אוסמוזה הפוכה לניקוי פנלים - טריטמנט הנדסת טיפול במים ושפכים

Go to content

אוסמוזה הפוכה לניקוי פנלים

רכישת ציוד


PROSEROR
אוסמוזה הפוכה לניקוי


אוסמוזה הפוכה לניקוי
מערכות אוסמוזה הפוכה ניידות מוכנות לחיבור והפעלה מהירה לייצור מים נטולי מלחים ממי רשת ליישומי ניקוי חלונות ופנלים סולאריים, המערכות עובדות ביחס השבה אופטימלי, יכולת דחיית מלחים גבוהה במיוחד ובעלויות תפעול נמוכות הודות לשימוש בממברנות מתקדמות ותכנון נכון המבטיח עבודה בלחץ נמוך,איכות מים גבוה ספיקה גבוה ואמינות לאורך שנים,מערכות אוסמוזה הפוכה תוצרת טריטמנט הנסדה בע"מ כוללות: מעמד נייד על גלגלים,משאבת לחץ גבוה ממברנות אוסמוזה הפוכה מתקדמות רוטמטרים למדידות ספיקה ולחץ בקרת מוליכות רציפה ופיקוד ייעודי המאפשר תפעול אוטומטי ורציף של המערכת, מפסק לחץ, מסנן מיקרוני מערכת ברזים ידניים לוויסות ספיקות ברז חשמלי לניתוק אוטומטי, חוברת הפעלה ואחריות לתקופה של שנה

______________________________________________
אוסמוזה הפוכה לניקוי
______________________________________________
PROSERORאוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה ניידת לניקוי פאנלים סולאריים וחלונות הכוללת מדי ספיקה ומנומטרים, סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד נייד ממברנות תאי לחץ ומשאבת שבשבת ללחץ גבוה

התקנה
שעהליטר100
ספיקה
ניידתמוליכות רציפה
220Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROSEROR
אוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה ניידת לניקוי פאנלים סולאריים וחלונות הכוללת מדי ספיקה ומנומטרים, סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד נייד ממברנות תאי לחץ ומשאבת שבשבת ללחץ גבוה

התקנה
שעהליטר150
ספיקה
ניידתמוליכות רציפה
220Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROSEROR
אוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה ניידת לניקוי פאנלים סולאריים וחלונות הכוללת מדי ספיקה ומנומטרים, סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד נייד ממברנות תאי לחץ ומשאבת שבשבת ללחץ גבוה

התקנה
שעהליטר200
ספיקה
ניידתמוליכות רציפה
220Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROSEROR
אוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה ניידת לניקוי פאנלים סולאריים וחלונות הכוללת מדי ספיקה ומנומטרים, סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד נייד ממברנות תאי לחץ ומשאבת שבשבת ללחץ גבוה

התקנה
שעהליטר300
ספיקה
ניידתמוליכות רציפה
220Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROSEROR
אוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה ניידת לניקוי פאנלים סולאריים וחלונות הכוללת מדי ספיקה ומנומטרים, סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד נייד ממברנות תאי לחץ ומשאבת שבשבת ללחץ גבוה

התקנה
שעהליטר500
ספיקה
רצפהמוליכות רציפה
220Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROSEROR
אוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה ניידת לניקוי פאנלים סולאריים וחלונות הכוללת מדי ספיקה ומנומטרים, סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד נייד ממברנות תאי לחץ ומשאבת שבשבת ללחץ גבוה

התקנה
שעהליטר600
ספיקה
ניידתמוליכות רציפה
220Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROSEROR
אוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה ניידת לניקוי פאנלים סולאריים וחלונות הכוללת מדי ספיקה ומנומטרים, סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד נייד ממברנות תאי לחץ ומשאבת שבשבת ללחץ גבוה

התקנה
שעהליטר750
ספיקה
ניידתמוליכות רציפה
220Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROSEROR
אוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה ניידת לניקוי פאנלים סולאריים וחלונות הכוללת מדי ספיקה ומנומטרים, סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד נייד ממברנות תאי לחץ ומשאבת שבשבת ללחץ גבוה

התקנה
שעהליטר800
ספיקה
ניידתמוליכות רציפה
220Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROSEROR
אוסמוזה הפוכה


אוסמוזה הפוכה ניידת לניקוי פאנלים סולאריים וחלונות הכוללת מדי ספיקה ומנומטרים, סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל מעמד נייד ממברנות תאי לחץ ומשאבת שבשבת ללחץ גבוה

התקנה
שעהליטר1000
ספיקה
ניידתמוליכות רציפה
220Vמתח

מידע נוסף פלב"םמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROSEROR
מוט טלסקופי לניקוי

מוט טלסקופי קל כולל  צינור ומברשת מותאמת לניקוי חלונות ופאנלים סולארים ללא צורך בסולם או חבלים בטיחותי
למשתמש ולקבלת תוצאות מושלמות

מטר2גובהPOLE2
דגם


מ"מ 8צינור

מידע נוסףקומפוזיטמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROSEROR
מוט טלסקופי לניקוי

מוט טלסקופי קל כולל  צינור ומברשת מותאמת לניקוי חלונות ופאנלים סולארים ללא צורך בסולם או חבלים בטיחותי
למשתמש ולקבלת תוצאות מושלמות

מטר6גובהPOLE6
דגם


מ"מ 8צינור

מידע נוסףקומפוזיטמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROSEROR
מוט טלסקופי לניקוי

מוט טלסקופי קל כולל  צינור ומברשת מותאמת לניקוי חלונות ופאנלים סולארים ללא צורך בסולם או חבלים בטיחותי
למשתמש ולקבלת תוצאות מושלמות

מטר9גובהPOLE9
דגם


מ"מ 8צינור

מידע נוסףקומפוזיטמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROSEROR
מוט טלסקופי לניקוי

מוט טלסקופי קל כולל  צינור ומברשת מותאמת לניקוי חלונות ופאנלים סולארים ללא צורך בסולם או חבלים בטיחותי
למשתמש ולקבלת תוצאות מושלמות

מטר10גובהPOLE10
דגם


מ"מ 8צינור

מידע נוסףקומפוזיטמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROSERORמוט טלסקופי לניקוי

מוט טלסקופי קל כולל  צינור ומברשת מותאמת לניקוי חלונות ופאנלים סולארים ללא צורך בסולם או חבלים בטיחותי
למשתמש ולקבלת תוצאות מושלמות

מטר14גובהPOLE14
דגם


מ"מ 8צינור

מידע נוסףקומפוזיטמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROSERORמוט טלסקופי לניקוי

מוט טלסקופי קל כולל  צינור ומברשת מותאמת לניקוי חלונות ופאנלים סולארים ללא צורך בסולם או חבלים בטיחותי
למשתמש ולקבלת תוצאות מושלמות

מטר16גובהPOLE16
דגם


מ"מ 8צינור

מידע נוסףקומפוזיטמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROSERORמוט טלסקופי לניקוי

מוט טלסקופי קל כולל  צינור ומברשת מותאמת לניקוי חלונות ופאנלים סולארים ללא צורך בסולם או חבלים בטיחותי
למשתמש ולקבלת תוצאות מושלמות

מטר18גובהPOLE18
דגם


מ"מ 8צינור

מידע נוסףקומפוזיטמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROSERORשרף מחליף יונים

שרף מיקסבד מצע מעורב להפקת מים חסרי מלחים באיכות גבוה ומתאים לכל המתקנים
הקיימים ידניים או אוטומטיים לניקוי ושטיפת פנלים סולאריים קירות מסך וחלונות

40%קטיוןmixion25
דגם
60%אניוןליטר 25נפח

מידע נוסףמעורבמצע

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROSERORסט דיזות ריסוס

סט דיזות ריסוס למברשות ניקוי כולל מפצל וצינורית

מ"מ8קוטרSPRAY2
דגם


עיפרון מניפהמפתח

מידע נוסףפוליאוריטןמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROSEROR
אוסמוזה הפוכה ניידת


אוסמוזה הפוכה ניידת לניקוי פאנלים סולאריים מותקנת על גבי עגלה נגררת כולל סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל  מיכל אגירה במבנה אטום כולל ממברנות תאי לחץ עמודת שרף ליטוש ומשאבת לחץ צנטרפוגלית שקטה

התקנה
שעהליטר500
ספיקה
נגררמוליכות רציפה
220Vמתח

מידע נוסף קומפוזיטמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROSEROR
אוסמוזה הפוכה ניידת


אוסמוזה הפוכה ניידת לניקוי פאנלים סולאריים מותקנת על גבי עגלה נגררת כולל סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל  מיכל אגירה במבנה אטום כולל ממברנות תאי לחץ עמודת שרף ליטוש ומשאבת לחץ צנטרפוגלית שקטה

התקנה
שעהליטר750
ספיקה
נגררמוליכות רציפה
220Vמתח

מידע נוסף קומפוזיטמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
PROSEROR
אוסמוזה הפוכה ניידת


אוסמוזה הפוכה ניידת לניקוי פאנלים סולאריים מותקנת על גבי עגלה נגררת כולל סינון מיקרוני מקדים סנן פחם פעיל  מיכל אגירה במבנה אטום כולל ממברנות תאי לחץ עמודת שרף ליטוש ומשאבת לחץ צנטרפוגלית שקטה

התקנה
שעהליטר1000
ספיקה
נגררמוליכות רציפה
220Vמתח

מידע נוסף קומפוזיטמבנה

ש"ח  התקשרו    מחיר
______________________________________________
TREATMENT
הנדסת טיפול במים בע"מ
______________________________________________טריטמנט הנדסה בע"מ
TREATMENT CFS
אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים

קטלוגים להורדה
CATALOGUE
למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדותלרכישת ציוד
ONLINE SHOP
לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים  ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים

בקשת הצעות מחיר ומידע
RFQ
בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד
ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו

03-6047284 :טל
מידע נוסף
מידע נוסף
מידע נוסף

______________________________________________
ציוד ומתקנים לטיפול במים
______________________________________________


ONE STEP AHEAD
ALWAYS THE BEST TECHNOLOGY

TREATMENT CFSDONE ONCE DONE RIGHTAll FROM ONE SOURCE

TREATMENT CFS
______________________________________________
יצרן מתקנים לטיפול במים ושפכים המוביל בישראל
______________________________________________
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
דמי משלוח אוסמוזה הפוכה
______________________________________________
מגוון הציוד הרחב ביותר בישראל
______________________________________________Back to content