אלקטרודות מדידה - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

אלקטרודות מדידה

רכישת ציוד


PROTEST
אלקטרודות מדידה


אלקטרודות מדידה
אנו מציעים אלקטרודות מדידה לשפכים ולפרמטרים הנפוצים ביותר במערכות אספקה וטיפול במי שתייה ובמי תהליך,בנוסף תמצאו כאן פריטים בודדים יחידות פוטומטריות אלקטרודות ואביזרים המאפשרים ללקוחותינו לבחור ולהרכיב את המערכת המתאימה להם ביותר משיקולים טכניים ומשיקולי עלות. המשתנים הנמדדים המוצעים הם כלור,כלור כללי,הגבה,מוליכות חשמלית,רדוקס, עכירות,כלור דיאוקסיד,אוזון,מי חמצן,וחומצה פרצטית טריטמנט הנדסה מציעה לכם גם ייעוץ טלפוני לפני רכישת הציוד וכן, אפשרות להזמין שירות התקנה והפעלת מערכות המדידה או החלפת האלקטרודות אצלכם
______________________________________________
אלקטרודות מדידה
______________________________________________

PROTESTאלקטרודת רדוקס

 אלקטרודת רדוקס כולל גשר כפול במבנה זכוכית למדידת איכות מים ליישומים כלליים
רדוקסPROSENSRXדגם
-1000-1000 mVתחום5 'מכבל

80C'טמפ13.5חיבורזכוכיתמבנה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTESTאלקטרודת רדוקס

 אלקטרודת רדוקס כולל גשר כפול במבנה קומפוזיט למדידת איכות מים במי ים,בריכות שחיה ושפכים
רדוקסPROSENSRXCדגם
-1000-1000 mVתחום5 'מכבל

50C'טמפ13.5חיבורזכוכיתמבנה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTESTאלקטרודת רדוקס

 אלקטרודת רדוקס לתמיסות חימצון מרוכזות כולל גשר כפול במבנה קומפוזיט למדידת
איכות מים ,מי ים,בריכות שחיה שפכים
רדוקסPROSENSRXPדגם
-1000-1000 mVתחום5 'מכבל

80C'טמפ3/4חיבורPPSמבנה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTESTpH אלקטרודת הגבה

 אלקטרודת הגבה כולל גשר כפול במבנה זכוכית למדידת איכות מים ליישומים כלליים
הגבהPROSENSPHדגם
0-14 pHתחום5 'מכבל

80C'טמפ13.5חיבורזכוכיתמבנה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTESTpH אלקטרודת הגבה

אלקטרודת הגבה תעשייתית כולל גשר כפול במבנה קומפוזיט למדידת איכות מים ושפכים
הגבהPROSENSPHPדגם
0-14 pHתחום5 'מכבל

80C'טמפ3/4חיבורPPSמבנה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTESTpH אלקטרודת הגבה

 אלקטרודת הגבה תעשייתית כולל גשר כפול
במנה קומפוזיט למדידת איכות מים ושפכים
בלחץ גבוה עד 20 בר
הגבהPROSENSPHP2דגם
0-14 pHתחום5 'מכבל

80C'טמפ3/4חיבורPPSמבנה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTESTpH אלקטרודת הגבה

 אלקטרודת הגבה תעשייתית כולל גשר כפול
במנה קומפוזיט למדידת איכות מים אולטרה טהורים
הגבהPROSENSPHWדגם
0-14 pHתחום5 'מכבל

80C'טמפ3/4חיבורPPSמבנה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTESTpH אלקטרודת הגבה

 אלקטרודת הגבה תעשייתית
במנה קומפוזיט למדידת ערכי הגבה בגזים קורוזיביים מתאים לעבודה במשטפים
הגבהPROSENSPHAדגם
0-14 pHתחום5 'מכבל

80C'טמפ3/4חיבורPPSמבנה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTESTpH אלקטרודת הגבה

 אלקטרודת הגבה כולל גשר כפול במבנה זכוכית למדידת ערכי הגבה בבוצה,נוזלים סמיכים,תמיסות חלבון וצבעים
הגבהPROSENSPHVדגם
0-14 pHתחום5 'מכבל

80C'טמפ13.5חיבורזכוכיתמבנה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTEST אלקטרודת כלור דיאוקסיד

אלקטרודה למדידת כלור דיאוקסיד כולל אלקטרוליט ונייר ליטוש
כלורדיאוקסידPROSENSCLO2דגם
0-10ppmתחוםללאכבל


מ"מ25חיבורPPRמבנה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTEST אלקטרודת כלור נותר

אלקטרודה למדידת כלור נותר כולל אלקטרוליט ונייר ליטוש
כלור נותרPROSENSCLדגם
0-10ppmתחוםללאכבל


מ"מ25חיבורPPRמבנה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTEST אלקטרודת כלור כללי

אלקטרודה למדידת כלור כללי נותר כולל אלקטרוליט ונייר ליטוש
כלור נותרPROSENSCLTדגם
0-10ppmתחוםללאכבל


מ"מ25חיבורPPRמבנה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTEST אלקטרודת מי חמצן

אלקטרודה למדידת מי חמצן כולל אלקטרוליט ונייר ליטוש
מי חמצןPROSENSCLTדגם
0-2000ppmתחוםללאכבל


מ"מ25חיבורPPRמבנה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTEST אלקטרודת אוזון

אלקטרודה למדידת אוזון כולל אלקטרוליט ונייר ליטוש
אוזוןPROSENSOZדגם
0-10ppmתחוםללאכבל


מ"מ25חיבורPPRמבנה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTESTתא דיגום לאלקטרודות

תא דיגום לאלקטרודות אמפרומטריות כולל רגש אופטי ורוטמטר לויסות ספיקה בנוי פלקסיגלאס

PROCELL2דגם

ppmתחוםללאכבל


מ"מ8חיבורPLEXמבנה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTEST  אלקטרודת מוליכות גבוה

אלקטרודת מוליכות גבוה טרואידיאלית
מוליכותPROSENSTROIדגם
0-2,000,000uSתחוםללאכבל


מ"מ25חיבורPPמבנה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTEST  אלקטרודת מוליכות

אלקטרודת מוליכות גרפית במבנה פיויסי
מוליכותPROSENSEK1דגם
0-20,000uSתחוםללאכבל1/2"חיבורPVCמבנה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTEST  אלקטרודת מוליכות

אלקטרודת מוליכות גרפית במבנה פיויסי
מוליכותPROSENSEK5דגם
0-2000uSתחוםללאכבל1/2"חיבורPVCמבנה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTEST  אלקטרודת מוליכות

אלקטרודת מוליכות פלב"ם במבנה
פוליפרופילן
מוליכותPROSENSEKP1דגם
0-20000uSתחוםללאכבל1/2"חיבורPPמבנה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTEST  אלקטרודת מוליכות

אלקטרודת מוליכות פלב"ם במבנה
פוליפרופילן
מוליכותPROSENSEKP5דגם
0-2000uSתחוםללאכבל1/2"חיבורPPמבנה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTEST  אלקטרודת התנגדות

אלקטרודת התנגדות במבנה פלב"ם
למים אולטרה טהורים
התנגדותPROSENSRK01דגם
0-18.2MΩתחוםללאכבל1/2"חיבורSSמבנה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTEST   אלקטרודת עכירות

אלקטרודת למדידת עכירות במים או שפכים
כולל ניגוב אוטומטי
עכירותPROSENSNT05דגם
0-500NTUתחוםללאכבל


מ"מ25חיבורPPRמבנה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTEST   אלקטרודת עכירות

אלקטרודת למדידת עכירות במים או שפכים
כולל ניגוב אוטומטי
עכירותPROSENSNT05דגם
0-500NTUתחוםללאכבל


מ"מ25חיבורPPRמבנה

ש"ח
התקשרו
מחיר

PROTEST   אלקטרודת חמצן מומס

אלקטרודת חמצן מומס במבנה פלב"ם
למים ושפכים
חמצן מומסPROSENSDO01דגם
0-40ppmתחוםללאכבל1/2"חיבורSSמבנה

ש"ח
התקשרו
מחיר
______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל
מידע נוסף
מידע נוסף
מידע נוסף

______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל
______________________________________________
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
______________________________________________
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
______________________________________________Back to content