ברזי פיקוד למסננים ומרככים - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

ברזי פיקוד למסננים ומרככים

רכישת ציוד


PROTROL
ברזי פיקוד למרככים ומסננים


ברזי פיקוד למרככים ומסננים
אנו מציעים ברזי פיקוד אלקטרו מכאניים איכותיים למסננים ומרככים ,ברזי הפיקוד מצויידים במיקרופרוססור חזק המפקד על כל שלבי השטיפה או רענון, ברזי הפיקוד משווקים בקטרים החל מ "3/4 עד "2 ולספיקות החל מ 2 מק"ש עד 50 מק"ש כציוד משלים ניתן למצוא באתר עמודות קומפוזיט,שרפים לחילוף יונים מיכלי תמלחת,מצופים וציוד משלים לבניית מערכות ריכוך מים וסינון ומתקנים לטיפול במים


______________________________________________
ברזי פיקוד למסננים ומרככים
______________________________________________

PROTROLברז פיקוד למרכך כפול

 ברז פיקוד אלקטרו מכאני מפוקד מיקרו
פרוססור מתקדם למרכך מים אוטומטי
כפול כולל מקשי תיכנות ומסך תצוגה
מואר להצגת נתוני המערכת באופן ברור
ונוח לתיכנות
30" - 10"מתאים לעמודות
מק"ש6ספיקהAT10SOFT דגם
מק"ש8'מכס220V24Vמתח

מידע נוסף 11/4"1"קוטר

ש"חהתקשרו
  מחיר

PROTROLברז פיקוד למסנן

 ברז פיקוד אלקטרו מכאני מפוקד מיקרו
פרוססור מתקדם למסנני חול ופחם פעיל
אוטומטים כולל מקשי תיכנות ומסך תצוגה
מואר להצגת נתוני המערכת באופן ברור
ונוח לתיכנות
6" - 9"מתאים לעמודות
מק"ש2ספיקהS1FILT דגם
מק"ש2.7'מכס220V24Vמתח

מידע נוסף 3/4"קוטר

ש"חהתקשרו
  מחיר

PROTROLברז פיקוד למרכך

 ברז פיקוד אלקטרו מכאני מפוקד מיקרו
פרוססור מתקדם למרכך מים אוטומטי
כולל מקשי תיכנות ומסך תצוגה מואר
להצגת נתוני המערכת באופן ברור ונוח
לתיכנות
6" - 9"מתאים לעמודות
מק"ש2ספיקהS1FILT דגם
מק"ש2.7'מכס220V24Vמתח

מידע נוסף 3/4"קוטר

ש"חהתקשרו
  מחיר

PROTROLברז פיקוד למרכך כפול

 ברז פיקוד אלקטרו מכאני מפוקד מיקרו
פרוססור מתקדם למרכך מים אוטומטי
כפול כולל מקשי תיכנות ומסך תצוגה
מואר להצגת נתוני המערכת באופן ברור
ונוח לתיכנות
30" - 10"מתאים לעמודות
מק"ש9ספיקהAT15SOFT
דגם
מק"ש11'מכס220V24Vמתח

מידע נוסף 11/4"1.5"קוטר

ש"חהתקשרו
  מחיר

PROTROLברז פיקוד למסנן
 ברז פיקוד אלקטרו מכאני מפוקד מיקרו
פרוססור מתקדם למסנני חול ופחם פעיל
אוטומטים כולל מקשי תיכנות ומסך תצוגה
מואר להצגת נתוני המערכת באופן ברור
ונוח לתיכנות
30" - 10"מתאים לעמודות
מק"ש6ספיקהT10FILT דגם
מק"ש8'מכס220V24Vמתח

מידע נוסף 11/4"1"קוטר

ש"חהתקשרו
  מחיר

PROTROLברז פיקוד למסנן
 ברז פיקוד אלקטרו מכאני מפוקד מיקרו
פרוססור מתקדם למסנני חול ופחם פעיל
אוטומטים כולל מקשי תיכנות ומסך תצוגה
מואר להצגת נתוני המערכת באופן ברור
ונוח לתיכנות
24" - 10"
מתאים לעמודות
מק"ש6ספיקהT10SOFT
דגם
מק"ש8'מכס220V24Vמתח

מידע נוסף 11/4"1"קוטר

ש"חהתקשרו
  מחיר

PROTROL
ברז פיקוד למרכך

 ברז פיקוד אלקטרו מכאני מפוקד מיקרו
פרוססור מתקדם למרכך מים אוטומטי
כולל מקשי תיכנות ומסך תצוגה מואר
להצגת נתוני המערכת באופן ברור ונוח
לתיכנות
30" - 14"מתאים לעמודות
מק"ש24ספיקהT32SOFT דגם
מק"ש32'מכס220V24Vמתח

מידע נוסף 2"2"קוטר

ש"חהתקשרו
  מחיר

PROTROL
ברז פיקוד למסנן

 ברז פיקוד אלקטרו מכאני מפוקד מיקרו
פרוססור מתקדם למסנני חול ופחם פעיל
אוטומטים כולל מקשי תיכנות ומסך תצוגה
מואר להצגת נתוני המערכת באופן ברור
ונוח לתיכנות
30" - 10"מתאים לעמודות
מק"ש9ספיקהT15FILT דגם
מק"ש11'מכס220V24Vמתח

מידע נוסף 11/4"1.5"קוטר

ש"חהתקשרו
  מחיר

PROTROL
ברז פיקוד למרכך

 ברז פיקוד אלקטרו מכאני מפוקד מיקרו
פרוססור מתקדם למרכך מים אוטומטי
כולל מקשי תיכנות ומסך תצוגה מואר
להצגת נתוני המערכת באופן ברור ונוח
לתיכנות
30" - 10"מתאים לעמודות
מק"ש9ספיקהT15SOFT דגם
מק"ש11'מכס220V24Vמתח

מידע נוסף 11/4"1.5"קוטר

ש"חהתקשרו
  מחיר

PROTROL ברז פיקוד למסנן

 ברז פיקוד אלקטרו מכאני מפוקד מיקרו
פרוססור מתקדם למסנני חול ופחם פעיל
אוטומטים כולל מקשי תיכנות ומסך תצוגה
מואר להצגת נתוני המערכת באופן ברור
ונוח לתיכנות
63" - 24"מתאים לעמודות
מק"ש57ספיקהT74FILT דגם
מק"ש74'מכס220V24Vמתח

מידע נוסף 3"3"קוטר

ש"חהתקשרו   מחיר

PROTROLברז פיקוד למרכך

 ברז פיקוד אלקטרו מכאני מפוקד מיקרו
פרוססור מתקדם למרכך מים אוטומטי
כולל מקשי תיכנות ומסך תצוגה מואר
להצגת נתוני המערכת באופן ברור ונוח
לתיכנות
63" - 24"מתאים לעמודות
מק"ש57ספיקהT74SOFT דגם
מק"ש74'מכס220V24Vמתח

מידע נוסף 3"3"קוטר

ש"חהתקשרו
  מחיר

PROTROL
ברז פיקוד למסנן

 ברז פיקוד אלקטרו מכאני מפוקד מיקרו
פרוססור מתקדם למסנני חול ופחם פעיל
אוטומטים כולל מקשי תיכנות ומסך תצוגה
מואר להצגת נתוני המערכת באופן ברור
ונוח לתיכנות
30" - 14"מתאים לעמודות
מק"ש24ספיקהT32FILT דגם
מק"ש32'מכס220V24Vמתח

מידע נוסף 2"2"קוטר

ש"חהתקשרו
  מחיר

PROTROL
3/4" מונה מים רכים

מונה מים לברז פיקוד כולל טורבינה
וכבל תקשורת


ליטר/דקה1ספיקהTFLOW034דגם
ליטר/דקה57'מכסללאמתח

מידע נוסף 3/4"3/4"קוטר

ש"חהתקשרו   מחיר

PROTROLקיט צד דגם 74

מתאם צד לברז פיקוד אלקטרו מכאני
למרככים למסנני חול ופחם פעיל
מאפשר התקנה נוחה וגישה מהירה
63" - 24"מתאים לעמודות
מק"ש57ספיקהT74SIDEדגם
מק"ש74'מכסללאמתח

מידע נוסף 3"3"קוטר

ש"חהתקשרו
  מחיר

PROTROLקיט צד דגם 32

 מתאם צד לברז פיקוד אלקטרו מכאני
 למרככים למסנני חול ופחם פעיל
מאפשר התקנה נוחה וגישה מהירה
30" - 14"מתאים לעמודות
מק"ש24ספיקהT32SIDEדגם
מק"ש32'מכסללאמתח

מידע נוסף 2"2"קוטר

ש"חהתקשרו
  מחיר

PROTROL2" מונה מים רכים

מונה מים לברז פיקוד כולל טורבינה
וכבל תקשורת


ליטר/דקה11.5ספיקהTFLOW02דגם
ליטר/דקה568'מכסללאמתח

מידע נוסף 2"2"קוטר

ש"חהתקשרו   מחיר

PROTROL1.5" מונה מים רכים

מונה מים לברז פיקוד כולל טורבינה
וכבל תקשורת


ליטר/דקה5.7ספיקהTFLOW01.5דגם
ליטר/דקה284'מכסללאמתח

מידע נוסף 1.5"1.5"קוטר

ש"חהתקשרו   מחיר

PROTROL1" מונה מים רכים

מונה מים לברז פיקוד כולל טורבינה
וכבל תקשורת


ליטר/דקה2.7ספיקהTFLOW01דגם
ליטר/דקה150'מכסללאמתח

מידע נוסף 1"1"קוטר

ש"חהתקשרו   מחיר

PROTROLבקר למרככים כפולים

בקר מיקרופרוססור לפיקוד על מרככים כפולים כולל פונקציות ומערכי עבודה מגוונים
8" - 64"מתאים לעמודות
ליטר/דקה1ספיקהTFLOW01דגם
ליטר/דקה1135'מכס220V24Vמתח

מידע נוסףLCDתצוגה

ש"חהתקשרו   מחיר

PROTROL3" מונה מים רכים

מונה מים לברז פיקוד כולל טורבינה
וכבל תקשורת


ליטר/דקה26.5ספיקהTFLOW03דגם
ליטר/דקה1135'מכסללאמתח

מידע נוסף 3"3"קוטר

ש"חהתקשרו   מחיר
______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל
מידע נוסף
מידע נוסף
מידע נוסף

______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל
______________________________________________
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
______________________________________________
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
______________________________________________Back to content