שחיה n
מזרקה n
מתז השקיה n
ברז כיבוי אש n
מקובל להניח שהלחץ הרצוי לצרכנים אלו הינו בין  2 עד 4 בר,ספיקת המים הדרושה תלויה במספר הצרכנים ובסוג הצרכנים לכל סוג צרכן קיימות ספיקות מים ולחץ מים אופייניות אשר ניתנות לחישוב,טריטמנט מייצרת מערכות הגברת לחץ המורכבות על מעמד חרושתי וכוללות את כל הדרוש להפעלה תקינה כולל לוח בקרה מערכות שינוי תדר,משדרים אנלוגיים וצנרת,המשאבות מסופקות במבנה אנכי או אופקי בהתאם לאפליקציה

:כציוד משלים אנו מספקים משאבות נוספות
משאבות דיאפרגמה מופעלות אויר n
משאבות חבית n
משאבות מינון n
משאבות כנפונים ללחץ גבוה n
משאבות מגנטיות לשינוע כימיקלים בסיסים או חומציים באופן בטוח ואמין n

משאבה להגברת לחץ מים במהירות קבועה
המתקן כולל: משאבת נירוסטה אופקית שקטה חד פאזית, פרסוסטט להפעלה והפסקה אוטומטיים, מיכל התפשטות 25 ליטר ומד לחץ מתאים להגברת לחץ לבתים פרטיים, דירות, השקיית גינות ועוד

מערכת הגברת לחץ מים מבוססת משאבה בודדת עם בקר אלקטרוני
המתקו כולל: משאבת נירוסטה אופקית שקטה חד פאזית בקר אלקטרוני עם מד לחץ בקר האלקטרוני המורכב על המשאבה מחליף את המערכת הרגילה המורכבת מפרסוסטט ומיכל התפשטות ,הבקר האלקטרוני מפעיל ומפסיק את פעולת המשאבה באופן אוטומטי בעת הצריכה ומגן עליה בפני עבודה בחוסר מים המתקן מתאים להגברת לחץ לבתים פרטיים, דירות, השקיית גינות ועוד

מערכת הגברת לחץ מים מבוססת משאבה בודדת עם משנה תדרים
המתקן כולל: משאבת נירוסטה אופקית שקטה ומשנה תדרים.שומר על לחץ קבוע בתחום כל הספיקות על ידי שינוי מהירות המנוע בהתאם לספיקות השונות,הלחץ ניתן לויסות בקלות באמצעות המקשים ומד הלחץ המצויים בחזית המתקן הפעלה והפסקה בהתנעה רכה ללא הלמי מים, מפעיל ומפסיק את פעולת המשאבה באופן אוטומטי,חוסך באנרגיה וכולל הגנה פנימית כנגד עומס יתר וכנגד עבודה בחוסר מים

מתקני הגברת לחץ מים עם זוג משאבות אופקיות מנירוסטה
המתקן כולל זוג משאבות נירוסטה תלת פאזיות,בסיס משותף עם משככי רעידות, סעפת יניקה וסניקה, ברזים בכניסה ובסניקה לכל משאבה, אלחוזר לכל משאבה, פרסוסטטים חיווט חשמלי ושני מיכלי התפשטות 25 ליטר כ"א,המתקן מצויד בלוח חשמלי כולל בקר אלקטרוני הממוקם בלוח הבנוי מארגז פח מגולבן או פוליאסטר אטום למים לחות ואבק כמו כן הלוח מצויד במפסק ראשי, מפסק אוטומטי/ידני לכל משאבה, נורית עבודה ותקלה לכל משאבה,חיבור לשני פרסוסטטים, אחד למשאבה תורנית ושני למשאבה נוספת, חיבור למצוף חוסר מים וטיימר להפסקת המשאבות

מתקני הגברת לחץ עם שתי משאבות אנכיות רב דרגתיות שקטות מנירוסטה
המתקן כולל שתי משאבות נירוסטה רב דרגתיות אנכיות בסיס משותף, ברזים לפני ואחרי כל משאבה, אלחוזר לכל משאבה, סעפת כניסה, סעפת יציאה, לוח חשמל, חיווט חשמלי פרסוסטט ומד לחץ

במתקן הגברת לחץ מים
הפעלה/הפסקה ע"י פרסוסטט בסניקה
בטחון חוסר מים ע" מצוף חשמלי או פרסוסטט לחץ מים נמוך ביניקה

הגברת לחץ מים במתקן מילוי מאגר
הפעלה/הפסקה ע"י ארבעה מצופים במאגר אין צורך בפרסוסטט
מצוף עליון - התרעת גלישה n
מצוף שני - הדממת משאבות n
מצוף שלישי - הפעלת משאבה תורנית n
מצוף תחתון - הפעלת משאבה שניה n
בטחון חוסר מים ע"י מצוף חשמלי או פרסוסטט לחץ מים נמוך ביניקה עם בקר משאבות ייעודי לוח חשמל בשני המתקנים בארגז פח או פוליאסטר בדרגת אטימות גבוהה אשר כולל גם מפסק ראשי, מפסק ידני/אוטומטי לכל משאבה, נוריות הפעלה תקלה לכל משאבה, החלפת תורנות אוטומטית, גיבוי בתקלה משאבה שניה נכנסת לעבודה במידה ומשאבה ראשונה בתקלה.חיבורים לפיקוד הפעלה/הפסקה מצופים או פרסוסטטים, חיבורים לפיקוד הפסקה בחוסר מים מצופים או פרסוסטטים, נורית או צופר להתרעת תקלה

מתקני הגברת לחץ עם שתי משאבות אנכיות רב דרגתיות שקטות מנירוסטה עם משנה תדרים
מתקן הגברת לחץ חרושתי המורכב משתי משאבות רב דרגתיות מנירוסטה,ושולט על מהירות הסיבוב שלו תוך שמירה על לחץ קבוע כאשר על כל מנוע מורכב משנה תדרים

אופן פעילות מתקני הגברת לחץ מים עם שתי משאבות
עם ירידת הלחץ נכנסת לעבודה המשאבה הראשונה במהירות איטית ככל שגדלה כמות המים הנצרכת, מגבירה המשאבה את מהירותה תוך שמירה על הלחץ הקבוע עד שמגיעה למקסימום המהירות והספיקה,במידה והצריכה ממשיכה לגדול נכנסת לפעולה המשאבה השניה ומתחילה להסתובב במהירות הולכת וגדלה בהתאם לדרישות הצרכנים, ואילו המשאבה הראשונה ממשיכה להסתובב במהירותה המקסימלית בצורה כזו שומרת המערכת על לחץ סניקה קבוע ללא תלות בשינויי הספיקה,עם גמר צריכת המים מאטות המשאבות את פעולתן בצורה איטית והדרגתית עד להפסקתן הסופית וזאת באופן שמונע כל אפשרות להלם מים,ההפסקה האיטית של שתי המשאבות מתאפשרת בזכות העובדה ששתי המשאבות במערכת נשלטות כל אחת על ידי משנה תדרים שלה,השימוש במשנה תדרים לכל משאבה הינו חיוני והוא מאפשר התנעה והפסקה רכה לכל משאבה, ומונע מצב שבו משאבה שניה במערכת נכנסת או יוצאת מהעבודה במהירות מלאה ועל ידי כך גורמת לחוסר יציבות ותנודות בלחצי המערכת

מיכל התפשטות במערכות הגברת לחץ מים
במערכת הגברת לחץ השליטה על פעולת והפסקת המשאבות נעשית על ידי פרסוסטט הממוקם בקו הסניקה,על הפרסוסטט ניתן לכוון את הלחץ אשר בו תופעל המשאבה הלחץ אשר בו תפסיק המשאבה,בעת השימוש  במים על ידי הצרכנים, יורד הלחץ וכאשר הוא מגיע לנקודת ניתנת פקודה ע"י הפרסוסטט להפעלת המשאבה עם הגעת הלחץ לנקודת העבודה הדרושה ניתנת פקודה להפסקת המשאבה כדי למנוע קפיצות מהירות בין הפעלת והפסקת המשאבה בזמן פתיחה וסגירה של ברזים ע"י הצרכנים יש לוודא שנפח המים בצנרת יהיה גדול ככל האפשר או במקום זאת להתקין בקו הסניקה מיכל התפשטות עם דיאפרגמה הממולא בלחץ אוויר מצידו האחד ואשר יכול לשמור על הלחץ בקו הסניקה במשך זמן ממושך יותר בין ההפעלה והפסקת המשאבה יש לציין שתדירות גבוהה של הפעלה והפסקה יכולה לגרום לנזק למנוע המשאבה ככל שמיכל ההתפשטות גדול יותר, כן קטנה תדירות ההפעלה וההפסקה של המשאבות והמערכת יותר "רגועה", הצרכנים אינם מרגישים תנודות לחצים והמנוע שומר על אורך חיים
מידע נוסף
  

הזמן,שרות כימיקלים ועוד
מינון ומדידה

צור קשר
תערוכות
מערכות חיטוי וחימצון
דמינרליזציה

שרות
בקשת קטלוגים
הגברת לחץ מים
לגיונלה מינון וקטילה
מהנדסים,אדריכלים,יועצים
מי תהליך
בדיקות מים ושפכים
דפי מידע
מזין לקלציום היפוכלוריט
אלקטרודות מדידה

03-6054402:פקס

טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת מידע והצעות מחיר
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

טל: 03-6047284
מידע נוסף
מידע נוסף

מידע נוסף
טכנולוגיות מתקדמות לטיפול
במים ושפכים משולבות בכל המתקנים ישירות מהיצרן
לייעוץ בבחירת ציוד ומתקנים התקשרו

03-6047284
info@treatment.co.il

תיכנון   ייצור   התקנה   שירות
השירות שלנו כולל תיכנון מפורט כולל ניתוח אנליזות ממוחשב ייצור מוקפד תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות התקנת הציוד באתר אחריות שירות ותחזוקה לאורך שנים והכל תחת קורת גג אחת מעל 30 שנה
איכות      אמינות    אחריות
כבר מעל 30 שנה
TREATMENT CFS
-
מוצרים משלימים
Back to content